Ι. Ληξουριώτης


Βιβλία

Πρόλογος: Ι. Ληξουριώτης
Συγγραφέας: Γ. Θεοδόσης
Σελίδες: 256
Έκδοση: 2019
Η παρούσα μονογραφία «Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της θέσης εργασίας» αναφέρεται στο δίκαιο της μεταβίβασης επιχειρήσεων και ειδικότερα επικεντρώνεται στα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της υπόστασης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης και στην έκταση της προστασίας αυτής...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης
Σελίδες: 704
Έκδοση: 2018
Η παρούσα έκτη (6η) έκδοση της Εργατικής Νομοθεσίας περιλαμβάνει τα βασικότερα και χρησιμότερα στην πράξη νομοθετήματα εργατικού δικαίου και είναι ενημερωμένη μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4564/2018. Το έργο «Εργατική Νομοθεσία» συγκεκριμένα περιλαμβάνει ογδόντα δύο (82) νομοθετήματα που καλύπτουν σχεδό...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

Η 2η έκδοση του επίτομου συλλογικού έργου «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» καλύπτει το σύνολο της ύλης του Εργατικού Δικαίου (ατομικό, συλλογικό, δίκαιο της εκμετάλλευσης) και είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές.  Η ύλη κατανέμεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες, κάθε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης
Σελίδες: 968
Έκδοση: 2017
Η νέα, πλήρως επικαιροποιημένη, πέμπτη έκδοση του εγχειριδίου «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις» ενσωματώνει όλες τις νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες επήλθαν μετά την τέταρτη έκδοση (2013), καθώς και τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4472/2017 σε μία σειρά από σοβαρά θέματα, όπως στις ομαδ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης
Σελίδες: 520
Έκδοση: 2015
Το έργο «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» αποτελεί ένα σύγχρονο, πλήρως ενημερωμένο με τις τελευταίες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις, εγχειρίδιο στον κρίσιμο και επίκαιρο τομέα του συλλογικού εργατικού δικαίου. Οι «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» διαρθρώνονται σε τρία μείζονα κε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επίκαιρα ζητήματα Εμπορικού, Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου

Διημερίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) 6-7 Μαρτίου 2015 
Στον τόμο «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Επίκαιρα ζητήματα Εμπορικού, Εργατικού & Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου» περιλαμβάνονται 10 εισηγήσεις κορυφαίων νομικών και επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ομώνυμης διημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 6-7 Μαρτίου 2015 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ερμηνευτικά σχόλια – Νομολογία – Παρατηρήσεις
Το παρόν «Υποδείγματα Αγωγών Εργατικού Δικαίου», περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό υποδειγμάτων «εργατικών αγωγών», δηλαδή εισαγωγικών δικογράφων της εργατικής δίκης, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία ειδικότερων θεμάτων, που εκτείνονται τόσο στο πεδίο του ατομικού όσο και σʼ αυτό του συλλογικού εργατικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες
Το έργο «Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου» αποτελεί μια απόπειρα ευσύνοπτης, αλλά κατά το δυνατόν πλήρους, απεικόνισης του Εργατικού Δικαίου σε πίνακες. Ειδικότερα επιδιώκεται η άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασχολούμενων με το Εργατικό Δίκαιο, μέσα από ένα εύχρηστο εργαλείο σύντομη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφείς: Π. Δαβερώνας, Δ. Ζαφειροπούλου, Ε. Μούτου, Γ. Τέλλου
Πρόλογος: Ι. Ληξουριώτης
Σελίδες: 348
Έκδοση: 2012
Η έκδοση «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» αποτελεί ένα επιτυχές εγχείρημα σύγχρονης και όσο το δυνατόν πληρέστερης συστηματοποίησης του συνόλου του εργασιακού δικονομικού δικαίου. Το σύνολο της ύλης του εργατικού δικονομικού δικαίου, όπως αυτή κατεξοχήν ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 663 επ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Πολιτική Δικονομία, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η άμυνα του εναγομένου στις εργατικές διαφορές και ειδικότερα η προβολή των σχετικών Ενστάσεων αποτελεί το αντικείμενο πραγμάτευσης του συλλογικού έργου «Ενστάσεις Εργατικού Δικαίου». Στο Εργατικό Δίκαιο και ειδικότερα στην διαδικασία των Εργατικών Διαφορών ο αμυνόμενος, συνήθως ο εργοδότης αμύνεται...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κατ' άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 3198/1955
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Ληξουριώτης
Συγγραφέας: Π. Μπουμπουχερόπουλος
Σελίδες: 136
Έκδοση: 2009
Η παρούσα έκδοση, που αποτελεί τον δεύτερο τόμο της νέας σειράς «Μελέτες Εργατικού Δικαίου», έχει ως αντικείμενο την ερμηνεία του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν 3198/1955, το οποίο εισάγει τον χρονικό περιορισμό της τρίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας, εντός της οποίας ο απολυμένος εργαζόμενος πρέπει να προβεί ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εθνική & Ευρωπαϊκή διάσταση
Διεύθυνση Σειράς: Ι. Ληξουριώτης
Συγγραφέας: Γ. Θεοδόσης
Σελίδες: 244
Έκδοση: 2008
Η παρούσα έκδοση, που αποτελεί τον πρώτο τόμο της νέας σειράς «Μελέτες Εργατικού Δικαίου», έχει ως αντικείμενο την αρχή της ισότητας των φύλων στο πεδίο της εργασίας. Στόχος του εν λόγω έργου είναι να μην περιοριστεί στη γενική αναφορά του ζητήματος της ισότητας των φύλων στον τομέα του εργατικού δι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και Θεμελιώδη Εργασιακά Δικαιώματα - Η εφαρμογή των κανόνων Διεθνούς Εργατικού Δικαίου από την Ελλάδα.
Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης
Σελίδες: 256
Έκδοση: 2005
Η παρούσα έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του διεθνούς εργατικού δικαίου, αλλά και της ολοένα μεγαλύτερης επιρροής των διεθνών κανόνων εργασίας στο εσωτερικό δίκαιο.Πρόκειται για μία επίκαιρη και συστηματική παρουσίαση του διεθνούς εργατικού δικαίου και της εφαρμογής του από την ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Διεθνές Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Περιλαμβάνει 701 πλήρη υποδείγματα αγωγής, προτάσεων ενάγοντος - εναγομένου και απόφασης
Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης, Σ. Λεκέας
Συνεργασία: Π. Βαφειάδου, Κ. Κυπρούλη
Έκδοση: 2004
Το cd-rom ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τα 701 υποδείγματα που εμπεριέχονται στη σειρά «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», η οποία αποτελείται από εννέα τόμους.Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν αγωγή, προτάσεις ενάγοντος - εναγομένου, απόφαση και αφορούν στα ακόλουθα θέματα: Σύ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Εργατικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου


Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Το "Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών" (ΔΕΕ), αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό και την επιχείρηση που ενδιαφέρεται για ζητήματα εμπορικού-οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου. Από το 2018 στην ύλη του περιοδικού ενσωματώνεται η ύλη του περιοδικού «Χρηματοπ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Φορολογία / Λογιστική, Ιδιωτικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">