Ιωάννης Καρδίζης

, Head of Reporting & Controlling, Deloitte GreeceΣεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

Εισηγητής: Ιωάννης Καρδίζης, Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece
Παρεμβαίνων: Kωνσταντίνος Ρουμπής, Δικηγόρος LL.M. International Taxation,
Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Ημ/νία Διεξαγωγής:
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως
2018 15 Ιουνίου
Εισηγητής: Ιωάννης Καρδίζης, Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece
Παρεμβαίνων: Kωνσταντίνος Ρουμπής, Δικηγόρος LL.M. International Taxation,
Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Έναρξη:
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018
Ημέρες:
Παρασκευή & Σάββατο
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία