Λ. Μαργαρίτης


Βιβλία

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (άρθρα 1-461)

Το παρόν έργο αποτελεί την δεύτερη έκδοση του πρώτου τόμου του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» και περιλαμβάνει ανάλυση και συστηματική ερμηνεία των άρθρων 1-461 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι και το Ν 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018). Ο «Κώδικας Ποι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Πρόλογος: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Η. Σεφερίδης
Σελίδες: 112
Έκδοση: 2018
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τους μάρτυρες στην ποινική διαδικασία. Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας εξετάζει τους διανοητικά ασθενείς, τους κουφούς και άλαλους μάρτυρες, τη μαρτυρία συγκατηγορουμένου, το επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων, τους προστατευόμενους μάρτυρες και τους μάρτυρες δημοσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤʼ ΑΡΘΡΟ. ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (άρθρα 462-603)

Το παρόν έργο αποτελεί την δεύτερη έκδοση του δεύτερου τόμου του «Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατʼ άρθρο» και περιλαμβάνει ανάλυση και συστηματική ερμηνεία των άρθρων 462-603 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι και το Ν 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018). Ο «Κώδικας...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Ν. Ανδρουλάκης, Λ. Μαργαρίτης, Ι. Φαρσεδάκης
Σελίδες: 696
Έκδοση: 2018
Επιστημονικοί συνεργάτες: Αθανασίου Χ., Αλαπάντας Αντ., Αναγνωστόπουλος Ηλ., Ανδρουλάκης Ι., Ανδρουλάκης Ν., Αργυρόπουλος Χ., Αρτινοπούλου Β., Βασιλειάδης Ν., Βλάχου Β., Βουρλιώτης Χ., Γεωργιάδης Αθ., Γιαννακούλα Αθ., Γιαννίδης Ι., Ευαγγελάτος Γ., Ζαραφωνίτου Χρ., Ζημιανίτης Δ., Ηρειώτης Ι., Καζής ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εγκληματολογία, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4531/2018

Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 400
Έκδοση: 2018
Η παρούσα 11η έκδοση του έργου «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4531/2018 «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Π. Ιωαννίδου
Σελίδες: 232
Έκδοση: 2018
Με το έργο «Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής» επιχειρείται η παρουσίαση του θεσμού της κατ’ οίκον εκτίσεως της ποινής και η ερμηνευτική αντιμετώπιση κάποιων (ουσιαστικών και δικονομικών) δογματικών ζητημάτων. Η ποινή δεν παρουσιάζει ελαστικότητα μόνο στις στιγμές - όψεις της νομοθετικής οριοθετήσεως κα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Προδικασία

Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφείς: Χ. Αθανασίου, Ν. Βασιλειάδης, Π. Βλαμάκης, Γ. Μπουρμάς
Σελίδες: 760
Έκδοση: 2017
Τα «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου - Προδικασία» αποτελούν τον πρώτο τόμο ενός δίτομου έργου, που περιλαμβάνει δικόγραφα και έγγραφα που άπτονται της ύλης του Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, ο παρών τόμος, που αφορά στην προδικασία, περιλαμβάνει 112 υποδείγματα - έγγραφα (δικόγραφα, κλήσεις, παραγγελί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαδικασία στο ακροατήριο - Ένδικα μέσα - Εκτέλεση ποινών

Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφείς: Π. Βλαμάκης, Γ. Μπουρμάς, Μ. Παπαχρήστου, Β. Τέτοκας
Σελίδες: 760
Έκδοση: 2017
Τα «Υποδείγματα Ποινικού Δικαίου - Διαδικασία στο ακροατήριο - Ένδικα μέσα - Εκτέλεση ποινών» αποτελούν τον δεύτερο τόμο του έργου, που περιλαμβάνει δικόγραφα και έγγραφα που άπτονται της ύλης του Ποινικού Δικαίου. Συγκεκριμένα, ο παρών τόμος, που αφορά στη διαδικασία στο ακροατήριο, στα ένδικα μέσα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Πρόλογος: Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Συγγραφέας: Γ. Ναζίρης
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2017
Το παρόν έργο «Η ποινική αντιμετώπιση της συμμετοχής κρατικών λειτουργών σε εξωχώριες (offshore) εταιρείες» πραγματεύεται ζητήματα που άπτονται της ποινικής αντιμετώπισης της συμμετοχής κρατικών λειτουργών σε εταιρείες που εδρεύουν στην αλλοδαπή, και ειδικότερα σε κράτη μη συνεργάσιμα στον φορολογικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Πρόλογος: Α. Αποστολίδου
