Η ΕΦΕΣΗ

Η ΕΦΕΣΗ

Συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του ΚΠολΔ

Επιμέλεια: Κ. Οικονόμου
Συνεργασία: Π. Γιαννόπουλος, Α. Διακονής, Κ. Παναγόπουλος, Α. Πανταζόπουλος, Χρ. Τριανταφυλλίδης, Σπ. Τσαντίνης
ISBN: 978-960-622-339-6
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 432
Έκδοση: 2017
 

Περιγραφή Περιεχόμενα