• Φιλοξενία στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

  Φιλοξενία επαγγελματικών εκδηλώσεων κύρους
  σε χώρους άρτιας αισθητικής μέσα από υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

  Φιλοξενία στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αναλαμβάνει από το 2000 τη διοργάνωση και φιλοξενία επαγγελματικών εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων, όπως:

 • Οργάνωση και Φιλοξενία Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων
 • Εκπαιδεύσεις/Workshops/Επαγγελματικές εκδηλώσεις Δικηγορικών Εταιρειών
 • Εκδηλώσεις επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων και φορέων
 • Εσωτερικούς και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Διαγωνισμούς

Ο συνδυασμός εμπειρίας και άρτιου επαγγελματισμού που χαρακτηρίζει τα στελέχη της Νομικής Βιβλιοθήκης διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επαγγελματικής εκδήλωσης που αναλαμβάνεται.

Η τακτική αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η πιστοποίηση των εγκαταστάσεων με το πρότυπο ISO 2993090:2010 και οι υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης αποτελούν εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας για οποιαδήποτε επαγγελματική εκδήλωση απαιτήσεων και κύρους.

Οι συνεδριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 12 πρόσφατα ανακαινισμένες αίθουσες χωρητικότητας από 10 έως 200 ατόμων, κατάλληλα διαμορφωμένες και ιδανικά προσαρμόσιμες για κάθε περίσταση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 • Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας και σε ολιγόλεπτη απόσταση από στάσεις λεωφορείων, ηλεκτρικού και μετρό.
 • Σε απόσταση λίγων μέτρων από τις εγκαταστάσεις υπάρχουν 2 υπαίθριοι και 2 υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων.
 • Όλες οι αίθουσες είναι προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ, ενώ υπάρχουν και κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι υγιεινής.
 • Βοηθητικοί χώροι: Προθάλαμοι, εξώστες με διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, Foyer και Αίθριο – bar.
 • Κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι για coffee breaks, light lunch και cocktails.
 • Reception: Υποδοχή πελατών
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Φωτισμός: Φυσικός ή εσωτερικός ρυθμιζόμενος.
 • Κλιματισμός-εξαερισμός: Ρυθμιζόμενος – Αυτόνομος.
 • Τεχνικός εξοπλισμός (επιδαπέδια καμπίνα) ταυτόχρονης διερμηνείας με κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.
 • Σύγχρονα συστήματα ήχου και φωτισμού
 • Σύνδεση με τράπεζα νομικών πληροφοριών
 • Πρόσβαση σε βιβλιοθήκη νομικών συγγραμμάτων και περιοδικών.
 • Wi-Fi: Ελεύθερη χρήση.
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης.
 • Παροχή: Τηλεφώνου - Laptop - fax
 • Overhead profector.
 • Οθόνη προβολής.
 • Flipchart – Whiteboard.
 • Φορητά μικρόφωνα χειρός.
 • Επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου.

Αίθουσες Εκδηλώσεων

Αίθουσα "Χάρης Καρατζάς"

 • Χωρητικότητα: Έως 150 άτομα σε θεατρική διάταξη, έως 70 άτομα σε φροντιστηριακή διάταξη και έως 35-40 άτομα σε διάταξη διαιτησίας ( Π )
 • Φωτισμός: Εσωτερικός – Ρυθμιζόμενος
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός: Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί χώροι: Foyer & Bar
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • WI FI: Ελεύθερη χρήση
 • Παροχή: Τηλεφώνου – Lap top – Fax
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Overhead projector
 • Οθόνη προβολής
 • Σύγχρονη μικροφωνική εγκατάσταση
 • Φορητά μικρόφωνα πέτου - χειρός
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Ευρώπη I / Ευρώπη II

 • Χωρητικότητα: η κάθε αίθουσα έως 70 άτομα σε θεατρική διάταξη, έως 40 άτομα σε φροντιστηριακή διάταξη και έως 25 άτομα σε διάταξη διαιτησίας ( Π ).
 • Φωτισμός: Εσωτερικός – Ρυθμιζόμενος
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός: Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί χώροι: Foyer & Bar
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακκοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Τεχνικός εξοπλισμός (επιδαπέδια καμπίνα) ταυτόχρονης διερμηνείας με κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.
 • Παροχή: Τηλεφώνου – Lap top – Fax
 • WI FI: Ελεύθερη χρήση
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Overhead projector
 • Οθόνη προβολής
 • Σύγχρονη μικροφωνική εγκατάσταση
 • Φορητά μικρόφωνα πέτου - χειρός
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Πλειάδες

 • Χωρητικότητα: Έως 70 άτομα σε θεατρική διάταξη, έως 40 άτομα σε φροντιστηριακή διάταξη και έως 25 άτομα σε διάταξη διαιτησίας ( Π )
 • Φωτισμός: Φυσικός
 • Αποκλειστική χρήση ορόφου (7ος)
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος, έξοδος σε διαμορφωμένο χώρο πρασίνου στη βεράντα
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Τεχνικός εξοπλισμός (επιδαπέδια καμπίνα) ταυτόχρονης διερμηνείας με κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Παροχή: Τηλεφώνου – Laptop – Fax
 • Θυρίδες ασφαλούς φύλαξης εγγράφων - προσωπικών αντικειμένων
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Overhead projector
 • Οθόνη προβολής
 • Σύγχρονη μικροφωνική εγκατάσταση
 • Φορητά μικρόφωνα πέτου - χειρός
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Βιβλιοθήκη

