ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Πολιτικές, Στρατηγικές Επιλογές και Προοπτικές
Τόμος πρακτικών επιστημονικού συνεδρίου
Επιμέλεια: ΠΕΔΙΣ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ISBN: 978-960-562-471-2
Εύδοξος: 59370915
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 608
Έκδοση: 2015
 

Περιγραφή Περιεχόμενα