ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

H ειδική μεταχείριση των αναπτυσσόμενων χωρών
Σειρά : ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Συγγραφέας: Γ. Καφετζής
Πρόλογος: Κ. Στεφάνου
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Στεφάνου, Χ. Γκόρτσος
ISBN: 978-960-562-141-4
Σελίδες: 255
Έκδοση: 2013
 

Περιγραφή Περιεχόμενα