Ευ. Περάκης

, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος


Βιβλία

Ο νέος Ν 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις

Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 888
Έκδοση: 2019
Η 5η έκδοση νομοθετικά ενημερωμένη του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες. Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018)...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εταιρικοί και Καλυμμένοι


Πρόλογος: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Ι. Λιναρίτης
Σελίδες: 872
Έκδοση: 2018
Το έργο «Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants) – Εταιρικοί και Καλυμμένοι», επιχειρεί μια εις βάθος έρευνα του φαινομένου των warrants, που βυθίζει σταδιακά σε έντονη επιστημονική δραστηριότητα τους οικονομολόγους, αλλά και τους νομικούς. Οι τίτλοι κτήσης μετοχών, εταιρικοί (stock warrants) και καλυμμέν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει συμπλήρωμα με τα τροποποιηθέντα άρθρα του ΠτΚ, μετά τον Ν 4491/2017, και σημειώματα

Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
Σελίδες: XXVI + 646
Έκδοση: 2017
Η οικονομική κρίση, αλλά και η γενικότερη εξέλιξη του δικαίου τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχουν βαθύτατα επηρεάσει, όπως είναι φυσικό, το Πτωχευτικό Δίκαιο.  Έτσι, η πρόσφατη αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα (περιλαμβανομένης της εκ βάθρων αναμόρφωσης της διαδικασίας εξυγίανσης) με διαδοχικο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το έργο «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού και Κεφαλαιαγορά» ψηλαφίζει τα σημεία της «έντασης» μεταξύ του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, από τη μία, και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, από την άλλη, στις πολλαπλές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων της κεφαλαιαγοράς, ενώ στη συνέχει...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγκριτική ανάλυση με έμφαση στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: H. Voelkel
Σελίδες: 344
Έκδοση: 2016
Το έργο «Τα διακριτικά γνωρίσματα» προσεγγίζει ερμηνευτικά τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος και τη σχέση τους με το διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος, του καταχωρημένου σήματος. Η μελέτη ερευνά κατά πόσο θα ήταν δικαιοπολιτικά ορθή και σκόπιμη για την ελληνική έννομη τάξ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-ΘΕΜΙΣ

Στον τόμο «Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας» περιλαμβάνονται οι 19 εισηγήσεις κορυφαίων νομικών και επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της e-ΘΕΜΙΣ, το οποίο έλαβε χώρα το Μάιο του 2015 στην Πύλο Μεσσηνίας. Οι εισηγήσεις...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διοίκηση - Οικονομία, Οικονομία / Διοίκηση
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Σ. Δεμπεγιώτης
Σελίδες: 544
Έκδοση: 2016
Το έργο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία και εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού», αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό καλύπτει ένα κενό στην ελληνική θεωρία περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας. Η μελέτη εστιάζει, από θεωρητική και από πρακτική σκοπιά, στα θεμελιώδη και σύ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Χ. Χριστοπούλου
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2016
Το έργο «Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου. Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση» αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο θεσμός της εξυγίανσης, διαρκώς μεταβαλλόμενος και προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε κοινωνικοοικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οι ιδιωτικού δικαίου πτυχές του Ν. 3862/2010
Συγγραφέας: Ε. Κινινή
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 344
Έκδοση: 2016
Με το βιβλίο «Υπηρεσίες πληρωμών» επιχειρείται η εξέταση της ευθύνης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και των αξιώσεων που έχουν οι συμμετέχοντες στην πράξη πληρωμής. Στο Πρώτο Μέρος εξετάζονται ορισμένα προκαταρκτικής φύσεως ζητήματα και συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής του Ν 3862/2010, οι δημιουργούμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η επίδραση του θετικού δικαίου
Συγγραφέας: Χ. Λιβαδά
Πρόλογος: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 456
Έκδοση: 2016
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης «Το ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας και οι Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης» αποτελεί σύμφωνα με τον τίτλο της η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας μέσα από το πρίσμα των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και η επίδραση σε αυτούς του θετικού δι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κατʼ άρθρο ερμηνεία
Συγγραφέας: Η. Σουφλερός
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 616
Έκδοση: 2015
Ο κανονισμός 1/2003 γα την Εφαρμογή των Κανόνων Ανταγωνισμού της ΕΕ (βασικός εκτελεστικός κανονισμός για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σε όλους – πλέον - τους τομείς της οικονομίας και της αγοράς) σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής όσον αφορά στην εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων αντα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Με την αγορά της έντυπης έκδοσης προσφέρεται στον αναγνώστη και η αντίστοιχη ηλεκτρονική για Windows PC/Laptop, Android smartphone και tablet.
Επιστημονική Επιμέλεια: Ευ. Δακορώνια
Πρόλογος: Ευ. Περάκης
Συγγραφείς: Ε. Μπαλογιάννη, Χ. Σταμέλος, Δ. Χατζημανώλη
Σελίδες: 1392
Έκδοση: 2015
Το δίγλωσσο Αγγλο-ελληνικό και Ελληνο-αγγλικό Λεξικό Νομικών Όρων κλείνει αισίως μία δεκαετία ύπαρξης και παραδίδεται στον νομικό, και όχι μόνο, κόσμο, εμπλουτισμένο και επικαιροποιημένο, με την παρούσα 3η ανανεωμένη έκδοση, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον απαιτητικό χώρο της νο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Λεξικά, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επίκαιρα ζητήματα Εμπορικού, Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου

Διημερίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) 6-7 Μαρτίου 2015 
Στον τόμο «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Επίκαιρα ζητήματα Εμπορικού, Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου» περιλαμβάνονται 10 εισηγήσεις κορυφαίων νομικών και επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ομώνυμης διημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Μαρτίου 2015 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τζουγανάτος, Γ. Μιχαλόπουλος, Λ. Αθανασίου
Συγγραφέας: Μ. Βιτάλη
Πρόλογος: Η. Σουφλερός
Σελίδες: 188
Έκδοση: 2015
Η παρούσα μονογραφία με τίτλο «Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Ventures): Η συνεργασία μεταξύ περισσότερων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού», έχει στο επίκεντρό της την εξέταση της «κοινής επιχείρησης» υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι «κοινές επιχειρήσεις» είναι ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρίας (Societas Privata Europaea - SPE)
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Δ.-Π. Τζάκας
Σελίδες: 424
Έκδοση: 2015
Στην παρούσα μονογραφία με τίτλο «Η Μικρομεσαία Επιχείρηση στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο εταιριών» αναπτύσσεται το δίκαιο της μικρομεσαίας επιχείρησης, που το τον τελευταίο καιρό, έρχεται με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα στο επίκεντρο τόσο του επιστημονικού διαλόγου, όσο και των νομοθετικών πρωτο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Στην παρούσα μονογραφία με τίτλο «Ελαττωματικές αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας» πυρήνας του αντικειμένου έρευνας αποτελεί ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων ύπαρξης ελαττωματικής απόφασης του ΔΣ μιας ΑΕ, καθώς και οι πιθανοί τρόποι εξάλειψης του ελαττώματος. Ερευνώνται ακόμα, τόσο ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-ΘΕΜΙΣ
Στον τόμο «InnovationLaw – Δίκαιο και Καινοτομία» περιλαμβάνονται οι 22 εισηγήσεις κορυφαίων νομικών και επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της e-ΘΕΜΙΣ, το οποίο έλαβε χώρα στην Αράχωβα τον Φεβρουάριο του 2014. Οι εισηγήσεις ταξινομούνται σε επτά θεματι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Απόσπαση πελατών, εργαζομένων, μελών δικτύων διανομής
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Γ. Σωτηρόπουλος
Σελίδες: 288
Έκδοση: 2014
Η παρέμβαση τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών αποτελεί ένα συχνότατο φαινόμενο στη συναλλακτική ζωή.Κάθε επιχείρηση, που επιθυμεί να αναπτυχθεί, έχει ανάγκη πρόσβασης σε επιπλέον πόρους και πελάτες, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ανάγκη σύναψης νέων συμβάσεων. Η απόκτηση νέων συναλλακτικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 • Σκοπιμότητα νομοθετικής κατοχύρωσης
 • Η "μεσότητα" του ελληνικού δικαίου
 • Όρια καταστατικής ελευθερίας
 • Υποχρεωτικό - προαιρετικό περιεχόμενο καταστατικού κατά τον ΚΝ 2190/1920
Συγγραφέας: Η. Σταματάκη
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 482
Έκδοση: 2014
Η μονογραφία «Η Καταστατική Ελευθερία στην Ανώνυμη Εταιρεία» επιχειρεί να απαντήσει με διεξοδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποιο είναι το επιτρεπτό περιεχόμενο του καταστατικού μιας ανώνυμης εταιρείας; Είναι ορθότερη η νομοθετική κατοχύρωση καταστατικής ελευθερίας ή καταστατικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Χ. Αποστολόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 162
Έκδοση: 2014
Προκειμένου να προσεγγισθεί ο κανόνας επιχειρηματικής κρίσεως (Business Judgment Rule- BJR), όπως κωδικοποιήθηκε από τον Έλληνα νομοθέτη στο άρθρο 22α παρ. 2 KN 2190/1920, η παρούσα μονογραφία “Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσεως (Business Judgment Rule) και η πρόκληση της αφερεγγυότητας στην ανών...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Γ. Μάλος
Πρόλογος: Α. Καραμπατζός
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 456
