Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Ο ΝΟΜΟΣ 4412/2016 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 16080|16081
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 8 ώρες
Εισηγητές: Κ. Σαμαρτζής, Δικηγόρος, E. Αναγνωστόπουλος, Δικηγόρος, DEA, Νομικός Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ
Παρεμβαίνων: Ντ. Ρόβλιας, Δικηγόρος, Α. Μπράβος, Δικηγόρος
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει όλες τις αλλαγές στο δίκαιο της ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων καθώς και την διοικητική (ενδικοφανή) και δικαστική προστασία που πλέον τις διέπει (Ν 4412/2016 και οι ήδη επελθούσες πρόσφατες τροποποιήσεις του με τους Ν 4472/2017 και 4478/217).

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, μηχανικούς, λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχουν σε δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (αναθέτουσες αρχές).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Εισαγωγή στον Ν. 4412/2016. Βασικές καινοτομίες του νέου νόμου
 • Εξαιρούμενοι τομείς
 • Έννοιες & διακρίσεις
 • Γενικές αρχές που διέπουν όλες τις διαδικασίες ανάθεσης
 • Διακηρύξεις - «Έγγραφα σύμβασης»
 • Περιεχόμενο προσφοράς - Τεχνική & Οικονομική προσφορά
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής - Κριτήρια επιλογής - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
 • Λόγοι απόρριψης προσφοράς
 • Διαδικασία & Όργανα Αξιολόγησης
 • Κριτήρια ανάθεσης
 • Ασυνήθιστα χαμηλές τιμές (Παρέμβαση για το θέμα των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών)
 • Κατακύρωση - Υπογραφή σύμβασης
 • Φάση εκτέλεσης των συμβάσεωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Η διοικητική (ενδικοφανής) και δικαστική προστασία
  • Η προδικαστική προσφυγή
 • Η δικονομική θέση της αναθέτουσας αρχής
 • Άμυνα τρίτων. Η άσκηση παρέμβασης σε προδικαστική προσφυγή
 • Εκδίκαση προσφυγών και παρεμβάσεων
  • Η «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΑΕΠΠ)
 • Κήρυξη ακυρότητας σύμβασης
 • Αίτηση αναστολής
 • Αίτηση ακύρωσης
 • Αγωγή αποζημίωσης
   

Ο Κωνσταντίνος Σαμαρτζής ασκεί δικηγορία από το έτος 1984, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, Ιατρικού και Φαρμακευτικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου, Δημοσίων Συμβάσεων & Δικαίου της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και είναι Νομικός Σύμβουλος γνωστών ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, συλλόγων επιχειρήσεων και επιστημονικών φορέων, ενώ παράλληλα είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Νομικό Βήμα από το έτος 2005, μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού Διοικητική Δίκη από το έτος 2012 και έκτακτος συνεργάτης των περιοδικών Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Ελληνική Δικαιοσύνη και, παλαιότερα, της Δίκης. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Έχει διατελέσει τακτικό μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και συντάκτης πολλών διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων.

Ο Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο Δίκαιο και στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (DEA) στην Γαλλία. Εργάστηκε επί μια πενταετία στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής (Commission) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον υποτομέα των Δημοσίων Συμβάσεων. Ασχολείται αποκλειστικά με τις δημόσιες συμβάσεις και ιδίως με τα δημόσια έργα, με την ιδιότητα του νομικού συμβούλου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">