Παρακαλώ Περιμένετε
Σας μεταφέρουμε στο καλάθι για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας
Βίντεο (On Demand)

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Βίντεο (On Demand)
Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17047|17048
Ημερ/νία: On Demand
Διάρκεια: 4 ώρες
Εισηγητής: Β. Τσιαφούτης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Νομ. Σύμβουλος ΕΚΠΟΙΖΩ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η πρακτική και θεωρητική εμβάθυνση στα ζητήματα που προκύπτουν κατά την ενασχόληση με τις υποθέσεις διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ιδίως από τη σκοπιά της προστασίας του καταναλωτή. Το Σεμινάριο θα ασχοληθεί προεχόντως με όλα τα τρέχοντα και επίκαιρα ζητήματα λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς η σχετική νομολογία διαρκώς εμπλουτίζεται. Παραλλήλως, το επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον αναμένεται να μετατοπιστεί στην εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ και στην άμυνα του οφειλέτη κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με τις κυοφορούμενες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους της πράξης, που ασχολούνται με υποθέσεις διαχείρισης αφενός μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού ή της αναγκαστικής εκτέλεσης και αφετέρου δανείων σε ελβετικό φράγκο. Παράλληλα, απευθύνεται και σε νομικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ (Ν 4224/2013) όπως ισχύει
- Νομική φύση των κανόνων
- Οι έννοιες του συνεργάσιμου δανειολήπτη και των ευλόγων δαπανών διαβίωσης
- Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.)
- Υποχρεώσεις της τράπεζας και ευθύνη από την παραβίασή τους
- Βάρη του δανειολήπτη
- Συνεργάσιμος δανειολήπτης και Ν 3869/2010

Διαχείριση και πώληση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
- Συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων και συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων
(οι ρυθμίσεις του Ν 4354/2015 όπως ισχύει)
- Ζητήματα προστασίας του δανειολήπτη

Η ανακοπή του οφειλέτη - καταναλωτή κατά της διαταγής πληρωμής
- Η έννοια του καταναλωτή πριν και μετά τον Ν 4512/2018
- Η προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή
- Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από δάνειο - πιστωτική κάρτα - αλληλόχρεο λογαριασμό
- Ειδικά η ύπαρξη καταχρηστικών ΓΟΣ ως λόγοι ανακοπής
- Το ορισμένο της ανακοπής
- Το ακατάσχετο της μοναδικής κατοικίας σύμφωνα με τον Ν 2251/1994

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
- Οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις
- Υποχρέωση τράπεζας για ενημέρωση και προστασία του δανειολήπτη
- Οι ρυθμίσεις του Ν 4438/2016 για τη στεγαστική πίστη
- Το ζήτημα της εφαρμογής ή μη της επενδυτικής νομοθεσίας
- Η εφαρμογή του άρθρου 2 Ν 2251/1994 για τους καταχρηστικούς ΓΟΣ
- Ειδικά η απόφαση C-186/2016 του ΔΕΕ
- Προστασία με βάση τα άρθρα 288 και 388 ΑΚ

Ο Βίκτωρας Τσιαφούτης είναι δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακό δίπλω- μα στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, ενώ από το 2007 απασχολείται ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή και του Χρηματοοικονομικού Δικαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει την ΕΚΠΟΙΖΩ σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια, σε επιτροπές της Βουλής και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά και στον Tύπο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε νομικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔΙΠΚΑ).

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης
  • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο edu.nb.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 12 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">