Ι. Λιναρίτης

, Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)


Βιβλία

Ερμηνεία-Υποδείγματα
Το παρόν συλλογικό έργο «Αγωγές και Αιτήσεις Ανώνυμης Εταιρίας» φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας. Ο νομικός της πράξης είναι εξοπλισμένος σήμερα με συστηματικές ερμηνείες των άρθρων του ΚΝ 2190/1920, αλλά και με πρακτικούς οδηγούς για την αν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς


Εκδίδεται από το 2007 - Τετραμηνιαία έκδοση

Το «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» αποτελεί τη νέα περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς. Φιλοδοξία του περιοδικού είναι να αναδεικνύει ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν σε ολόκληρο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού δικαίου, δημόσιου και ιδιωτικού, σε διεθνές, ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διοίκηση - Οικονομία, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Οικονομία / Διοίκηση, Ιδιωτικό Δίκαιο

Σεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2017 11 Δεκεμβρίου
Εισηγητές: Σπ. Ανδρίτσος, Δικηγόρος, ΜΔ, LLM, Υπ. ΔΝ , Σ. Κυρίτσης, Senior Manager, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Crowe SOL, Ι. Λιναρίτης, Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance), Α. Μίρκος , Δικηγόρος, ΔΝ, συνεργάτης Δικ. εταιρείας «Μπερνίτσας» , Π. Σταϊκούρας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος, A. Στάμου, Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών , Β. Τουντόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Δικηγόρος , Γ. Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Έναρξη:
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
Ημέρες:
Δευτέρα & Τετάρτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία