Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Εισηγητής: Κ. Κουτσουλέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διάρκεια: 16 ώρες
Έναρξη: Δευτέρα 1 Απριλίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 1, 8, 15 & 22 Απριλίου 2019 (κάθε Δευτέρα 17.00 - 21.00)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
 

Σκοπός

  Η κατανόηση των νέων διατάξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως έχουν διαμορφωθεί κυρίως μετά τον Ν 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5) για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τον Ν 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105), η αφομοίωση της δικονομικής σκέψης μέσα από την πρακτική εφαρμογή της, αλλά και η εξοικείωση με το ευρύτατο φάσμα των εφαρμοστέων από το δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο κανόνων.

Σε ποιους απευθύνεται

  Απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία συνολική και πλήρη εικόνα των κανόνων και αρχών που διέπουν το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης

Διάγραμμα Ύλης

  Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 (17.00 - 21.00)
  - Έννοια - Όργανα (διακρίσεις και αρμοδιότητες)
  - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
  - Προϋποθέσεις διενέργειας της εκτελεστικής διαδικασίας
  - Εκτελεστοί τίτλοι
  - Η εκτελούμενη αξίωση (απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη)
  - Απόγραφο (έννοια, διακρίσεις, λήψη)
  - Η προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (συνέπειες)

  Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 (17.00 - 21.00)
  - Μορφές αναγκαστικής εκτέλεσης (άμεση, έμμεση, αναπληρωματική, βεβαιωτικός όρκος)
  - Οι εκτελεστικές δίκες (αρμοδιότητα, διαδικασία, συμμετοχή τρίτων, ένδικα μέσα)
  - Ένδικα βοηθήματα και μέσα
  - Ανακοπές (οφειλέτη, τρίτου, κ.λπ.) - Αναστολή εκτελεστότητας και εκτέλεσης
  - Κατάσχεση στα χέρια τρίτου

  Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 (17:00 - 21:00)
  - Κατάσχεση κινητών (ακατάσχετα, διαδικασία, νομική φύση, έκθεση κατάσχεσης και περίληψη)
  - Πλειστηριασμός κινητών (διαδικασία, συνέπειες κατακύρωσης, κ.λπ.)
  - Αναπλειστηριασμός
  - Αναγγελίες - Ικανοποίηση δανειστών (προνόμια, πίνακας διανομής και κατάταξης)
  - Κατάσχεση ακινήτων (αντικείμενο, διαδικασία, νομική φύση, έκθεση κατάσχεσης και περίληψη), πλοίων και αεροσκαφών
  - Πλειστηριασμός ακινήτων (διαδικασία, συνέπειες κατακύρωσης, κ.λπ.), πλοίων και αεροσκαφών
  - Αναπλειστηριασμός
  - Αναγγελίες - Ικανοποίηση δανειστών (προνόμια, πίνακας διανομής και κατάταξης)

  Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 (17.00 - 21.00)
  - Κοινές διατάξεις (ματαίωση και αναβολή πλειστηριασμού, υποκατάσταση, ανατροπή κατάσχεσης, νομική φύση πλειστηριασμού)
  - Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
  - Εκούσιος πλειστηριασμός (Προϋποθέσεις - Εφαρμοστέες διατάξεις)
  - Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (Έννοια - Διαχείριση - Διαφορές με αναγκαστική κατάσχεση και αναγκαστική διαχείριση)
  - Αναγκαστική διαχείριση (Προϋποθέσεις - Διαχείριση - Διαφορές με αναγκαστική κατάσχεση)
  - Προσωπική κράτηση (Προϋποθέσεις-Διαδικασία-Αντιρρήσεις οφειλέτη)

Βιογραφικό εισηγητή

  Ο Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και από το έτος 1984 μέλος του ΔΣΑ, ασκών συνεχώς το λειτούργημα του Δικηγόρου με ειδίκευση στο Αστικό, Δικονομικό και Δημόσιο Δίκαιο. Επί πολλά έτη συμμετείχε σε σεμινάρια ως εισηγητής σε θέματα Πολιτικής Δικονομίας και Δημοσίου Δικαίου σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, υποψηφίους Παρέδρους Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, υποψηφίους για τη Σχολή Δικαστών, Ειρηνοδίκες, Συμβολαιογράφους, κ.λπ. Έχει εκδώσει κατά καιρούς, πλην των πολυπληθών σημειώσεων, τα συγγράμματα:
  α) Η Αναγκαστική εκτέλεση, β) Πολιτική Δικονομία, γ) Πρακτικά Πολιτικής Δικονομίας, δ) Ο Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, ε) ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων, στ) Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας και έχουν δημοσιευθεί μελέτες και σχόλιά του σε νομικά περιοδικά. Από τον Οκτώβριο του 2000 επιλέγηκε υπεύθυνος της νεοσυσταθείσας Νομικής Υπηρεσίας του ΔΣΑ γνωμοδοτώντας σε θέματα του Κώδικα Δικηγόρων και εκπροσωπώντας τον ΔΣΑ ενώπιον των Δικαστηρίων και ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος. Από πενταετίας είναι εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται σε δικηγόρους από την «Νομική Βιβλιοθήκη» σε θέματα Πολιτικής Δικονομίας. Από το έτος 2000 είναι μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου. Έχει τέλος συμμετάσχει σε πολλές Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές αρμοδιότητας των Υπουργείου Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

  Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

  Η παρακολούθηση γίνεται

  Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">