• NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
 • NOMIKI BIBLIOTHIKI Group

  Sharing Knowledge that keeps the Light on

  NOMIKI BIBLIOTHIKI Group
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Εταιρία

Η Νομική Βιβλιοθήκη είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα οργανισμός έκδοσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας για τα νομικά επαγγέλματα, τις επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμούς. Ιδρύθηκε το 1977 και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή νομικού περιεχομένου, διά βίου μάθησης και εφαρμογών legal tech που βελτιστοποιούν την παραγωγικότητα των νομικών επαγγελμάτων και συμβάλουν στην καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης και την ανάπτυξη της οικονομίας.
Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές και συνεδριακές υποδομές, απασχολεί 135 άτομα σε όλη την Ελλάδα και διαθέτει σημεία πώλησης και διανομής σε Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο.

Eκδόσεις

Η Νομική Βιβλιοθήκη εκδίδει το μεγαλύτερο μέρος των συγγραμμάτων των νομικών σχολών, πληθώρας άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των συγγραφέων, δικαστικών λειτουργών και practitioners που ξεχωρίζουν για το επιστημονικό κύρος και την επαγγελματική τους επάρκεια στους κλάδους του δικαίου, της οικονομίας, της λογιστικής και της φορολογίας.
Η ετήσια εκδοτική παραγωγή ξεπερνάει τους 160 νέους τίτλους, μεταξύ των οποίων κατ’ άρθρον ερμηνείες, μονογραφίες, συλλογικά έργα, εγχειρίδια, καθώς και 15 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Κάθε χρόνο διακινούνται τόσο προς τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα πάνω από 150.000 αντίτυπα των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Τα έγκυρο περιεχόμενο, οι ταχύτατοι χρόνοι έκδοσης -χάρη στο μοναδικό στην Ελλάδα καθετοποιημένο εκδοτικό μοντέλο, το οποίο διαθέτει in house επιστημονικό τμήμα και ολοκληρωμένη μονάδα pre-press-, η τεχνική και αισθητική αρτιότητα και η δυναμική προώθηση των εκδόσεων μέσα από πολλαπλά κανάλια πώλησης και διανομής, έχουν καταστήσει τις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης την πρώτη επιλογή των συγγραφέων για την παραγωγή και δημοσίευση εκδόσεων νομικού περιεχομένου.

Qualex

Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Qualex (www.qualex.gr), προϊόν των LexLabs, είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα και πιο σημαντικά έργα νομικής πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί στον χώρο της Δικαιοσύνης. Η συστηματική συγκέντρωση της ύλης από πρωτογενείς πηγές (Εθνικό Τυπογραφείο, Αρχεία Δικαστηρίων, Γραμματείες Δημοσίων Φορέων και Ανεξάρτητων Αρχών) συνιστά εγγύηση της αυθεντικότητας και αξιοπιστίας του περιεχομένου, ενώ η επεξεργασία με βάση μεθόδους και κανόνες για την ορθή οργάνωση, ταξινόμηση, κωδικοποίηση και διασύνδεση των πληροφοριών εξασφαλίζουν την ποιοτική νομική επεξεργασία που προσδίδει προστιθέμενη αξία στη νομική πληροφορία. H Qualex, η οποία επικαιροποιείται καθημερινά από πολυπληθή ομάδα ειδικών επιστημόνων, προσφέρει ολιστική λύση στην νομική έρευνα και αναζήτηση παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στην ελληνική Νομοθεσία, Νομολογία, Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία από το σύνολο των εκδόσεων και νομικών περιοδικών της Νομικής Βιβλιοθήκης, πληθώρα Διοικητικών έγγραφων, Εγκυκλίων, Γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ, Πράξεων Ανεξάρτητων Αρχών, Πρακτικών Επεξεργασίας Προεδρικών Διαταγμάτων του ΣτΕ, Υποδειγμάτων διαφόρων κλάδων δικαίου, Διαγραμμάτων, Check list, Διασυνδέσεων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με το λογισμικό ALMA Next κ.ά.

Διά βίου μάθηση

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) της Νομικής Βιβλιοθήκης προσφέρει από το 2000 πλήθος εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια επικεντρωμένα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των νομικών επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων. Η συνεργασία του ΚΔΒΜ με καταξιωμένους practitioners και επιλεγμένους ακαδημαικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι σύγχρονες θεματικές, η υψηλού επιπέδου φιλοξενία στους χώρους εκπαίδευσης και η ευελιξία παρακολούθησης μέσω φυσικής παρουσίας ή εξ αποστάσεως, προσδίδει στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων προστιθέμενη αξία που ανοίγει επαγγελματικούς ορίζοντες και προοπτική για το μέλλον.

