Ε. Ρούκουνας


Βιβλία

Το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Συγγραφείς: Α. Μπρεδήμας, Α. Γουργουρίνης
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Σελίδες: 288
Έκδοση: 2018
Το ανά χείρας πόνημα εξετάζει τις πολλαπλές εκφάνσεις και προκλήσεις του δικαίου που διέπει τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, αυτό δηλαδή που διέπεται κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου. Στο πλαίσιο μίας γενικής εισαγωγής πρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Πρόλογος: Ε. Ρούκουνας
Συγγραφέας: Γ. Κυριακόπουλος
Σελίδες: 176
Έκδοση: 2018
Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η κατάχρηση δικαιώματος στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο εξετάζεται η διαδρομή από την κατοχύρωση του δικαιώματος έως και την κατάχρησή του. Ακολούθως αναλύεται η θέση της κατάχρησης δικαιώματος στη θεωρία του διεθνούς δικαίου κ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Θεωρία και Πρακτική στον Περιβάλλοντα την Ελλάδα Θαλάσσιο Χώρο

Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Πρόλογος: Ά. Γιόκαρης
Συγγραφέας: Σ. Πολυδώρου
Σελίδες: 304
Έκδοση: 2016
Το βιβλίο «Στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα» εντάσσεται στην Σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και φιλοδοξεί στο να αποδώσει μια, όσο το δυνατόν πιο ακριβή περιγραφή του νομικού καθεστώτος των στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα. Τα στενά αυτά είναι εξαιρετικής σημασίας γ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Συγγραφείς: Α. Μπρεδήμας, Γ. Κυριακόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2016
Η ανά χείρας έκδοση «Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών» ανήκει στην σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και αποτελεί βελτιωμένη και εμπλουτισμένη απόδοση παλαιότερης έκδοσης του βιβλίου. Στην νεώτερη αυτή έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σημαντικές εξελίξεις που μεσολάβησαν σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που δι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Συγγραφέας: Μ. Γαβουνέλη
Σελίδες: 210
Έκδοση: 2016
Το έργο  «Ενεργειακές εγκαταστάσεις στη θάλασσα» αποτελεί εξειδικευμένη μελέτη αναφορικά με τα προβλήματα διεθνούς δικαίου που αναφύονται στον τομέα των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε θαλάσσιες περιοχές. Τα θέματα ενέργειας αποτελούν μια μείζονα δραστηριότητα στη θάλασσα, η ρύθμιση της οποίας τόσο γε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο Περιβάλλοντος, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Συγγραφέας: Ε. Ρούκουνας
Σελίδες: 648
Έκδοση: 2015
Η ανά χείρας δεύτερη έκδοση του έργου «Δημόσιο διεθνές δίκαιο» του Εμ. Ρούκουνα αποτελεί το πρώτο έργο στην σειρά του Δημοσίου διεθνούς δικαίου. Το έργο είναι εμπλουτισμένο και αναθεωρημένο, και αποτελεί την κλασική καταγραφή του κανονιστικού πλαισίου των σύγχρονων διεθνών σχέσεων.Το Διεθνές δίκαιο ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Συγγραφέας: Φ. Παζαρτζή
Πρόλογος: Ε. Ρούκουνας
Σελίδες: 216
Έκδοση: 2015
Η δικαιοδοτική λειτουργία αποτελεί ένα από τα κλασικά ζητήματα της θεωρίας του δικαίου. Στο διεθνές πεδίο, η δικαιοδοτική επίλυση των διεθνών διαφορών γνωρίζει άνθιση με τον πολλαπλασιασμό διεθνών δικαστικών και διαιτητικών οργάνων, γεγονός που αποτελεί αναμφίβολα στοιχείο ενίσχυσης της ερμηνείας κα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Συγγραφείς: Ά. Γιόκαρης, Γ. Κυριακόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Σελίδες: 424
Έκδοση: 2013
Το παρόν σύγγραμμα των Α. Γιόκαρη και Γ. Κυριακόπουλου «Διεθνές Δίκαιο Εναέριου Χώρου» που ανήκει στη σειρά του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Διεύθυνση σειράς: Εμμ. Ρούκουνας) παρουσιάζει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Διεθνές Δίκαιο Εναέριου Χώρου και τις διε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Συγγραφέας: Β.–Μ. Τζατζάκη
Πρόλογος: Α. Μπρεδήμας
Σελίδες: 480
Έκδοση: 2012
Η παρούσα έκδοση που εντάσσεται στην Σειρά του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου έχει στο επίκεντρό της το νερό ως αντικείμενο εφαρμογής των κανόνων του δημοσίου διεθνούς δικαίου.  Με αφετηρία το γεγονός ότι το νερό δεν αποτελεί ένα απλό αγαθό αλλά διακρίνεται για την πολυδιάστατη φύση του ως προϊόν εμπορίο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Συγγραφείς: Ά. Γιόκαρης, Φ. Παζαρτζή
Σελίδες: 464
Έκδοση: 2012
Το παρόν πόνημα, το οποίο εντάσσεται στην Σειρά του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβάνει την προβληματική της ανάπτυξης στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο στη βάση των συστημάτων εθνικής καταστολής των διεθνών εγκλημάτων που οδήγησαν σε συστήματα διεθνούς καταστολής, με την εγκαθίδρυση των ad hoc...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Συγγραφέας: Η. Πλακοκέφαλος
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Πρόλογος: Λ.-Α. Σισιλιάνος
Σελίδες: 304
Έκδοση: 2011
Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί επικαιροποιημένη μορφή της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, η οποία αναλύει το θέμα της διασυνοριακής ρύπανσης, ενός από τα σημαντικότερα ζητήματα του διεθνούς δικαίου περιβάλλοντος. Έως σήμερα, η διεθνής κοινότητα δεν έχει καταφέρει να δώσει επαρκείς λύσει...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Αλληλεπιδράσεις γενικού διεθνούς δικαίου και δικαιωμάτων του ανθρώπου
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Ρούκουνας
Συγγραφέας: Λ.-Α. Σισιλιάνος
Σελίδες: 488
Έκδοση: 2010
Η παρούσα μονογραφία στην οποία προλογίζει ο Εμμανουήλ Ρούκουνας,  αποτελεί το δεύτερο έργο στη «Σειρά του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου» και έχει ως αντικείμενο την ανθρώπινη διάσταση του διεθνούς δικαίου. Η επιχειρούμενη απόδοση ανθρώπινης διάστασης στο διεθνές δίκαιο επαναπροσδιορίζει τους στόχους το...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">