ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αύξουσα Ταξινόμηση
 1. Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Συγγραφέας:
  Α. Νικολόπουλος  Δείτε όλους τους συντελεστές
  Συγγραφέας: 
  Α. Νικολόπουλος, Εφέτης, LL.M.
  Πρόλογος: 
  Α. Αιµιλιανίδης, Καθηγητής, Κοσµήτορας Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας Γενικός Γραµµατέας Κυπριακής Ακαδηµίας Επιστηµών, Γραµµάτων και Τεχνών
  Έκδοση: 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • e Book
  • e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
 2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (τσέπης)
  Συγγραφέας:
  Λ. Μαργαρίτης
  Έκδοση: 15η, 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • e Book
  • e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
 3. ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  Συγγραφέας:
  Π. Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου
  Έκδοση: 2η, 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • e Book
  • e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
 4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Συγγραφείς:
  Ά. Γιόκαρης, Γ. Κυριακόπουλος
  Έκδοση: 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • e Book
  • e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
 5. ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
  Επιμέλεια:
  Φ. Παζαρτζή, Μ. Γαβουνέλη, Γ. Κυριακόπουλος, Α. Γουργουρίνης
  Έκδοση: 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • e Book
  • e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
 6. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Συγγραφέας:
  Κ. Κουτσουλέλος
  Έκδοση: 2η, 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • e Book
  • e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
 7. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
  Συγγραφέας:
  Δ. Θεοχάρης
  Έκδοση: 2020
  Τιμή:
  • e Book
  • e Book
 8. ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
  Επιμέλεια:
  Β. Χριστιανός, Μ. Ροδόπουλος  Δείτε όλους τους συντελεστές
  Επιμέλεια: 
  Β. Χριστιανός, Μ. Ροδόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ
  Συγγραφείς: 
  Β. Χριστιανός, Μ. Ροδόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ
  Ν. Αθανασιάδου, Α. Βοϊτσίδου, Πρωτοδίκης Πολιτικών Δικαστηρίων, ΜΔΕ

  Ζ. Γεωργοπούλου, Διευθύντρια Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, MSc
  Μ. Κουσκουνά, Χρ. Μαλαματάρης, Μ. Μενγκ-Παπαντώνη,
  Ε. Μουαμελετζή, Προϊσταμένη Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ΚΔΕΟΔ, Δικηγόρος, ΔΝ
  Β. Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων, ΔΝ
  Θ. Πανάγος, Δικηγόρος Αθηνών, ΔΝ
  Κ. Πανταζάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου, Université du Luxembourg

  Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ
  Σ. Ρηγάκου, Ν. Σγουρινάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», εκπαιδευτικός
  Ζ. Στολάκη, Δικηγόρος, LL.M., Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΔΕΠΑ Α.Ε

  Γ. Τσουλούφας, Δικηγόρος, ΜSc, LLM
  Ν. Φαραντούρης, Μ. Χαραλαμποπούλου, Προϊσταμένη Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, Υπουργείο Οικονομικών
  Α. Χαρούλη, Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΔΝ
  Έκδοση: 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
 9. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2 ΤΟΜΟΙ)
  Επιμέλεια:
  Δ. Τζουγανάτος  Δείτε όλους τους συντελεστές
  Επιμέλεια: 
  Δ. Τζουγανάτος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  Συγγραφείς: 
  Δ. Τζουγανάτος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  Λ. Αθανασίου, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
  Γ. Δελλής, Γ. Κατσουλάκος,
  Ι. Κόκκορης, Α. Κομνηνός, Ν. Κοσμίδης, Ι. Λιανός,
  Δ. Λουκάς, Χ. Μαρά, Δικηγόρος, ΜΔΕ
  Ε. Μαστρομανώλης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
  Α. Μικρουλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος

  Κ. Σκανδάλη, Δικηγόρος παρ' Εφέταις, LLΜ
  Γ. Τριανταφύλλου, Δ. Τσικρικάς, Γ. Τσουλούφας, Δικηγόρος, ΜSc, LLM

  Ν. Ε. Φαραντούρης, Θ. Φορτσάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Έκδοση: 2η, 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
 10. 4 ΚΩΔΙΚΕΣ (ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) ΣΥΝ 43
  Συγγραφέας:
  Λ. Καρατζά
  Έκδοση: 56η, 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
 11. CULTURE AND MIGRATION
  Επιμέλεια:
  Dr. Efharis Mascha, Dr. juris Katerina Papadopoulou  Δείτε όλους τους συντελεστές
  Επιμέλεια: 
  Dr. Efharis Mascha, Adjunct lecturer, Hellenic Open University
  Dr. juris Katerina Papadopoulou, Adjunct lecturer, Hellenic Open University
  Συνεργασία: 
  Dr. juris V. Banti-Markouti, Adjunct lecturer, Hellenic Open University
  Συγγραφείς: 
  A. Vezyrogianni, Bachelor in Greek Civilization, Hellenic Open University, Master in Management of Cultural Organizations, Civil servant in Greek Ministry of Education.
  E. Rodakinia, Bachelor in Law, AUTH, MSc in Cultural Organizations Management, Hellenic Open University
  A. Plaka, Sociologist, Bachelor in Sociology, Panteion University of Social and Political Sciences, Master in "Cultural Organizations Management", Hellenic Open University. Ex Chair of the Appeal Committees of Ministry of Interiors (Decree 114/2010) on the examination of asylum applications in the second degree
  T. Korka, Bachelor in Law, AUTH, LLM in International Legal Studies ,Sector of Private International Law & Comparative Law, National and Kapodistrian University of Athens, PhD in Comparative Law, National and Kapodistrian University of Athens. Legal Officer/Assistant Legal Rapporteur for the European Asylum Support Office at the Appeals Authority in Athens, Greece.

  S. Kokovidou, Bachelor in Financial and Social Studies, University of Macedonia, Master in the Administration of Cultural Units in the Hellenic Open University. Teacher and supervisor in the subject «Employee of Administrative and Financial Services», 1st Professional Highschool of Kilkis.
  A. Kokkinou, Bachelor in European Culture, Hellenic Open University, Master in Science (MSc) in Cultural Organisations Management, Hellenic Open University. Supervisor in the Economic Administration of the Regional Branches of Red Cross
  Y. Kalomoiris, Bachelor in UoC, department of History & Archaeology, Master in the Dept. Management of Cultural Organistion (MSc), Open Hellenic University, Phd candidate in cultural planning as tool for Cutlural democracy, University of Aegean. Founder and Curator in Androidus Project Tank.
  D. Kalfopoulou, Bachelor in Sociology, University of Crete, and Master in Management of Cultural Units, Hellenic Open University. Sociologist in the Department of Social Policy and Promotion of Health in a local municipality & cashier of the Association of Greek Sociologists.

  Α. Garoufali, librarian, Master in cultural Unit Management, Hellenic Open University, and in Information Management in a Digital Environment, International University of Greece
  Πρόλογος: 
  E. Moustaira,
  Έκδοση: 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • e Book
  • e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
 12. ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
  Συγγραφείς:
  Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μ. Μητροσύλη, Κ. Κοσμάτος
  Έκδοση: 2020
  Τιμή:
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • Βιβλίο (έντυπο)
  • e Book
  • e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
  • Βιβλίο (έντυπο) + e Book
Σελίδα:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. ...
 7. 112
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">