Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, B΄ κύκλος Corporate Finance for Lawyers

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Κωδικός Προϊόντος : 15782
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 20 ώρες
Εισηγητές: Α. Μικρουλέα, Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Γ. Μιχαλόπουλος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Ν. Βερβεσός, Επίκ. Καθηγητής ΕΚΠΑ , Γ. Λέκκας, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Χ. Λιβαδά, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ε. Μαστρομανώλης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος, Π. Σταϊκούρας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δικηγόρος
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Να αναπτύξει την έννοια και τη σημασία της χρηματοοικονομικής διοίκησης και να αναδείξει τις πρακτικές εφαρμογές της, στο πλαίσιο λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων που αφορούν στην εύρεση και την αξιοποίηση κατάλληλων επενδύσεων της επιχείρησης. Επιπλέον, να αναλύσει νέες και αναπτυσσόμενες μορφές συμβατικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και να εξετάσει θεωρητικά και πρακτικά νομικά προβλήματα που ανακύπτουν από τη σύζευξη μεταξύ της κάθε είδους χρηματοδότησης και της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης. Η ανάλυση και η κατανόηση αυτών των εννοιών και ζητημάτων συνοδεύεται από παραδείγματα και case studies.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται, κυρίως, σε δικηγόρους της πράξης και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται εν γένει με ζητήματα χρηματοδοτικής διοίκησης - από την κατάρτιση και τον έλεγχο σχετικών συμβάσεων μέχρι των αντιδικιών ανάμεσα σε τράπεζες, επιχειρήσεις, μετόχους, Δημόσιο κ.ά. - και, έτσι, έχουν χρέος να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα νομικά θέματα που αναφύονται από αυτά, εντάσσοντας τα δημιουργήματα της σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής στο δικαιικό μας σύστημα.

  • Εισαγωγή - Πηγές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης: τραπεζική χρηματοδότηση, χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγοράς
  • Ομολογιακό δάνειο, τιτλοποίηση απαιτήσεων
  • Σύγχρονες συμβατικές μορφές χρηματοδότησης (factoring -Leasing)
  • Υποκεφαλαιοδότηση - δάνεια μετόχων προς την εταιρία
  • Μορφές τραπεζικού δανεισμού (ανοικτός - αλληλόχρεος λογ/σμος, ενέγγυα πίστωση, εγγυητική επιστολή)
  • Υβριδικοί τίτλοι χρηματοδότησης (προνομιούχες, μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες και εξαγοράσιμες μετοχές, warrants options) 
  • Oργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια, μορφές εναλλακτικών επενδύσεων, loan funds, venture capital)
  • Public offers & Crowd funding

O Γεώργιος Μιχαλόπουλος είναι δικηγόρος, Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ του Εμπορικού και Οικονομικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Παρισίων Ι (Πάνθεον-Σορβόννη). Το επιστημονικό του έργο περιέχεται σε μονογραφίες, άρθρα, συμβολές σε συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις σε ζητήματα ιδίως πτωχευτικού δικαίου, εθνικού και διεθνούς, και δικαίου των εταιριών. Είναι επίσης εισηγητής σε συνέδρια και μέλος επιστημονικών συλλόγων και επιτροπών σύνταξης επιστημονικών περιοδικών, αλλά και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.


Η Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα είναι δικηγόρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991), Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Ludwig-Maximilian Universitat, 1991-1994), Επιστημονικός Συνεργάτης του Max-Planck Institute του Μονάχου για Innovation and Competition, Visiting Professor στο UPenn Law School (2010), Μέλος της ASCOLA (Academic Society for Competition Law), Εκπρόσωπος του Legal Support GROUP του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών για το SEPA (2007-2008). Το επιστημονικό της έργο περιέχεται σε μονογραφίες, άρθρα, συμβολές σε συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις σε ζητήματα ιδίως δικαίου των εταιριών, τραπεζικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, καθώς και δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας-ανταγωνισμού. Είναι επίσης εισηγήτρια σε συνέδρια και μέλος επιστημονικών συλλόγων και επιτροπών σύνταξης επιστημονικών περιοδικών, αλλά και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.


