Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στη διαχείριση της βίας και του εκφοβισμού
Συγγραφέας: Β. Αρτινοπούλου
Συνεργασία: Χρ. Καλαβρή, Ή. Μιχαήλ
ISBN: 978-960-272-753-9
Εύδοξος: 186437
Σελίδες: 168
Έκδοση: 2010
 

Περιγραφή Περιεχόμενα