ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Γενικό Μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις
Σειρά : ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Διεύθυνση Σειράς: Κ. Στεφάνου, Χρ. Γκόρτσος
Συγγραφέας: Χρ. Γκόρτσος
ISBN: 978-960-562-144-5
Εύδοξος: 33133928
Σχήμα: 17 Χ 24
Σελίδες: 446
Έκδοση: 2014
 

Περιγραφή Περιεχόμενα