Ο Παναγιώτης Σταϊκούρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Χρηματοοικονομικού Δικαίου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Δικηγόρος. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος LL.M. στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο από το Queen Mary του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και κατόπιν Διδάκτωρ του δικαίου της κεφαλαιαγοράς του London School of Economics and Political Science. Διετέλεσε ερευνητικός βοηθός και διδάσκων φροντιστηριακών μαθημάτων διεθνούς τραπεζικού δικαίου στο LSE. Το επιστημονικό του έργο διακρίνεται ως επί το πλείστον σε δημοσιεύσεις στο πεδίο του χρηματοοικονομικού δικαίου τόσο σε ημεδαπά περιοδικά όσο κυρίως και σε πλήθος αναγνωρισμένων αλλοδαπών περιοδικών με κριτές (πχ, European Business Law Review, European Business Organization Law Review, Legal Issues of Economic Integration, Journal of Corporate Law Studies, Journal of Banking Regulation, Journal of Financial Regulation and Compliance, Journal of Business Law, European Journal of Law and Economics, Financial Markets, Institutions & Instruments, Review of Finance, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Management Science). Είναι επίσης εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών στο πεδίο του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.


Ο Γεώργιος Λέκκας είναι δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης στο Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο και Διδάκτωρ του Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Παρισίων V. Το επιστημονικό έργο του περιέχεται σε μονογραφίες, άρθρα, συμβολές σε συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις, σε ζητήματα ιδίως τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, δικαίου εξασφάλισης των πιστώσεων, και διδάσκει τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης εισηγητής σε συνέδρια και επιμελητής της ύλης του επιστημονικού περιοδικού Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, της οποίας είναι μέλος. Στο συγγραφικό έργο του περιλαμβάνεται η μονογραφία Εμπράγματη Εξασφάλιση του Ομολογιακού Δανείου και Τιτλοποίηση Απαιτήσεων.


Ο Εμμανουήλ Μαστρομανώλης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρος. Είναι κάτοχος πτυχίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) και διδακτορικού (S.J.D) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Pennsylvania. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν κυρίως σε ζητήματα δικαίου των εταιρειών, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, δικαίου του ανταγωνισμού και πτωχευτικού δικαίου. Παράλληλα δραστηριοποιείται ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων στα ως άνω αντικείμενα.


Ο Νίκος Βερβεσός είναι δικηγόρος, Λέκτορας του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου του Αμβούργου. Το επιστημονικό του έργο περιέχεται σε μονογραφίες, άρθρα, συμβολές σε συλλογικά έργα και τιμητικούς τόμους, σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις σε ζητήματα ιδίως εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Είναι επίσης εισηγητής σε συνέδρια και μέλος επιστημονικών συλλόγων και επιτροπών σύνταξης επιστημονικών περιοδικών, ενώ υπήρξε και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας.


Η Χριστίνα Λιβαδά είναι Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο Pantheon-Assas (Paris II) στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και τη διδακτορική της διατριβή στη Νομική Σχολή Αθηνών. Το συγγραφικό της έργο αφορά κυρίως θέματα τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό και το χρηματοπιστωτικό δίκαιο. Είναι Ειδική Νομική Σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και δικηγόρος Αθηνών.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε μέσω cookies μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών που μόνο εσείς μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

30%
Γιατί είναι σημαντικά;

Τα δεδομένα που μας έχετε εξουσιοδοτήσει να συγκεντρώνουμε μας βοηθάνε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τις νέες κυκλοφορίες εκδόσεων, την εκπαίδευση και τα προϊόντα λογισμικού και τεχνολογίας που σας ενδιαφέρουν.

Όροι Χρήσης
">