Ν. Ρόκας


Βιβλία

Συγγραφέας: Ν. Ρόκας
Σελίδες: 208
Έκδοση: 2019
Αντικείμενο του έργου «Αξιόγραφα» είναι το δίκαιο των αξιογράφων. Δίνεται έμφαση στην πρακτική και νομική αντιμετώπιση των αξιογράφων, ώστε να καταστεί η νομική τεχνική τους οικεία στον φοιτητή, τον δικηγόρο, τον δικαστή, τον συμβολαιογράφο ή τον νομικό σύμβουλο επιχείρησης. Στο πρώτο μέρος, την Εισ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφείς: Ν. Ρόκας, Ε. Περάκης
Σελίδες: 584
Έκδοση: 2018
Η παρούσα 2η έκδοση «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου - Αξιόγραφα» αποτελεί συνένωση των επικαιροποιημένων συγγραμμάτων «Ε. Περάκης, Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου» και «Ν. Ρόκας, Αξιόγραφα». Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη θεωρί...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Αξιόγραφα, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2ο Συνέδριο ΕΜΕΟΔ

Το βιβλίο παρουσιάζει τα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), που έλαβε χώρα στις 6-7 Οκτωβρίου 2017 στο Ναύπλιο. Θέμα του Συνεδρίου ήταν τα νομικά ζητήματα που δημιουργούνται από την χρήση του διαδικτύου, ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, ιδιαίτε...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Διαδίκτυο - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δημόσιο & Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο

Συγγραφείς: Ν. Ρόκας, Χρ. Γκόρτσος, Α. Μικρουλέα, Χ. Λιβαδά
Σελίδες: 784
Έκδοση: 2016
Η τρίτη, αναθεωρημένη, έκδοση του εγχειριδίου Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου εμπλουτίζει περαιτέρω την ανάλυση της προγενέστερης έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες θεματικές και δεδομένα που προέκυψαν συνεπεία της διεθνούς και εθνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στην παρούσα έκδοση διατηρείται η δομή τ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Συγγραφέας: Ν. Ρόκας
Σελίδες: 304
Έκδοση: 2016
Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου «Βιομηχανική Ιδιοκτησία» ήταν αναγκαία λόγω των νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τις προηγούμενες εκδόσεις  (Ν 4072/2012, ο Κανονισμός 1257/2012 για το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,  ο νέος Κανονισμός 207/2009, όπως τροποποιήθηκ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
  • Η εταιρία του Αστικού Κώδικα
  • Η ομόρρυθμη εταιρία
  • Η ετερόρρυθμη εταιρία
  • Η αφανής εταιρία
  • Η ανώνυμη εταιρία
  • Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης
  • Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία
  • Ιδιαίτερα εταιρικά μορφώματα (μονοπρόσωπη ΕΠΕ, μονοπρόσωπη ΑΕ)
  • Όμιλοι επιχειρήσεων και συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Ν. Ρόκας
Σελίδες: 672
Έκδοση: 2012
Βασικός στόχος της παρούσας έβδομης έκδοσης του κλασικού έργου για το εταιρικό δίκαιο είναι η ενημέρωση του συγγράμματος σχετικά με τις αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο. Είναι γεγονός ότι με την πρόσφατη νομοθετική παραγωγή το εταιρικό δίκαιο εμπλουτίστηκε και εκσυγχρονίστηκε σημαντικά. Εμπλουτίστηκε με...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρίες, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Συγγραφείς: Ευ. Περάκης, Ν. Ρόκας
Σελίδες: 616
Έκδοση: 2011
Το ανά χείρας βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εθνική - Κοινοτική έννομη τάξη
Συγγραφέας: Ν. Ζευγώλης
Πρόλογος: Ν. Ρόκας
Σελίδες: 160
Έκδοση: 2008
Στην παρούσα μονογραφία αναλύεται με απλό και παραστατικό τρόπο, στα πλαίσια τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής έννομης τάξης, το φαινόμενο του καρτέλ (supreme evil of antitrust), το οποίο εμφανίζεται στην, ολιγοπωλιακής δομής, ελληνική αγορά, ιδίως με τη μορφή της εναρμονισμένης πρακτικής....
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν 2239/94
Επιμέλεια: Ν. Ρόκας
Σελίδες: 448
Έκδοση: 1996
Το συλλογικό αυτό έργο έχει ως στόχο την κατ άρθρο ερμηνεία του Ν 2239/1994 "περί σημάτων". Γίνεται μία προσπάθεια παρακολούθησης των νομοθετικών μεταβολών και εμφάνισης της διάστασης του ευρωπαϊκού δικαίου που τόσο καθοριστικά επέδρασε στον θεσμό. Το έργο μετά από ένα εισαγωγικό σημείωμα για την έν...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος / Βιομηχανική / Πνευματική Ιδιοκτησία, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το συλλογικό αυτό έργο έχει ως στόχο την κατ άρθρο ερμηνεία του Ν 146/1914 "περί αθεμίτου ανταγωνισμού". Προσεγγίζει το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από τη σκοπιά της ελληνικής νομολογίας, αλλά και των διεθνών εξελίξεων. Το έργο μετά από ένα αρκετά αναλυτικό εισαγωγικό μέρος επικεντρώνεται στην ...
Κατηγορία: Εκδόσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Ανταγωνισμός, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για τη σωστή λειτουργία του website, καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης Πολιτική Απορρήτου
">