Ιωάννης Καρδίζης

, Head of Reporting & Controlling, Deloitte GreeceΣεμινάρια/Εκπ. Προγράμματα

2018 20 Φεβρουαρίου
Εισηγητής: Ιωάννης Καρδίζης, Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece
Παρεμβαίνων: Kωνσταντίνος Ρουμπής, Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Έναρξη:
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
Ημέρες:
Τρίτη – Πέμπτη – Τρίτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
2018 26 Μαρτίου
Εισηγητής: Ιωάννης Καρδίζης, Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece
Παρεμβαίνων: Kωνσταντίνος Ρουμπής, Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
Έναρξη:
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018
Ημέρες:
Δευτέρα – Τρίτη - Τετάρτη
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως