Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Σεμινάριο

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand) LIVE STREAMING
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17813|17814|17815
Ημερ/νία: Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 26, 28 Ιανουαρίου & 2 Φεβρουαρίου 2021 (Τρίτη – Πέμπτη – Τρίτη, 17:00 – 21:00)
Διάρκεια: 12 ώρες
Εισηγητής: Κ. Μποτόπουλος, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, τους βασικούς άξονες που συνθέτουν το ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από πλευράς πρακτικής εφαρμογής τους, τόσο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) όσο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Παράλληλα, θα εξεταστούν τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με τη παρακολούθηση και τον προληπτικό και καταστατικό έλεγχο της συμπεριφοράς των εποπτευόμενων φορέων, των εισηγμένων εταιριών και εν γένει των συμμετεχόντων στις αγορές, αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων για την κατάχρηση αγοράς.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, compliance officers, στελέχη των φορέων της κεφαλαιαγοράς -όπως είναι μεταξύ άλλων οι Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών (π.χ. ΕΠΕΥ και ΑΕΕΔ), οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Διαχειριστές τους και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι Διαχειριστές τους (ΔΟΕΕ)- τραπεζών αλλά και θεσμικών επενδυτών, αλλά και σε ιδιώτες

1η Ενότητα: Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 (17:00 - 21:00)

 Η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) εκ των έσω
▶ Ρυθμιστική και εποπτική λειτουργία στον χώρο των αγορών κεφαλαίου
▶ Βασικές αρμοδιότητες ΕΚ
▶ Τρόπος εσωτερικής οργάνωσης και λήψης αποφάσεων ΕΚ
▶ Το ενωσιακό εποπτικό πλαίσιο στον χώρο της οικονομίας: από τον Lamfalussy στις ESAs μέσω De Larosiere
▶ Λειτουργία της ESMA και σχέση της με τις εθνικές Αρχές 


2η Ενότητα: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 (17:00 - 21:00)

 Νομοθετική επόπτευση
▶ Τα βασικά αδικήματα: κατάχρηση αγοράς και εκμετάλλευση προνομιακής πληροφόρησης
▶ Κανόνες λειτουργίας εποπτευόμενων φορέων
▶ Υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας
▶ Είσοδος, έξοδος, δραστηριοποίηση κατά τη «χρηματιστηριακή ζωή» 

3η Ενότητα: Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 (17:00 - 21:00) 

Νομολογιακή αντιμετώπιση 
▶ Η ΕΚ ως ελέγχων και ελεγχόμενος: ευθύνη, εκτελεστότητα, ποινές, εύλογος χρόνος
▶ Η χειραγώγηση και τα μυστικά της
▶ Κρυφή και φανερή προνομιακή πληροφόρηση 
▶ Εύρυθμη λειτουργία χρηματιστηριακών εταιριών: εσωτερική διακυβέρνηση και έλεγχος
▶ Τα τεχνικά των εισηγμένων εταιριών: Ενημερωτικά Δελτία, δημόσιες προτάσεις, άντληση κεφαλαίων, οικονομικές καταστάσεις

Κώστας Μποτόπουλος,

Ο Κώστας Μποτόπουλος είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπεύθυνος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ειδίκευση στο Δημόσιο και το Οικονομικό Δίκαιο, εταίρος στη δικηγορική εταιρία «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες». Είναι επίσης Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris I, Sorbonne. Έχει διδάξει ευρωπαϊκό συνταγματικό δίκαιο στο μεταπτυχιακό του Παντείου Πανεπιστημίου και Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς στο Alba Graduate Business School. Υπήρξε Ευρωβουλευτής (2007-2009), μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Ελέγχου Προϋπολογισμών, Συνταγματικών Υποθέσεων, Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Τουρισμού (2003-2004) και Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2011-2015), της Επιτροπής MISC στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών (ESMA), μέλος του Management Board της ESMA, εκπρόσωπος της Ευρώπης στην παγκόσμια Επιτροπή Κεφαλαιαγορών (IOSCO). Είναι τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, συγγραφέας οκτώ νομικών και πολιτικών βιβλίων (τα πιο πρόσφατα: «Οδηγός για Λισαβόνα», «Ο Βασίλης και η κρίση», «Αντι-λαϊκισμός»).
Φυσική Παρουσία

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Βίντεο (On-demand)

Βίντεο (On-demand)

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.
Βίντεο (Live Streaming)

Βίντεο (Live Streaming)

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια. Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">