Συγγραφέας: Α. Παντρευτής
Σελίδες: 168
Έκδοση: 2017
Στο έργο «Απιστία σχετική με την υπηρεσία» προσεγγίζεται το οικείο έγκλημα με βάση τη συστηματική ένταξή του στον Ποινικό Κώδικα. Εισαγωγικά, επιχειρείται η οριοθέτηση της σχέσης του εγκλήματος αυτού με τα εγκλήματα διαφθοράς και η νομοθετική εξέλιξη της ποινικής ρύθμισης, με παράλληλη αναφορά σε αν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η Ποινική Δικονομία σε πίνακες

Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Π. Παπανδρέου
Σελίδες: 232
Έκδοση: 2016
Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επέβαλαν την εκπόνηση της τέταρτης έκδοσης των Διαγραμμάτων Ποινικής Δικονομίας, η οποία είναι ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι Ν 4411/2016, Ν 4360/2016, Ν 4356/2015, Ν 4322/2015, Ν 42...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 232
Έκδοση: 2016
Οι ανήλικοι και οι ψυχικά πάσχοντες αποτελούν ‒φυσιολογικά, βιολογικά και κοινωνικά‒ δύο ομάδες «δραστών», που ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των «αδύναμων» (: «ευάλωτων») προσώπων. Η ηλικία από τη μια και η υγεία από την άλλη συνιστούν δύο ιδιότητες που από μόνες τους αξιώνουν ιδιαίτερη δικονομική...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 888
Έκδοση: 2016
Το έργο «Εμβάθυνση στηνΠοινική Δικονομία» αποτελεί μια συλλογή μελετών για εμβάθυνση σε ενδιαφέροντα, πολύπλοκα και καίρια ζητήματα Ποινικής Δικονομίας. Περιλαμβάνει συνολικά 33 μελέτες, οι οποίες κατανέμονται στις εξής θεματικές ενότητες: Γενικά - δικονομικά προβλήματα (διεθνές και ευρωπαϊκό δίκα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 348Α ΠΚ

Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Β. Πολυζωΐδου
Σελίδες: 488
Έκδοση: 2016
Το έργο «Το αξιόποινο της πορνογραφίας ανηλίκων» έχει ως αντικείμενο το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας, η οποία αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές μορφές εγκληματικότητας της σύγχρονης εποχής που έχει ήδη λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και συνεχίζει να εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Συγκεκριμ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η προσέγγιση των ορισμών των εγκλημάτων και των ποινών στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Α. Γιαννακούλα
Σελίδες: 560
Έκδοση: 2015
Το 2009 η Συνθήκη της Λισσαβώνας θεμελίωσε ένα καθεστώς πολύ πιο έντονης, σε σχέση με το παρελθόν, δέσμευσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον ξεχωριστό ενδιαφέρον για τη στάση που θα τηρήσει στο εξής ο Έλληνας νομοθέτης, ιδίως όταν εκκρεμεί η μεταφορά τόσο προωθ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • Διαφθορά (Ν 4022/2011) 
  • Καταχραστές του Δημοσίου (Ν 1608/1950)
Συγγραφέας: Ν. Βασιλειάδης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Πρόλογος: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 376
Έκδοση: 2015
Με την παρούσα έκδοση «Συμβούλιο Εφετών και αμετάκλητη παραπομπή κατηγορουμένου» επιχειρείται συστηματική ανάλυση ενός ειδικότερου τρόπου ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης, ενός μοντέλου παραπομπής του κατηγορουμένου. Η παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο αποτελούσε ανέκαθεν για το ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Ε. Τρύφωνα
Σελίδες: 736
Έκδοση: 2015
Στο πλαίσιο των ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών αποτελεί κοινή παραδοχή η παρατηρούμενη, ολοένα και αυξανόμενη, θέσπιση νομοθετημάτων στο πεδίο του ποινικού δικαίου και ειδικότερα των ειδικών ποινικών νόμων. Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις στα οικεία νομοθετήματα είναι τόσο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αλλοδαποί, Αρχαιότητες, Επιταγή, Εργασία, Καταχραστές του Δημοσίου, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Λαθρεμπορία, Ναρκωτικά, Όπλα, Περιβάλλον, Πνευματική ιδιοκτησία, Φοροδιαφυγή, Χρηματιστήριο.
