ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση

Συγγραφείς: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
Συνεργασία: Α. Καραντάνα
ISBN: 978-960-622-286-3
Εύδοξος: 68405072
Σχήμα: 17 x 24
Σελίδες: 512
Έκδοση: 7η, 2017
 

Περιγραφή Περιεχόμενα