Ευ. – Αίθ. Μαριά


Βιβλία

Σχετικές διατάξεις – Νομολογία - Βιβλιογραφία

Επιμέλεια: Ευ. – Αίθ. Μαριά
Συνεργασία: Σ. Παυλάκη, Αθ. Παπαθανασόπουλος
Σελίδες: 894
Έκδοση: 2018
Η παρούσα 4η έκδοση του έργου «ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» κρίθηκε επιβεβλημένη εν όψει των αλλεπάλληλων, σύνθετων και ιδιαίτερα σημαντικών νομοθετικών μεταβολών που έχουν σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη στον χώρο του δικαίου που αφορά την προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων στη χώρα μας. ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Ευ. – Αίθ. Μαριά
Συνεργασία: Α. Παπαθωμάς
Σελίδες: 1408
Έκδοση: 2011
Η παρούσα τρίτη έκδοση της Δασικής νομοθεσίας που ανήκει στην σειρά «Ελληνική Νομοθεσία» έρχεται να καλύψει και να παρουσιάσει όλες τις νομοθετικές αλλαγές που αφορούν στα δάση και που διέτρεξαν από το έτος της πρώτης έκδοσής της (2004) μέχρι σήμερα. Η κυριότερη πρόσφατη νομοθετική αλλαγή είναι αυτή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