Ι. Χαμηλοθώρης

, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος Εταιρείας Δικαστικών Μελετών


Βιβλία

Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης
Συγγραφέας: Α. Δανηλάτου
Σελίδες: 242
Έκδοση: 2017
Στο έργο «Αρμοδιότητες Πολιτικών Δικαστηρίων» συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σημαντικών ειδικών αστικών νόμων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αφορούν την καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα. Πρόκειται για ένα βιβλίο με έντονο πρακτικό προσανατολισμό, αφού ο δικηγόρο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα

Συγγραφέας: Ι. Χαμηλοθώρης
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Ά. Πλεύρη, Ι. Μιχαηλίδης
Επιμέλεια υποδειγμάτων: Π. Ρεντούλης
Σελίδες: 936
Έκδοση: 2016
Το έργο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Ερμηνεία - Νομολογία - Υποδείγματα»,  αποτελεί ένα δομημένο πόνημα, επιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένο και ενημερωμένο σύμφωνα και με το Ν 4335/2015. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών παρουσιάζεται αναλυτικά και συστηματικά με την παράθεση της ύλης ταξινομημένης σε ενότη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ
Το παρόν έργο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ & ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ», το οποίο αποτελεί μια κατʼ άρθρο ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 της ΕΣΔΑ, των άρθρων δηλαδή που έχουν εξέχον ποινικό ενδιαφέρον, προέρχεται από τη συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια εκπροσώπων της θεωρίας και της...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Σπ. Καρανικόλας
Πρόλογος: Ι. Χαμηλοθώρης, Δ. Ζημιανίτης, Β. Μητσιλέγκας
Σελίδες: 328
Έκδοση: 2012
Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο αποτελεί έναν από τους πιο γρήγορα εξελισσόμενους, ιδιαίτερα σημαντικούς, αλλά ταυτόχρονα και συχνά αμφισβητούμενους τομείς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε θέματα ποινικού ενδιαφέροντος έχει γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα μια πλή...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 50 υποδείγματα
Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου
Έκδοση: 2010
Το CD-ROM Ασφαλιστικά Μέτρα περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 50 αντιπροσωπευτικά υποδείγματα που καλύπτουν όλη τη θεματολογία. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής θέματα: ανάκληση - μεταρρύθμιση απόφασης, εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, προσωρινή ρύ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 89 υποδείγματα
Το CD-ROM Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Ικανοποίηση μη χρηματικών απαιτήσεων - Αναγκαστική διαχείριση - Προσωπική κράτηση) περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 89 αντιπροσωπευτικά υποδείγματα που καλύπτουν όλη τη θεματολογία. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής θέματα: αίτηση για απόδοση αυτοκινήτου, αγωγ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης, Χ. Κλουκίνας, Θ. Κλουκίνας
Συνεργασία: Ε. Γιαννοπούλου
Σελίδες: 328
Έκδοση: 2007
Ο πέμπτος τόμος του έργου «Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης» έχει ως αντικείμενο την αναγκαστική διαχείριση και την προσωπική κράτηση. Είναι ενημερωμένος με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις έως και τον Νοέμβριο του 2006. Το περιεχόμενό του κατανέμεται σε τρεις ενότητε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης, Χ. Κλουκίνας, Θ. Κλουκίνας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου
Σελίδες: 664
Έκδοση: 2007
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 80 υποδείγματα
Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης, Χ. Κλουκίνας, Θ. Κλουκίνας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου
Έκδοση: 2006
Το CD-ROM ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 80 αντιπροσωπευτικά υποδείγματα, τα οποία είναι ενημερωμένα μέχρι σήμερα και καλύπτουν όλη τη θεματολογία για την κατάσχεση στην Αναγκαστική Εκτέλεση. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής: Κατασχετήρια έκθεση, Κατάσχεση κινητών και ακινήτων, Ακύρωση,...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 70 υποδείγματα
Το CD-ROM Γενικό Μέρος - Πλειστηριασμός περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 70 αντιπροσωπευτικά υποδείγματα, τα οποία είναι ενημερωμένα μέχρι σήμερα και καλύπτουν όλη τη θεματολογία. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής θέματα: αίτηση αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας, αίτηση για καταδίκη προς χορήγηση ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης, Χ. Κλουκίνας, Θ. Κλουκίνας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου
Σελίδες: 336
Έκδοση: 2005
Ο δεύτερος τόμος του έργου «Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης» αφορά το ειδικότερο θέμα της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση μη χρηματικών απαιτήσεων. Περιλαμβάνει όλες τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σχετικά με το ανωτέρω θέμα. Αποτελείται από τρία μέρη (θεωρία - νομολ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Επιμέλεια: Ι. Χαμηλοθώρης, Χ. Κλουκίνας, Θ. Κλουκίνας
Συνεργασία: Ε. Γιαννοπούλου
Σελίδες: 864
Έκδοση: 2005
Ο τέταρτος τόμος του έργου «Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης» έχει ως αντικείμενο τον πλειστηριασμό. Περιλαμβάνει όλες τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σχετικά με το ανωτέρω θέμα. Αποτελείται από τρία μέρη (θεωρία - νομολογία - υποδείγματα), καθένα από τα οποία περιλαμβάνει χρηστ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Συγγραφείς: Ι. Χαμηλοθώρης, Χ. Κλουκίνας, Θ. Κλουκίνας
Συνεργασία: Ε. Γιαννοπούλου
Σελίδες: 664
Έκδοση: 2003
Το έργο, έκδοση Αυγούστου 2003, περιλαμβάνει όλες τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις πάνω στο ευρύ και ιδιαίτερα περίπλοκο αυτό κομμάτι του δικαίου και παίρνει θέση προκρίνοντας τις ασφαλέστερες από τις θέσεις που υποστηρίζονται στον δαίδαλο των δικών περί την εκτέλεση. Χωρισμένες σ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αστικό - Δικονομικό & Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής


Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Οι Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) είναι ένα σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό, που εκδίδεται  από τον Ιανουάριο του 2008 και εξειδικεύεται στο χώρο του αστικού, δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, δικαστές και δικηγόροι έχουν ενωθεί για να προσφέρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Ιδιωτικό Δίκαιο

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Ι. Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος Εταιρείας Δικαστικών Μελετών
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">