Έκδοση: 2014
Το ζήτημα της αποζημίωσης πελατείας στις πάσης φύσεως διαρκείς συμβάσεις εμπορικής διαμεσολάβησης βρίσκεται στην καρδιά του ιδιωτικού δικαίου, αποτελώντας ένα πεδίο έντονων επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Το παρόν βιβλίο «Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και στις λοιπές εμπ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μεθοδολογική εναρμόνιση κανόνων αστικού, δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου
Συγγραφέας: Δ. Ρούσσης
Πρόλογος: Γ. Καλλιμόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 280
Έκδοση: 2014
Το έργο «Δίκαιο Εκκαθάρισης Τραπεζών» αναδεικνύει ένα σύστημα δικαίου, που άπτεται της εκκαθάρισης των νομικών προσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στον βαθμό που τα τελευταία αντιμετωπίζουν τα επίχειρα της κρίσης. Το νεοπαγές αυτό σύστημα δικαίου συντίθεται από κανόνες αστικού, δικονομικού και πτωχε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 • Η ασφάλιση στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίου
 • Ασφάλιση, παίγνιο και CDS
 • Συμφέρον και αποζημίωση
 • Περισσότερα συμφέροντα στο ίδιο πράγμα
Συγγραφέας: Γ. Ψαρουδάκης
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 326
Έκδοση: 2014
Η μονογραφία «Ασφαλιστικό συμφέρον», που εντάσσεται στην Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, πραγματεύεται μία από τις κρίσιμες έννοιες του ασφαλιστικού και όχι μόνο δικαίου, αυτή του ασφαλιστικού συμφέροντος. Η ανάλυση του ασφαλιστικού συμφέροντος και της λειτουργίας του εντός του δικαί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920
Ανατύπωση Γ Έκδοσης με Επικαιροποίηση Νομοθεσίας και Νομολογίας
Επιμέλεια: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 2884
Έκδοση: 2014
Ανατύπωση Γ Έκδοσης με Επικαιροποίηση Νομοθεσίας και Νομολογίας Η έκδοση του συλλογικού έργου «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας – Κατʼ άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920» περιλαμβάνει την κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών". Στο τέλος του τόμου 2 παρατίθεται το κείμενο των δια...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Α. Μικρουλέα
Σελίδες: 464
Έκδοση: 2013
Το ζήτημα που καλείται να απαντήσει η παρούσα μελέτη με τίτλο «Όρια Δράσης και Ευθύνη των Εταιρικών Διοικητών» είναι αν ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης πρέπει να περιοριστεί, ώστε ριψοκίνδυνες και ταυτόχρονα απερίσκεπτες αποφάσεις που οδήγησαν στην κρίση να μην κρίνονται με την επιείκεια του b...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
Συνεργασία: Ε. Κουράκης
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2013
Με τον Ν 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4155/2013 εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο μια νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), χωρίς να θίγονται οι υπάρχουσες. Ο χαρακτηρισμός της ως «κεφαλαιακής» οφείλεται στο ότι η ΙΚΕ είναι εξοπλισμένη με τους βασικούς μηχανισμούς της κεφαλ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 • Δογματική θεμελίωση
 • Άσκηση δικαιώματος ψήφου και λοιπών μετοχικών δικαιωμάτων
 • Έννομες συνέπειες
Συγγραφέας: Ε. Καραμανάκου
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 392
Έκδοση: 2013
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η υποχρέωση πίστης των μετόχων στην ανώνυμη εταιρία τόσο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας, όσο και απέναντι στους λοιπούς μετόχους. Η υποχρέωση πίστης των εταίρων, ενώ θεωρείται δεδομένη στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών λόγω του συμβατικού τους χα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αποστολή, Ρύθμιση, Αστική Ευθύνη
Συγγραφέας: Ε. Μαστρομανώλης
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 440
Έκδοση: 2013
