Γ. Ψαρουδάκης

, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ


Βιβλία

  • Η ασφάλιση στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίου
  • Ασφάλιση, παίγνιο και CDS
  • Συμφέρον και αποζημίωση
  • Περισσότερα συμφέροντα στο ίδιο πράγμα
Συγγραφέας: Γ. Ψαρουδάκης
Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
Σελίδες: 326
Έκδοση: 2014
Η μονογραφία «Ασφαλιστικό συμφέρον», που εντάσσεται στην Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, πραγματεύεται μία από τις κρίσιμες έννοιες του ασφαλιστικού και όχι μόνο δικαίου, αυτή του ασφαλιστικού συμφέροντος. Η ανάλυση του ασφαλιστικού συμφέροντος και της λειτουργίας του εντός του δικαί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν 2496/1997
Η ερμηνεία του πρώτου μέρους του Ν 2496/1997, που αφορά στα άρθρα 1-34 αυτού με τίτλο «Ασφαλιστική Σύμβαση», είναι η πρώτη συλλογική προσπάθεια που γίνεται με αντικείμενο το ελληνικό δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης. Το συλλογικό αυτό έργο υπό την επιμέλεια του καθηγητή Ι. Ρόκα αποτελεί μια σύντομη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2017 11 Δεκεμβρίου
Εισηγητές: Σπ. Ανδρίτσος, Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ , Σ. Κυρίτσης, Senior Manager, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Crowe SOL, Ι. Λιναρίτης, Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance), Α. Μίρκος , Δικηγόρος, ΔΝ, συνεργάτης Δικ. εταιρείας «Μπερνίτσας» , Π. Σταϊκούρας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος, A. Στάμου, Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών , Β. Τουντόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Δικηγόρος , Γ. Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Έναρξη:
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Ημέρες:
Δευτέρα & Τετάρτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία