Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (GMOs)

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (GMOs)

Δίκαιο και Διακυβέρνηση για μια νέα τεχνολογία
Συγγραφέας: Γ. Μπάλιας
ISBN: 978-960-272-893-2
Εύδοξος: 41962932
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2011
 

Περιγραφή Περιεχόμενα