Μ. Χρυσομάλλης

, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ


Βιβλία

Οικοδόμηση, Εμβάθυνση, Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου

Συγγραφέας: Μ. Χρυσομάλλης
Σελίδες: 328
Έκδοση: 2018
Η παρούσα μονογραφία «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση» επιχειρεί την αποτύπωση των μηχανισμών της ΕΟΔ, δηλαδή του συστήματος των κανόνων, των μηχανισμών και των διαδικασιών, που θεσπίστηκαν σταδιακά, για το συντονισμό και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σκέψεις γύρω από την τρέχουσα κρίση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Συγγραφέας: Μ. Χρυσομάλλης
Σελίδες: 216
Έκδοση: 2017
Σκοπός του παρόντος έργου «Η Κοινοτική Μέθοδος σε αμφισβήτηση και ο Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός σε κίνδυνο» είναι η ανάδειξη των κινδύνων που σχετίζονται με την προσπάθεια αντιμετώπισης της πολυεπίπεδης κρίσης, από την οποία διέρχεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παρουσιάζεται, αφενός, η ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