ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αστικό - Δικονομικό & Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Επιστημονική Επιτροπή: Π. Γέσιου-Φαλτσή, Γ. Καλλιμόπουλος, Α. Κουτσουράδης, Δ. Λοβέρδος, Α. Παπαχρίστου, Β. Ρήγας, Γρ. Τιμαγένης, Ν. Ψούνη, Ι. Καράκωστας
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας
Συντακτική Επιτροπή: Χ. Απαλαγάκη, Α. Καϊσης, Κλ. Ρούσσος, Ι. Χαμηλοθώρης, Α. Χιωτέλλης, Β. Χριστιανός
ISBN: 1791-3802
Έκδοση: 2016

 

Περιγραφή