ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Σειρά : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Διεύθυνση Σύνταξης: Ν. Σγουρινάκης
Επιμέλεια Ύλης: Β. Μιχελινάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Γ. Βενιέρης, Κ. Γιαννόπουλος, Ι. Δρυλλεράκης, Η. Κουτρουμπής, Ν. Μπάρμπας, Κ. Παπαδημητρίου, Δ. Φινοκαλιώτης, Θ. Φορτσάκης, Ι. Φωτόπουλος
ISBN: 1790-3602
Έκδοση: 2016

 

 

Περιγραφή