Η μονογραφία «Οίκοι αξιολόγησης εμπόρων & χρηματοπιστωτικών μέσων» εστιάζει στα εξαιρετικώς επίκαιρα και αδιερεύνητα εν πολλοίς νομικά ζητήματα της αποστολής, της ρύθμισης και της αστικής ευθύνης των οίκων αξιολόγησης. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση των ετών 2007-2008 εξοικείωσε το ευρύτερο κοινό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οι επενδυτικές στρατηγικές της κενής ψήφου και της καλυμμένης εταιρικής συμμετοχής
Η παρούσα μελέτη για την αποσύνδεση του οικονομικού συμφέροντος από το μετοχικό δικαίωμα ψήφου επικεντρώνεται μέσω των δύο βασικών στρατηγικών, δηλαδή αφενός της κενής ψήφου (empty voting) αφετέρου της καλυμμένης εταιρικής συμμετοχής (hidden ownership), κυρίως στις επιπτώσεις τους στο καθεστώς της ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 • Θεωρητική παρουσίαση
 • Υποδείγματα συμβάσεων
 • Διαγράμματα ενεργειών
Συγγραφέας: Ν. Φράγκος
Συνεργασία: Γ. Θεοδόσης
Επιμέλεια: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 152
Έκδοση: 2012
Το παρόν έργο είναι το δεύτερο της σειράς «Συμβάσεις περί την Επιχείρηση», η οποία περιλαμβάνει μια ποιοτική σειρά υποδειγμάτων συμβάσεων ή άλλων κειμένων της πρακτικής του Εμπορικού Δικαίου, γραμμένων από επιστήμονες με στενή επαφή με την πράξη, αλλά με όλες τις ικανότητες να εξηγήσουν, να στηρίξου...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η τραπεζική ενέγγυα πίστωση είναι ένας θεσμός που παρουσιάζει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον κυρίως εξαιτίας της καθιέρωσής της ως το κατεξοχήν μέσο πληρωμής στο διεθνές εμπόριο. Η ευρεία αυτή διάδοση της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών οφείλεται κυρίως στον αυτόνομο χαρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η αστική ευθύνη του επόπτη προς αποζημίωση λόγω πλημμελούς εποπτείας
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Ν. Φλώρος
Σελίδες: 544
Έκδοση: 2012
Η μονογραφία «Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωτικό τομέα – Η αστική ευθύνη του επόπτη προς αποζημίωση λόγω πλημμελούς εποπτείας», συνιστά μια επίκαιρη και στιβαρή συνεισφορά σε ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο ζήτημα του χρηματοπιστωτικού δικαίου. Η μονογραφία, μετά από το εισαγωγικό κεφάλαιο για...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τόμος Ι - Όψεις της ακυρωσίας
Συγγραφέας: Ρ. Γιοβαννόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 612
Έκδοση: 2012
Το παρόν έργο αποσκοπεί στο να θίξει την προβληματική των άρθρων 35α επ. του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.Επιδιώκεται να υποβοηθηθεί ο εφαρμοστής του εμπορικού δικαίου, ώστε να αναζητήσει εντοπισμένα τη σχετική ενημέρωση σε θέματα που ενδεχομένως να τον απασχολούν και κυρίως σε θέματα που προ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφείς: Ευ. Περάκης, Ν. Ρόκας
Σελίδες: 616
Έκδοση: 2011
Το ανά χείρας βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ
Συγγραφέας: Α. Γαβαλά
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης, Δ. Τζουγανάτος, Γ. Μιχαλόπουλος, Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. Αθανασίου
Σελίδες: 232
Έκδοση: 2010
Το σύγγραμμα "Η Οικονομική Αποτελεσματικότητα στον Κοινοτικό Έλεγχο Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων" αφορά στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο επιλογής των στόχων της Πολιτικής Ανταγωνισμού και στο επίπεδο διαμόρφωσης και εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων. Η Οικονομική Αποτελεσματικότητ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διοίκηση - Οικονομία, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Οικονομία / Διοίκηση
Εφαρμογές της αρχής "intuitus personae"
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Ζ. Θεοχαροπούλου
Σελίδες: 246
Έκδοση: 2010
Η παρούσα μονογραφία επικεντρώνεται στις ιδιαιτερότητες - παρεκκλίσεις που παρουσιάζει η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Σκοπού σε σύγκριση κυρίως προς τον κλασικό τύπο της ανώνυμης εταιρίας του ΚΝ 2190/1920.Ο θεσμός για τις  Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Το...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η ενεργός ανάμειξη των μετόχων στις εταιρικές αποφάσεις ως μέσο άσκησης εποπτείας στη διοίκηση της α.ε.
