Ε. Λαμπροπούλου


Βιβλία

Η επαγγελματική κοινωνικοποίηση και ο ρόλος τους στην άσκηση σωφρονιστικής πολιτικής στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Α. Αρφαράς
Πρόλογος: Ε. Λαμπροπούλου
Σελίδες: 232
Έκδοση: 2015
Η παρούσα μονογραφία «Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι» εξετάζει τη συμβολή του φυλακτικού προσωπικού στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η μελέτη προσφέρει νέα δεδομένα στην κοινωνιολογική έρευνα για τον ρόλο και τη στάση των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Ε. Λαμπροπούλου
Σελίδες: 144
Έκδοση: 2002
Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των πολιτικών που έχουν ακολουθήσει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας- για την αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών και οι σύγχρονες τάσεις. Στο πρώτο τμήμα αναλύονται οι πολιτικές για τη μείωση της προ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εγκληματολογία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η "Εγκληματολογία" είναι το σύγχρονο περιοδικό που εξειδικεύεται στον χώρο του δικαίου της Εγκληματολογίας. Η Εγκληματολογία αποτελεί για το Ποινικό Δίκαιο ό,τι η Πολιτική Επιστήμη για το Συνταγματικό. Δεν είναι δυνατό να χαραχθεί σωστή αντεγκληματική πολιτική, να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν οποιαδή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Ποινικό Δίκαιο