Το έργο «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» αποτελεί μία παρουσίαση των βασικότερων και πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στην πράξη ειδικών ποινικών νόμων. Συγκεκριμένα, αναλύεται το νομικό πλαίσιο των οικείων αδικημάτων (προστατευόμενο έννομο αγαθό, αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, διακεκριμένες περιπτώσει...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αναίρεση κατά αποφάσεων
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Κ. Χατζηιωάννου
Σελίδες: 1032
Έκδοση: 2015
Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον τέταρτο τόμο του έργου «Ποινική Δικονομία - Ένδικα Μέσα» και έχει ως αντικείμενο το ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά αποφάσεων. Στην αρχή του έργου ο συγγραφέας κάνει μια πρώτη προσέγγιση στο ένδικο μέσο της αναίρεσης κατά αποφάσεων, με ιστορικές και δικαιοσυγκριτικές επι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφείς: Π. Μαντζούφας, Λ. Μαργαρίτης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 240
Έκδοση: 2014
Στο παρόν έργο «Η ποινική ευθύνη των Υπουργών» προσεγγίζεται το θέμα της ποινικής ευθύνης των Υπουργών στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος. Αρχικά παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ της πολιτικής και της ποινικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών και προσδιορίζονται οι λόγοι που οδήγησ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ποινικές αποφάσεις των ετών 2003 - 2013 στο πλήρες κείμενό τους
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 336
Έκδοση: 2014
Το παρόν έργο «Ολομέλεια Αρείου Πάγου 2003 - 2013» περιλαμβάνει σε ένα χρηστικό έργο το σύνολο των ποινικών αποφάσεων της Ολομελείας του Αρείου Πάγου από το έτος 2003 έως και το 2013. Παρατίθεται το πλήρες κείμενο κάθε απόφασης με όλα τα εισαγωγικά της στοιχεία (αριθμός, σύνθεση, παριστάμενοι συνήγ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Νομολογία, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφείς: Λ. Μαργαρίτης, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 336
Έκδοση: 2014
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενό την ανάλυση DNAστην ποινική δίκη. Ο χώρος των ανακριτικών πράξεων είναι, όχι λίγες φορές, ερμηνευτικά δυσπρόσιτος και εφαρμοστικά επώδυνος. Η ελλειπτικότητα του κανονιστικού πλαισίου δεν επιτρέπει ασφαλείς προσεγγίσεις και η διαδικασία αυτή καθεαυτή συνιστά προσβολ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αντιρρήσεις - Αμφιβολίες (565 ΚΠΔ)
Συγγραφέας: Β. Αδάμπας
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Πρόλογος: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 576
Έκδοση: 2014
Με το έργο «Ποινικές αποφάσεις και εκτελεστότητά τους» προσεγγίζεται από τον συγγραφέα μία επιμέρους θεματική του δικαίου εκτελέσεως ποινικών αποφάσεων, ήτοι των αμφιβολιών ή αντιρρήσεων σχετικά με την εκτελεστότητα της αποφάσεως και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής (: άρθρο 565 ΚΠΔ). Πρόκειται γι...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Προδικασία
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 408
Έκδοση: 2013
Η «Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία - Προδικασία» αποτελεί μία έκδοση που αποσκοπεί στο να προσφέρει στον μελετητή και εφαρμοστή του Ποινικού Δικαίου το πρακτικό υπόβαθρο της Ποινικής Δικονομίας στο στάδιο της προδικασίας. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει υποδεί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αστική, Ποινική και Δικονομική Εφαρμογή
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης, Κ. Χριστοδούλου
Συνεργασία: Μ. Γεωργιάδου
Σελίδες: 312
Έκδοση: 2013
