ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η πρόκληση των σύγχρονων δικαιικών συστημάτων
Συγγραφέας: Β. Αρτινοπούλου
Πρόλογος: T. Gavrielides
ISBN: 978-960-272-754-6
Εύδοξος: 12545058
Σελίδες: 192
Έκδοση: 2010
 

Περιγραφή Περιεχόμενα