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Λ. Αθανασίου
Σελίδες: 456
Έκδοση: 2010
Το σύγγραμμα "Μέτοχοι και Εταιρική Εποπτεία, Η Ενεργός Ανάμειξη των Μετόχων στις Εταιρικές Αποφάσεις ως Μέσο Άσκησης Εποπτείας στη Διοίκηση της ΑΕ", εστιάζει στο ρόλο που οι Μέτοχοι έχουν στη σύγχρονη ΑΕ και στα συνακόλουθα Μετοχικά Δικαιώματα Συμμετοχής και Κατανομής Αρμοδιοτήτων. Τα ανωτέρω θέματα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θέμα της παρούσας μονογραφίας, που αποτελεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Σπουδές δικαίου της επιχείρησης», είναι το ζήτημα της αστικής ευθύνης για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού. Η εργασία αναλύει το αστικό σύστημα, δηλαδή την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού μέσω αγωγών ιδιω...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το συλλογικό αυτό έργο, που αποτελεί ανατύπωση της έκδοσης του 1994, περιλαμβάνει την κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 3190/1955 "Περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης", όπως ισχύει μετά τις αλλαγές που σημειώθηκαν από το έτος 1994 έως και το 2009, ενώ επίσης εμπλουτίστηκε με παράρτημα νομολογίας των ετών 19...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Υποδείγματα συμβάσεων με σχόλια και παρατηρήσεις
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφείς: Μ. Βαρελά, Δ. Κουτσούκης, Δ. Κωστάκης, Γ. Μπαμπέτας
Σελίδες: 280
Έκδοση: 2009
Το παρόν έργο εγκαινιάζει τη νέα σειρά «Συμβάσεις περί την Επιχείρηση», η οποία θα περιλαμβάνει μια ποιοτική σειρά υποδειγμάτων συμβάσεων ή άλλων κειμένων της πρακτικής του Εμπορικού Δικαίου, γραμμένων από επιστήμονες με στενή επαφή με την πράξη, αλλά με όλες τις ικανότητες να εξηγήσουν, να στηρίξου...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
(άρθρα 49α, 49β, 49γ ΚΝ 2190/1920)
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Ι. Βενιέρης
Σελίδες: 328
Έκδοση: 2009
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παρουσίαση των άρθρων 49α, 49β, 49γ του ΚΝ 2190/1920, τα οποία μετά την τροποποίησή τους από τον Ν 3604/2007 εισήγαγαν το «θεσμό» της εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας της ΑΕ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα κοινά χαρακτηριστικά των παραπάνω...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Γ. Σωτηρόπουλος
Σελίδες: 464
Έκδοση: 2009
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την πτωχευτική ανάκληση, έναν θεσμό του πτωχευτικού δικαίου που στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ενεργητικού στην πτωχευτική περιουσία. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο (γενικό) μέρος είναι αφιερωμένο στα δογματικά θεμέλια ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται σφαιρικά τη θέση του ΔΣ μιας ανώνυμης εταιρίας στις Δημόσιες Προτάσεις Αγοράς Μετοχών, τεχνική όχι τόσο διαδεδομένη στην ελληνική χρηματιστηριακή πρακτική. Στο πρώτο μέρος σκιαγραφείται το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσονται οι δημόσιες προτάσεις και, συνακόλουθα, δ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Χ. Λιβαδά
Σελίδες: 160
Έκδοση: 2008
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η εισαγωγή στη θεματική των διεθνών τραπεζικών συναλλαγών μέσα από το πρίσμα των κανόνων του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αρχικά παρουσιάζονται οι κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου που ενεργοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στις διεθνείς ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Χρ. Τσενέ
Σελίδες: 216
Έκδοση: 2008
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η διερεύνηση της εξωσυμβατικής ευθύνης των Τραπεζών στο πεδίο της άσκησης εμπορικών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στο Πρώτο Μέρος του έργου με τίτλο «Η οριοθέτηση της ευθύνης στο πλαίσιο της τραπεζικής σχέσης» παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της τραπε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Μ. Βαρελά