Στα πλαίσια της εφαρμογής του θεσμού της παυλιανής αγωγής διαπιστώνονται πλείστες δυσχέρειες, ενόψει και της λειτουργίας συγγενών θεσμών (π.χ. αδικοπραξία, μεταβίβαση επιχείρησης). Ακόμη, η θεωρία και η νομολογία δεν τηρούν ομοιόμορφη στάση όσον αφορά τα σχετικά αναφυόμενα ζητήματα, ενώ η πλειοψηφί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Αστικό Δίκαιο , Ποινικό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έφεση κατά αποφάσεων
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 592
Έκδοση: 2013
Το παρόν έργο αποτελεί τον τρίτο τόμο του έργου «Ποινική Δικονομία - Ένδικα Μέσα» και έχει ως αντικείμενο το ένδικο μέσο της έφεσης κατά αποφάσεων. Στην αρχή του έργου ο συγγραφέας κάνει μια πρώτη προσέγγιση στο ένδικο μέσο της έφεσης κατά αποφάσεων, με ιστορικές επισημάνσεις και αναφορές στο προϊσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έφεση και αναίρεση κατά βουλευμάτων
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 576
Έκδοση: 2012
Το παρόν έργο αποτελεί τον δεύτερο τόμο του έργου «Ποινική Δικονομία - Ένδικα Μέσα, Τόμος Ι, Εισαγωγή - Παραδεκτό - Αποτελέσματα», και έχει ως αντικείμενο τα ένδικα μέσα κατά των βουλευμάτων, ήτοι την έφεση και την αναίρεση. Στην αρχή του έργου ο συγγραφέας παρουσιάζει το κανονιστικό πλαίσιο της εν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εισαγωγή - Παραδεκτό - Αποτελέσματα
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 624
Έκδοση: 2012
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τα ένδικα μέσα. Η αφορώσα τα ένδικα μέσα ποινικοδικονομική ύλη και ποσοτικά εκτεταμένη και ερμηνευτικά δυσπρόσιτη είναι. Και αυτό γιατί η μεν νομολογιακή και θεωρητική επεξεργασία της διαρκώς πυκνώνει, το δε αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο συνεχώς μεταβάλλεται. Έτσι,...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
(παρελθόν - παρόν - μέλλον)
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 208
Έκδοση: 2012
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, ήτοι την προσωρινή κράτηση και τους περιοριστικούς όρους. Καταβάλλεται προσπάθεια να αποτυπωθεί διαχρονικά η εικόνα του οικείου κανονιστικού πλαισίου• αυτό φαίνεται περισσότερο χρήσιμο και αποδοτικό, ενόψει της πυκνότητας και της ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
75 Πρακτικά Θέματα για το Παραδεκτό των Ενδίκων Μέσων
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 272
Έκδοση: 2012
Το παρόν έργο αποτελεί μία συλλογή 75 πρακτικών θεμάτων που αφορούν στο παραδεκτό των ενδίκων μέσων. Ο συγγραφέας μέσα από τα πρακτικά αυτά θέματα, τα οποία εμπλουτίζονται με σχετική βιβλιογραφία-αρθρογραφία και νομολογία, παρουσιάζει το σύνολο της προβληματικής του θεσμού των ενδίκων μέσων. Στην αρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Β. Αδάμπας
Σελίδες: 720
Έκδοση: 2011
Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η απαγόρευση χειροτερεύσεως της θέσης του κατηγορουμένου (non reformation in pejus), η οποία συνιστά μια από τις βασικότερες αρχές που διέπουν την ποινική διαδικασία και εξακολουθεί να αποτελεί βασικό άξονα αναφοράς στην όλη προβληματική των ενδίκων μέσω...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Κ. Χατζηκώστας
Σελίδες: 192
Έκδοση: 2010
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο τη δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα. Για πρώτη φορά ο έλληνας νομοθέτης τυποποίησε ως ποινικά αδικήματα τις πράξεις της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα με το Ν 3560/2007 (άρθρο πέμπτο). Ρυθμίσεις όμως σχετικές και με τα εγκλήματα της δωρ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι
Σελίδες: 112
Έκδοση: 2010