 • Χωρητικότητα: Έως 70 άτομα σε θεατρική διάταξη, έως 40 άτομα σε φροντιστηριακή διάταξη και έως 25 άτομα σε διάταξη διαιτησίας ( Π ).
 • Φωτισμός: Φυσικός
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος, Foyer
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Τεχνικός εξοπλισμός (επιδαπέδια καμπίνα) ταυτόχρονης διερμηνείας με κατάλληλη τεχνική υποστήριξη
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Παροχή: Τηλεφώνου – Lap top – Fax
 • Θυρίδες ασφαλούς φύλαξης εγγράφων - προσωπικών αντικειμένων
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Overhead projector
 • Οθόνη προβολής
 • Σύγχρονη μικροφωνική εγκατάσταση
 • Φορητά μικρόφωνα πέτου - χειρός
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Λυκαβηττός

 • Χωρητικότητα: Έως 30 άτομα σε θεατρική διάταξη, έως 20 άτομα σε φροντιστηριακή διάταξη και έως 18 άτομα σε διάταξη διαιτησίας (Π ).
 • Φωτισμός: Φυσικός
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Παροχή: Τηλεφώνου – Lap top – Fax
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Overhead projector
 • Οθόνη προβολής
 • Σύγχρονη μικροφωνική εγκατάσταση
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Αθηνά

 • Χωρητικότητα: Έως 30 άτομα
 • Φωτισμός: Φυσικός
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Παροχή: Τηλεφώνου – Lap top – Fax
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Overhead projector
 • Οθόνη προβολής
 • Σύγχρονη μικροφωνική εγκατάσταση
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Σοφία

 • Χωρητικότητα έως 8 άτομα
 • Φωτισμός: Εσωτερικός - Ρυθμιζόμενος
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος, Foyer
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Οθόνη προβολής
 • Θυρίδες ασφαλούς φύλαξης εγγράφων – προσωπικών αντικειμένων
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Αρμονία

 • Χωρητικότητα: Έως 8 άτομα
 • Φωτισμός: Φυσικός
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος, Foyer
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Overhead Projector
 • Παροχή: Τηλεφώνου – Lap top – Fax
 • Θυρίδες ασφαλούς φύλαξης εγγράφων – προσωπικών αντικειμένων
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Ευνομία

 • Χωρητικότητα: Έως 12 άτομα
 • Φωτισμός: Εσωτερικός - Ρυθμιζόμενος
 • Κλιματισμός - Εξαερισμός: Ρυθμιζόμενος, Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Έξοδος σε διαμορφωμένο χώρο πρασίνου στη βεράντα
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Οθόνη προβολής
 • Παροχή: Τηλεφώνου – Lap top – Fax
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Αίθουσα Μέλλον

 • Χωρητικότητα έως 12 άτομα με αντίστοιχες θέσεις εργασίας Η/Υ
 • Φωτισμός: Εσωτερικός - Ρυθμιζόμενος
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Έξοδος σε διαμορφωμένο χώρο πρασίνου στη βεράντα
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • WI FI: Ελεύθερη χρήση
 • Οθόνη προβολής
 • Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης
 • Flipchart – Whiteboard
 • WI FI: Ελεύθερη χρήση

Αίθουσα Πόλις

 • Χωρητικότητα: Έως 20 άτομα
 • Φωτισμός: Εσωτερικός - Ρυθμιζόμενος
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • WI FI: Ελεύθερη χρήση
 • Οθόνη προβολής
 • Flipchart – Whiteboard
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Foyer - NB Caffe

 • Χώρος υποδοχής και διαλειμμάτων της κεντρικής αίθουσας ΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ
 • Προσφέρονται: Διαλείμματα καφέ, ελαφρά γεύματα, δείπνα, cocktails, buffet, πολιτιστικές βραδυές
 • Φωτισμός: Εσωτερικός - Ρυθμιζόμενος
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος
 • Πρόσβαση: 2 ανελκυστήρες, 2 κλιμακοστάσια, έξοδος κινδύνου
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Οθόνη προβολής
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του κτιρίου

Atrium

 • Χώρος υποδοχής, συναντήσεων και διαλειμμάτων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου
 • Προσφέρονται: Διαλείμματα καφέ, ελαφρά γεύματα
 • ΄Απλετος φυσικός φωτισμός
 • Κλιματισμός- Εξαερισμός : Ρυθμιζόμενος Αυτόνομη λειτουργία
 • Βοηθητικοί Χώροι: Προθάλαμος – Περιβάλλων χώρος πλούσιας φυσικής βλάστησης
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • WI-FI: Ελεύθερη χρήση
 • Οθόνη προβολής

Roof Garden - Acropolis

 • Χώρος privé συναντήσεων και γευμάτων που βρίσκεται στον 8ο όροφο του κτηρίου
 • Κλιματισμός – Εξαερισμός
 • Πρόσβαση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
 • Άπλετος φυσικός φωτισμός
 • Εσωτερικό και εξωτερικό σαλόνι και τραπεζαρία
 • Μεγάλος εξώστης με απρόσκοπτη θέα στην πόλη και την Ακρόπολη
 • WI-FI: ελεύθερη χρήση
 • Οθόνη προβολής
Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">