Ε. Χουρδάκη

, Εφοριακός, ΔΝ


Βιβλία

Αναγκαιότητα και Αντινομίες

Πρόλογος: Ν. Μπάρμπας
Συγγραφέας: Ε. Χουρδάκη
Σελίδες: 504
Έκδοση: 2018
To βιβλίο Τα τεκμήρια στο φορολογικό δίκαιο αποσκοπεί αφενός μεν στο να καταγράψει την πληθώρα των εφαρμογών της τεκμαρτής μεθόδου προκειμένου να αποκαταστήσει τις διάφορες απόψεις που έχουν κατά καιρούς εκφραστεί αναφορικά με τη χρησιμότητά της, αφετέρου δε, μέσω αυτής της συστηματικής καταγραφής, ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