Στο έργο αυτό εξετάζονται τα μοντέλα επιτήρησης των πολιτών που χρησιμοποιεί το σύγχρονο κράτος για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και η επίδρασή τους στην ποινική δίκη. Οι απεριόριστες τεχνολογικές δυνατότητες επιτήρησης των πολιτών έχουν γίνει το κύριο εργαλείο με το οποίο τα κράτη υπόσχ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Θ. Παπακυριάκου
Σελίδες: 112
Έκδοση: 2009
Η παρούσα μονογραφία αφορά στην αρχή της μη αυτοενοχοποίησης, η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία 10 χρόνια σε δογματικό ζήτημα αιχμής που ελκύει με αυξανόμενη ένταση το ενδιαφέρον της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας, καθώς πρόκειται για μία φιλελεύθερη-εγγυητική δικονομική αρχή υπερνομοθετικής ισχ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 608
Έκδοση: 2009
Η προσωρινή κράτηση είναι ένας θεσμός, τα ανώτατα όρια του οποίου διαγράφονται από τον ίδιο το νόμο (Σύνταγμα και ΚΠΔ). Με τη συμπλήρωση των εν λόγω ορίων ο κατηγορούμενος απολύεται από τις φυλακές. Η διάρκεια της κάθε φορά διατασσόμενης προσωρινής κρατήσεως δεν εξικνείται πάντοτε ως τα προβλεπόμενα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Δ. Μουζάκης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 712
Έκδοση: 2009
Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, η εκτέλεση και η ενσωμάτωσή του σε άλλα κράτη-μέλη, η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και η προστασία του καταζητούμενου προσώπου, είναι το αντικείμενο του εν λόγω βιβλίου, που αποτελεί την πρώτη ελληνική μονογραφία για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ειδικ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Δογματική προσέγγιση και βασικά ερμηνευτικά προβλήματα
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Ν. Χατζηνικολάου
Σελίδες: 376
Έκδοση: 2009
Στη μελέτη αυτή επιχειρείται η δογματική διερεύνηση της ποινικής καταστολής της παράνομης μετανάστευσης μέσα από την προσέγγιση των κεντρικών εγκλημάτων του N 3386/2005: της παράνομης εισόδου και εξόδου από τη χώρα και των πράξεων των «μεταφορέων» (άρθρα 83 και 88 αντίστοιχα). Έμφαση αποδίδεται στη ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Δίκαιο Αλλοδαπών, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Θ. Κριθαράς
Πρόλογος: Σ. Παύλου
Σελίδες: 112
Έκδοση: 2009
Στόχος της παρούσας μονογραφίας είναι να σκιαγραφήσει ορισμένες από τις βασικές πτυχές του Κυβερνοεγκλήματος, καθώς το Διαδίκτυο αποτελεί έναν από τους κατεξοχήν χώρους, όπου, τα τελευταία χρόνια ειδικά, δοκιμάζεται η προστασία ποικίλων εννόμων αγαθών από πρωτόγνωρες μορφές προσβολών. Αποτελείται απ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Δογματική ανάλυση των περιπτώσεων αποκλεισμού της έμμεσης αυτουργίας
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Γ. Μπουρμάς
Σελίδες: 224
Έκδοση: 2009
Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι τα ιδιόχειρα εγκλήματα και ειδικότερα η δογματική έννοια και η λειτουργία τους. Αποτελείται από 8 Κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται οι επιμέρους ερμηνευτικές εκδοχές για την αυτουργία, οι θεωρίες που χρησιμοποιούν ενιαίο γενικό κριτήριο για τα ιδιόχειρα εγκλήμα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κριτική θεώρηση πρόσφατης νομολογίας
Συγγραφείς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 168
Έκδοση: 2008
Το παρόν έργο διακρίνεται από την άρθρωση ενός, σύμφωνου ή αντίθετου, θεωρητικού λόγου απέναντι στις αντίστοιχες νομολογιακές επιλογές, χωρίς το όλο εγχείρημα να κυριαρχείται από χαρακτηριστικά θεωρητικού υπερβατισμού, ούτε όμως και να παρασύρεται από απομονωμένο νομολογιακό πραγματισμό. Η ύλη του ε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Συγγραφέας: Σ. Δασκαλόπουλος
Σελίδες: 408
Έκδοση: 2008