Lexlabs

H Νομική Βιβλιοθήκη από το 2005 επενδύει σε πόρους και τεχνολογίες που την φέρνουν στην αιχμή των τεχνολογιών (legal tech) για τα νομικά επαγγέλματα, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τον δημόσιο τομέα. Τα Lexlabs, η κοιτίδα τεχνολογίας τεχνολογίας που έχει δημιουργήσει η Nομική Βιβλιοθήκη για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών όπως AI, Machine Learning, Blockchain κ.ά. συμβάλλουν καθημερινά στη βελτιστοποίηση της καθημερινής οργάνωσης, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Εξωδικαστική επίλυση Διαφορών

Η Νομική Βιβλιοθήκη από το 2000 έως το 2017 φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εθνικές και διεθνείς (ΚΠολΔ, ICC) διαιτητικές διαδικασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα παρέχοντας, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, χώρους ακρόασης και συνεδριάσεων, απομαγνητοφώνηση πρακτικών, μεταφραστική υποστήριξη, οπτικοακουστικά μέσα, πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, φύλαξη αρχείων κ.ά.

Από τον Ιανουάριο 2017 και εφεξής, την οργάνωση, υποστήριξη και φιλοξενία Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων ανέλαβε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ, www.eodid.org), ο οποίος διαθέτει εντός των εγκαταστάσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης 12 αίθουσες ακροάσεων, διασκέψεων και συναντήσεων πλήρως εξοπλισμένες για τη διεξαγωγή κάθε διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Φιλοξενία Εκδηλώσεων

Χάρη στις σύγχρονες υποδομές, την εύκολη πρόσβαση και εγγύτητα με το Κέντρο της Αθήνας, οι συνεδριακές εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης αποτελούν σημείο αναφοράς και σταθερή επιλογή πολλών επιστημονικών φορέων, δικηγορικών εταιριών και επιχειρήσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων, διαπραγματεύσεων, συναντήσεων κ.ά. σε τακτική βάση.

Βραβεύσεις

Η Νομική Βιβλιοθήκη έχει τιμηθεί κατά καιρούς για την επιχειρηματική της δράση από διάφορα ευρωπαϊκά fora και θεσμούς. Από το 2017 εκπροσωπεί την Ελλάδα στον LPE (Law Publishers in Europe) -μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του-, τον οργανισμό των μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων της Ευρώπης. Επανειλημμένες διακρίσεις έχει λάβει από την 23η Διεύθυνση της ΕΕ κατά την πενταετία 1995-2000 βρισκόμενη συχνά στις «500 πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ΜΜΕ της ΕΕ», ενώ το 2010 πιστοποιήθηκε με το βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας “Committed to Excellence” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM.

Στον τομέα της εκπαίδευσης το ΚΔΒΜ της Νομικής Βιβλιοθήκης έχει βραβευτεί με Silver Award από τα Business IT Excellence Awards (2016) για την εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org και με το βραβείο Education Business Awards (2017) για την κατηγορία «Διά Βίου Μάθηση». Το 2018 βραβεύτηκε με Gold Award από τα Education Leaders Awards (2018) για τα προγράμματα μακροχρόνιας εκπαίδευσης Certified Paralegal και Data Protection Office ενώ από το 2017 κατέχει την πιστοποίηση ISO 29990:2010 για παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Νομική Βιβλιοθήκη τιμά την νομική οικογένεια από την οποία προέρχεται και την υποστηρίζει έμπρακτα και διαχρονικά με ποικίλες δράσεις. Πιστεύει στην γενναιοδωρία της επιστροφής προς όφελος του κοινού καλού και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι σχετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση σειράς υποτροφιών «Χάρης Καρατζάς», οι οποίες θα απευθύνονται σε οικονομικά ευάλωτους, νέους και αριστεύσαντες επιστήμονες, την χορήγηση υποτροφιών και άλλες μορφές οικονομικής στήριξης και υποστήριξης σε επιστημονικά σωματεία, δικηγορικούς συλλόγους, δικαστήρια, σωφρονιστικά ιδρύματα, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες κ,ά.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">