Γ. Μπάλιας


Βιβλία

Δίκαιο και Διακυβέρνηση για μια νέα τεχνολογία
Συγγραφέας: Γ. Μπάλιας
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2011
Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι μια αμφιλεγόμενη καινοτομία. Από τη μια πλευρά, δημιουργεί προσδοκίες οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φτώχειας -ιδίως στον τρίτο κόσμο- και μείωσης της χημικής ρύπανσης. Από την άλλη, εγείρει σοβαρά ζητήματα σχετικά με τις επ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο