ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Αίτηση ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης
Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής διοικητικής πράξης
Προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης
Φορολογική προσφυγή
Κοινωνικοασφαλιστική προσφυγή
Ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης

Συγγραφείς: Π. Μαρινάκης, Α. Κούνδουρος, Χ. Τσόγκας, Θ. Παραμύθας
Συνεργασία: Ε. Γαλάνη
ISBN: 978-960-622-387-7
Σχήμα: 17x24
Σελίδες: 548
Έκδοση: 2018
 

Περιγραφή Περιεχόμενα