Ε. Τζιράκη


Βιβλία

Ερμηνεία κατ’ άρθρο

Ο Υπαλληλικός Κώδικας – Ερμηνεία κατ’ άρθρο φιλοδοξεί να παρουσιάσει και να καλύψει το σύνολο της ύλης του  υπαλληλικού δικαίου, έτσι όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από τις σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν από τον μνημονιακό νομοθέτη,  κατά την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Πρακτικά θέματα
Επιμέλεια: Ε. Τζιράκη
Σελίδες: 306
Έκδοση: 2006
Η παρούσα μελέτη συνοψίζει σε 32 πρακτικά θέματα τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σε βασικά ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου, σε επιμέρους ζητήματα ειδικότερων κλάδων του διοικητικού δικαίου, καθώς και σε ζητήματα ατομικών (συνταγματικών) ελευθεριών. Ειδικότερα, τα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