Η παρούσα έκδοση, με την παράθεση μιας σειράς επιλεγμένων δικαστικών αποφάσεων τόσο του Ανωτάτου Ακυρωτικού όσο και δικαστηρίων της ουσίας, επιχειρεί να επιλύσει τα όποια δογματικά προβλήματα δημιουργήθηκαν από την έκδοσή τους στο χώρο του ουσιαστικού - δικονομικού ποινικού δικαίου και στους ειδικο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άρθρα 432-435 ΚΠΔ
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 264
Έκδοση: 2007
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Θεωρία - Νομολογία
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 1056
Έκδοση: 2006
Το παρόν έργο παρουσιάζει επιλεγμένες θεματικές της Ποινικής Δικονομίας που καλύπτουν όλο το φάσμα της ποινικής δίκης. Ύστερα από μια συνολική έκθεση των πορισμάτων της νομολογίας του ΕΔΔΑ και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, προσεγγίζονται ζητήματα που αφορούν: τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει 146 υποδείγματα
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Ν. Λαγού
Έκδοση: 2006
Το CD-ROM ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 146 αντιπροσωπευτικά υποδείγματα που αφορούν στο σύνολο της Ποινικής Δικονομίας, ενημερωμένα και εμπλουτισμένα με σχόλια και παρατηρήσεις. Τα υποδείγματα είναι κατανεμημένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Προδικασία, Διαδικασί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, CD ROM, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Συνεργασία: Μ. Γεωργιάδου
Σελίδες: 1590
Έκδοση: 2006
Η παρούσα συλλογή νομοθετημάτων αποτελεί ένα πλήρες, χρηστικό και ενημερωμένο, μέχρι τον Αύγουστο του 2006, εργαλείο στο χώρο του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου. Περιλαμβάνει το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση ενός ποινικού προβλήματος. Στη β...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εκτέλεση Ποινών
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 584
Έκδοση: 2006
Η «Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία» αποτελεί μία τετράτομη έκδοση, που αποσκοπεί στο να προσφέρει στον μελετητή και εφαρμοστή του Ποινικού Δικαίου το πρακτικό υπόβαθρο της ποινικής δικονομίας. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει υποδείγματα δικογράφων που εντάσσοντ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Διαδικασία στο Ακροατήριο ΙΙ - Ενδικα Μέσα
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης, Α. Ζαχαριάδης
Σελίδες: 606
Έκδοση: 2006
Η «Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία» αποτελεί μία τετράτομη έκδοση, που αποσκοπεί στο να προσφέρει στον μελετητή και εφαρμοστή του Ποινικού Δικαίου το πρακτικό υπόβαθρο της ποινικής δικονομίας. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει υποδείγματα δικογράφων που εντάσσοντ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εννοιολογική οριοθέτηση - Δικονομική μεταχείριση
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 242
Έκδοση: 2005
Το παρόν έργο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του θεσμού της συνάφειας, η οποία βρίσκει τη δικονομική της έκφραση στο σύνολο των διαδικαστικών σταδίων της ποινικής δίκης: την κίνηση (ή όχι) της ποινικής δίωξης, την προδικασία, την παραπομπή του κατηγορουμένου, τη συζήτηση στο ακροατήριο, την άσ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νομολογία - Θεωρία Ποινικού Δικαίου
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Πρόλογος: Ε. Κρουσταλάκης
Σελίδες: 192
Έκδοση: 2005
Το παρόν έργο παρουσιάζει τα πρακτικά διημερίδας που διοργάνωσαν η Εθνική Σχολή Δικαστών και ο Τομέας Ποινικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στις 23-24 Ιανουαρίου 2004, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Η πρόσφατη νομολογία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σε θέματα (ουσιαστικού και ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Όλες οι ποινικές αποφάσεις των ετών 1950 - 2002 στο πλήρες κείμενό τους