Σελίδες: 184
Έκδοση: 2008
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον βασικό μηχανισμό κατάρτισης, διαμόρφωσης και λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης της αστικής ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι κατά βάση δικαιοσυγκριτική, ελλείψει θεωρητικής συζήτησης (πέρα από μ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Ν. Ζευγώλης
Σελίδες: 264
Έκδοση: 2007
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμός στις επιτρεπόμενες και απαλλασσόμενες οριζόντιες συμφωνίες, ειδικά σε οριζόντιες συγκεντρώσεις και συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας. Χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, μετά την εννοιολογική προσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η διαχείριση της ομιλοποιημένης ΑΕ
Συγγραφέας: Μ. Βαρελά
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 376
Έκδοση: 2007
Το παρόν έργο ασχολείται με τους ομίλους επιχειρήσεων και συγκεκριμένα με τη διαμόρφωση της εσωτερικής ευθύνης των μελών τους. Το έναυσμα για την παρούσα μελέτη δόθηκε από το υπό διαμόρφωση κοινοτικό εταιρικό δίκαιο, αλλά και από τη συγκριτική μελέτη της νομολογίας ξένων δικαιικών τάξεων. Ειδικό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
Συγγραφέας: Γ. Μιχαλόπουλος
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2007
Θέμα της παρούσας μονογραφίας είναι το ρυθμιστικό σύστημα της ενδοκοινοτικής διασυνοριακής πτώχευσης. Κύρια ρύθμιση της κοινοτικής διαδικασίας αφερεγγυότητας είναι η περιεχόμενη στον Κανονισμό 1346/2000, το κείμενο του οποίου παρατίθεται αυτούσιο, όπως ισχύει. Μετά από μία ιστορική περιήγηση στον δύ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Α. Μήτσου
Σελίδες: 488
Έκδοση: 2007
Η παρούσα μελέτη ερευνά τα νομικά ζητήματα και τα εμπόδια νομικής φύσης που ανακύπτουν στις διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστηριακές αγορές αξιών από τη σκοπιά του κοινοτικού και του ελληνικού δικαίου. Στην αρχή οριοθετείται η έννοια των διασυνοριακών συναλλαγών σε χρηματιστήρια και αναλύονται τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Management Buy-out
Το παρόν έργο εγκαινιάζει τη νέα σειρά «Σπουδές Δικαίου της Επιχείρησης», στην οποία φιλοξενούνται μελέτες που στρέφονται γύρω από τη γενική θεματική του δικαίου αυτού και οι οποίες, κατά κύριο λόγο, αποτελούν διπλωματικές εργασίες και έρευνες στο πλαίσιο προγραμμάτων μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών)...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Societas Europaea
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 192
Έκδοση: 2006
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί ο νέος θεσμός της ευρωπαϊκής εταιρίας (Societas Europaea, SE), όπως θεσπίσθηκε με τον Κανονισμό 2157/2001 και την Οδηγία 2001/86/ΕΚ και διαμορφώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν 3412/2005 και το ΠΔ 91/2006.Η μελέτη αφορά στην «ελληνική» ευρωπαϊκή εταιρία, η οποία α...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρία - Νομολογία
Συγγραφέας: Γ. Γασπαρινάτος
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Πρόλογος: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 212
Έκδοση: 2006
Με την παρούσα έκδοση εγκαινιάζεται η νέα «Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων και Εταιριών», η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας του εταιρικού δικαίου και των ελληνικών επιστημονικών δυνάμεων στον κλάδο αυτό.Η παρούσα μονογραφία αφορά στο κρίσιμο και πάντα επίκαιρο θέμα της ευθύνης της ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Εμπορικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Γρ. Μιχαηλίδης
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 200
Έκδοση: 2006
