Σεμινάριο

ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα

ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17300|17301
Ημερ/νία: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα (17.00 - 21.00)
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Λ. Κιτσαράς, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του θέματος της κτήσης και διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, από τη σκοπιά τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού δικαίου. Καίτοι αποδίδεται έμφαση στην ερμηνεία του Ν 4354/2015 και ιδίως στις προϋποθέσεις της μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια δυνάμει του Νόμου αυτού, η ανάπτυξη τον υπερβαίνει καθώς επιχειρείται διάκριση της προβλεπόμενης από αυτόν συμβατικής μορφής από άλλες παρεμφερείς, ενώ επίσης προσεγγίζονται οι συνέπειες της μεταβίβασης υπό το πρίσμα, ιδίως, διατάξεων του ΑΚ αλλά και του Ν 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή. Η ανάλυση συμπληρώνεται από την αξιολόγηση πρακτικών παραμέτρων της περαιτέρω μεταβίβασης απαιτήσεων, καθώς και από την εμβάθυνση στην προβληματική της αξιολόγησης της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια ως διαχείριση ξένης περιουσίας.

Ο συνδυασμός της εξέτασης του ουσιαστικού δικαίου που διέπει τη διαχείριση απαιτήσεων με την έκθεση δικονομικών όψεων της, καθιστά το Σεμινάριο ιδιαιτέρως χρήσιμο για τον επαγγελματία δικηγόρο που χειρίζεται ή ενδέχεται να χειριστεί παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και για τον εφαρμοστή του δικαίου - δικαστικό λειτουργό.

Εισαγωγή στον N 4354/2015

Η μεταβίβαση των απαιτήσεων από δάνεια στον N 4354/2015
- Παρεμφερείς συμβάσεις και διάκριση από αυτές
  • N 1905/1990 factoring
  • N 2844/2000
  • Τιτλοποίηση Ν 3156/2003
  • N 3301/2004
  • NΔ 17.7/13.8.1923
- Υποκείμενα / αντικείμενο της μεταβίβασης
- Αίτια της μεταβίβασης
- Τύπος
- Ειδικές προϋποθέσεις του κύρους
- Δημοσιότητα / προστασία οφειλέτη
- Συνέπειες
  • ΑΚ 479
  • ΑΚ 466
  • Χαρακτήρας απαιτήσεων ως τραπεζικών / σημασία
  • Ν 2251/1994

Περαιτέρω μεταβίβαση των απαιτήσεων - Προϋποθέσεις - Συνέπειες

Η «διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια» ως διαχείριση «ξένης περιουσίας»
- Διαχείριση απαιτήσεων μεταβιβασθέντων και μη μεταβιβασθέντων δανείων
- Περιεχόμενο και νομική αξιολόγηση/κατηγοριοποίηση της συμβάσε- ως διαχείρισης
- Εύρος εξουσιών διαχειριστή. Ειδικότερα η εξουσιοδότηση προς είσπραξη
- Τύπος συμβάσεως

Δικονομικές παράμετροι της διαχείρισης των απαιτήσεων
- Η νομιμοποίηση του διαχειριστή. Ειδικότερα ο συμβατικός ή νόμιμος χαρακτήρας της θεμελίωσής της
- Διάκριση ανάλογα με το αν πρόκειται για μεταβιβασθείσες ή μη απαιτήσεις
- Δεδικασμένο υπέρ και κατά του δικαιούχου της απαίτησης

Ο Λάμπρος Κιτσαράς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου ΔΠΘ, Δρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, LL.M. Πανεπιστημίου Freiburg i.Br. και Δικηγόρος στον ΑΠ. Έχει διατελέσει Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Κτηματολόγιο ΑΕ και Αντιπρόεδρος της ίδιας εταιρίας, καθώς επίσης και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα ακίνητης περιουσίας. Έχει συγγράψει μονογραφίες, άρθρα, μελέτες στο Αστικό και Δικονομικό Δίκαιο. Είναι μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">