ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συγγραφέας: Γ. Τριανταφυλλάκης
ISBN: 978-960-272-579-5
Εύδοξος: 10521
Σελίδες: 510
Έκδοση: 2009
 

Περιγραφή Περιεχόμενα