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης
Πρόλογος: Ι. Μανωλεδάκης ✝
Σελίδες: 1126
Έκδοση: 2003
Το παρόν έργο περιλαμβάνει το σύνολο των ποινικών αποφάσεων της Ολομελείας του Αρείου Πάγου από το 1950, χρόνο έναρξης εφαρμογής του ΠΚ και του ΚΠΔ, έως και το 2002. Παρατίθεται το πλήρες κείμενο κάθε απόφασης με όλα τα εισαγωγικά της στοιχεία (αριθμός, σύνθεση, τυχόν παριστάμενοι συνήγοροι) και με...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Νομολογία, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Δογματικές επισημάνσεις - Νομολογιακές καταγραφές
Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 134
Έκδοση: 2002
Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 του Ν 2943/2001 επιχειρούνται παρεμβάσεις σε δύο βασικές εκδηλώσεις ελαστικότητας της ποινής στο στάδιο της εκτίσεώς της: στην υπό όρο απόλυση και στις άδειες των καταδίκων, που προσλαμβάνουν νέα μορφή για μια ειδική κατηγορία καταδίκων, τους κρατουμένους που εκτί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ειδικοί Ποινικοί Nόμοι, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αυτόφωρο έγκλημα και αυτόφωρη διαδικασία. Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως
Συγγραφείς: Γ. Καλφέλης, Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 382
Έκδοση: 1998
Αντικείμενο του έργου αυτού είναι η παρουσίαση, της ύλης του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που αφορά στις ειδικές διαδικασίες. Στον τόμο αυτόν αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που έχουν σημείο αναφοράς τα αυτόφωρα εγκλήματα και τις αιτήσεις ακυρώσεως διαδικασίας και αποφάσεως. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφο...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφέας: Λ. Μαργαρίτης
Σελίδες: 364
Έκδοση: 1996
Η έκδοση αυτή περιέχει μελέτες ουσιαστικού ποινικού δικαίου που ο συγγραφέας είχε δημοσιεύσει κατά καιρούς στον νομικό τύπο. Οι μελέτες αυτές καλύπτουν μία ευρεία θεματογραφία. Ενδεικτικά, πραγματεύονται ζητήματα όπως συρροή, έγκληση, αποδεικτικά μέσα, πλαστογραφία, απαγωγή, βιασμός και αποπλάνηση, ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Γενικά Έργα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Από το παρελθόν στο παρόν
Συγγραφείς: Λ. Μαργαρίτης, Γ. Δημήτραινας
Σελίδες: 94
Έκδοση: 1995
Το βιβλίο αυτό εξετάζει τον θεσμό της απόλυσης υπό όρο. Παρουσιάζονται οι διάφορες νομοθετικές τροποποιήσεις και γίνεται μία κριτική προσέγγισή τους. Το πρώτο τμήμα του βιβλίου αναφέρεται στη λειτουργία του θεσμού όσον αφορά στους ενήλικους και το δεύτερο στους ανήλικους κρατουμένους. Το έργο ολοκλη...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το έργο «90 Πρακτικά Θέματα Ποινικής Δικονομίας» αποτελεί μια συλλογή 90 πρακτικών θεμάτων που αφορούν στην Ποινική Δικονομία. Η ύλη των πρακτικών είναι διαρθρωμένη σε 11 κεφάλαια: Προκαταρκτική εξέταση, Ποινική δίωξη, Αρμοδιότητα, Δικαστικά πρόσωπα (αποκλεισμός - εξαίρεση - αποχή), Ακυρότητες, Πολ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού ΔικαίουΕκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση


Το Περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη" εξειδικεύεται στον χώρο του ποινικού δικαίου αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο και πλήρες εργαλείο για τον νομικό της πράξης. Οι 55 επιστημονικοί συνεργάτες του -Έλληνες και ξένοι επιστήμονες- παρουσιάζουν τα ποινικά δρώμενα του ελληνικού και διεθνούς χώρου με μελέτες κα...
Κατηγορία: Εκδόσεις, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, Ποινικό Δίκαιο

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">