ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Κωδικός Προϊόντος : 16941|16942

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Βίντεο (On Demand)
Εισηγητές: Ν. Βιτώρος, Δικηγόρος, ΜΔ , Π. Πανταζόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
 Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια: 8 ώρες
Ημ/νία Διεξαγωγής: Νοεμβρίου 2018
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να εισάγει τον συμμετέχοντα στις βασικές έννοιες και τη διαδικασία των φορολογικών αδικημάτων, ώστε να είναι σε θέση έτσι να διαχειριστεί τα έγγραφα και τη διαδικασία εν γένει ενός φορολογικού καταλογισμού αρχικά και να υπερασπίσει κατόπιν επαρκέστερα τα συμφέροντα των πελατών του ενώπιον των φορολογικών Αρχών και των ποινικών δικαστηρίων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους που έχουν κάποια εξοικείωση με το φορολογικό ποινικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο και επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων, αλλά και σε όσους επιθυμούν να επιλύσουν επιμέρους ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο, που ανακύπτουν στην επαγγελματική τους πράξη.

Εισαγωγικά
→ Η δικαιοπολιτική επιλογή για τιμώρηση των φορολογικών παραβάσεων τόσο με χρηματικά πρόστιμα όσο και με ποινικές κυρώσεις
→ Η έννοια των φορολογικών εγκλημάτων
→ Τα φορολογικά αδικήματα, όπως ορίζονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
→ Ζητήματα διαχρονικού δικαίου - Ιδίως το πρόβλημα του «επιεικέστερου» ουσιαστικού ποινικού νόμου 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ διοικητικής και ποινικής διαδικασίας
→ Ο φορολογικός καταλογισμός ως προϋπόθεση της ποινικής δίωξης
→ Η πορεία προς τον σχηματισμό της ποινικής δικογραφίας - Η διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου
→ Εξουσίες των φορολογικών ελεγκτικών οργάνων - Ελεγκτικές πράξεις, κατασχέσεις
→ Διάκριση μεταξύ διοικητικής και ελεγκτικής διαδικασίας
→ Ειδικά το φορολογικό και το τραπεζικό απόρρητο
→ Επίδραση της φορολογικής παραγραφής στην ποινική διαδικασία
→ Η έκδοση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ως προαπαιτούμενο της ποινικής δίωξης
→ Η «νόθευση» της αντικειμενικής απόδειξης της ποινικής δίκης, μέσω της δέσμευσης από το διοικητικό δεδικασμένο. Η υπέρβαση του προβλήματος.
→ Η ειδική διαδικασία των υποθέσεων που ελέγχονται από την Υπηρεσία Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

• Τα φορολογικά εγκλήματα
→ Φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος - ΕΝΦΙΑ - ΕΦΑ
→ Φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους
→ Έκδοση, λήψη εικονικών, πλαστών τιμολογίων
→ Συρροή φορολογικών εγκλημάτων - Συρροή αδικημάτων φοροδιαφυγής και μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο - Η «συρροή» με το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
→ Η μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο
→ Αυτουργοί και συνεργοί
→ Η ποινική ευθύνη των διοικητών νομικών προσώπων
→ Λόγοι άρσης του αξιοποίνου: η παραγραφή των φορολογικών αδικημάτων, επίδραση της ενδικοφανούς διαδικασίας, η καταβολή του καταλογισθέντος ποσού - άλλες δυνατότητες περαίωσης
→ Η επίδραση του κανόνα ne bis in idem - Η δέσμευση εκατέρωθεν διοικητικού και ποινικού δικαστηρίου
→ Η in concreto «επιλογή» του ευνοϊκότερου ποινικού νόμου

• Η διαδικασία για την κίνηση της ποινικής δίωξης - Η διαδικασία στο ακροατήριο
→ Ο οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου - Η οριστική πράξη επιβολής προστίμου - Ζητήματα διαχρονικότητας: Η μερική «επιβίωση» της εξάλειψης αξιοποίνου, λόγω διοικητικού συμβιβασμού
→ Η αποστολή της μηνυτήριας αναφοράς - Η άσκηση της ποινικής δίωξης
→ Αρμόδια δικαστήρια
→ Η διαδικασία στο ακροατήριο
→ Πολιτική αγωγή
→ Μεταβατικές διατάξεις - Διαχρονικό δίκαιο

Ο Νικόλαος Βιτώρος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος Ειδίκευσης στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι δικηγόρος Αθηνών και ιδρυτικός εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Παπαδογιαννάκης – Βιτώρος και Συνεργάτες». Το βασικό πεδίο της ενασχόλησής του είναι η μάχιμη δικηγορία στα ποινικά ακροατήρια, με ιδιαίτερη έμφαση σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, έχοντας συμμετοχή, ως συνήγορος υπεράσπισης, σε σημαντικές ποινικές δίκες. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και του Επιστημονικού Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Ποινικού Δικαίου «Judicium Rectum», ενώ άρθρα και παρατηρήσεις του επί δικαστικών αποφάσεων, έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και τον τύπο.

Ο Πέτρος Πανταζόπουλος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο και διδακτορικό τίτλο στο φορολογικό δίκαιο από την ίδια Σχολή. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Διδάσκει επίσης στο Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο του ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι εισηγητής σε σεμινάρια σχετικά με όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Έχει συγγράψει και συμμετάσχει στη συγγραφή έργων φορολογικού και διοικητικού δικαίου. Είναι, επίσης, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των νομικών περιοδικών ΔΕΕ, ΘΠΔΔ και Επιχείρηση, στα οποία αρθρογραφεί συχνά. Είναι εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες.

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">