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η φορολόγηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Στην αρχή παρουσιάζονται οι βασικές φορολογικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, η αρχή της απαγόρευσης της φορολογικής διάκρισης και η εναρμόνιση των φορολογικών νομοθεσιών των κρατών μελών στ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Φορολογικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Φορολογία / Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο
 • Ιδιωματικές εκφράσεις
 • Παραδείγματα
 • Το Σύνταγμα της Ελλάδας στην αγγλική γλώσσα
Επιμέλεια: Δ. Χατζημανώλη
Πρόλογος: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 448
Έκδοση: 2005
Το αγγλο-ελληνικό λεξικό νομικών όρων αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τον Έλληνα νομικό, ιδιαίτερα ενόψει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ολοένα αυξανόμενης διεθνοποίησης των νομικών υποθέσεων. Η χρήση των υπαρχόντων ξένων λεξικών δεν εξυπηρετεί πλήρως τις καθημερινά διευρυνόμενες ανάγκες, αφενός διό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Λεξικά, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 894
Έκδοση: 2004
Το παρόν έργο αποτελεί μία συλλογή μελετών, εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και σχολίων του Ε. Περάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχουν γραφεί κατά την περίοδο 1973-2003 και έχουν δημοσιευθεί -ή είναι υπό δημοσίευση- στο νομικό τύπο. Η επιλογή της ύλης έγινε με βάση το ενδιαφέρον των υπό διαπραγμά...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το συλλογικό αυτό έργο έχει ως στόχο την κατ άρθρο ερμηνεία του Ν 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού". Προσεγγίζει το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από τη σκοπιά της ελληνικής νομολογίας, αλλά και των διεθνών εξελίξεων. Το έργο μετά από ένα αρκετά αναλυτικό εισαγωγικό μέρος επικεντρώνεται στην ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κατά τα άρθρα 44 & 45 Ν 1892/90 και η υπαγωγή της στην έννοια της συλλογικής διαδικασίας
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 181
Έκδοση: 1993
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται ανάλυση των διατάξεων των άρθρων 44 και 45 του Ν 1892/1990, όπως ισχύουν με το Ν 1947/1991. Πρόκειται για τις συμφωνίες μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης για τη ρύθμιση ή τον περιορισμό των χρεών της τελευταίας. Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται είτε κατʼ ευθείαν είτε υπό το ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Προβληματισμοί διεθνούς πτωχευτικού δικαίου
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 224
Έκδοση: 1990
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται δύο βασικά ζητήματα, την πτώχευση του αλλοδαπού εμπόρου στην Ελλάδα και την αναγνώριση των αλλοδαπών πτωχεύσεων. Ειδικότερα, εξετάζονται ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πτώχευσης, η διαδικασία κήρυξης και τα αποτελέσματά της, ουσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 204
Έκδοση: 1984
Το παρόν έργο εξετάζει τον θεσμό του τακτικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται η έννοια και η φύση του θεσμού, τα προστατευόμενα συμφέροντα, το ζήτημα της ιδιότητας των ελεγκτών ως οργάνων της εταιρίας και η φύση του ελεγκτικού έργου ως δημοσίου λειτουργήματος. Στη συνέχει...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Συγγραφέας: Ν. Βερβεσός
Σελίδες: 484
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης με τίτλο «Η Αρχή της ίσης μεταχείρισης στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς» αποτελεί το ερώτημα, εάν η αρχή της ίσης μεταχείρισης συνιστά μία γενική αρχή του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Η δυσκολία του εγχειρήματος αυτού συνίσταται στο γεγονός, ότι κάθε προσπάθεια επιβολής τη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τύπος - Εκδόσεις - Ραδιοφωνία - Τηλεόραση - Κινηματογράφος - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Διαδίκτυο - Πνευματική ιδιοκτησία  


Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση


 

Το ΔiΜΕΕ αποτελεί το πρώτο επιστημονικό περιοδικό στο χώρο των Mέσων Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας. Είναι τριμηνιαίο και περιλαμβάνει θέματα όπως, προστασία προσωπικότητας, προσωπικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία, ανταγωνισμό, πωλήσεις μέσω διαδικτύου, προστασία καταναλωτή, γενικούς όρους συναλλαγών...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Ιδιωτικό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς


Εκδίδεται από το 2007


Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Το «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» αποτελεί τη νέα περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς. Φιλοδοξία του περιοδικού είναι να αναδεικνύει ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν σε ολόκληρο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού δικαίου, δημόσιου και ιδιωτικού, σε διεθνές, κ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διοίκηση - Οικονομία, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Οικονομία / Διοίκηση, Ιδιωτικό Δίκαιο

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου


Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Το "Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών" (ΔΕΕ), αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό και την επιχείρηση που ενδιαφέρεται για ζητήματα εμπορικού-οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου. Από το 2018 στην ύλη του περιοδικού ενσωματώνεται η ύλη του περιοδικού «Χρηματοπ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Φορολογία / Λογιστική, Ιδιωτικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητές: Ευ. Περάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Γ. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος , Χ. Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ν. Σγουρινάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», εκπαιδευτικός, Ε. Καραμανάκου, Δικηγόρος, ΔΝ, Στ. Δρίτσας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Δευτέρα 16 Μαίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">