• Διαιτησίες

  ✔ Οργανωτική & διοικητική εμπειρία
  ✔ Τεχνογνωσία & σύγχρονες υποδομές
  ✔ Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

  Διαιτησίες
 • Καλώς ήλθατε στις σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές της Νομικής Βιβλιοθήκης

Διαιτησίες

Υπηρεσίες

Η NΟΜΙΚΗ BΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, υποστηρίζει συστηματικά από το έτος 2000 την οργάνωση και φιλοξενία Διαιτησιών, τόσο Εθνικών (ΚΠολΔ, Αρ. 867-903) όσο και Διεθνών (ICC). Οι διαιτησίες διεξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένους και πιστοποιημένους χώρους(ICCA) οι οποίοι παρέχουν όλα τα μέσα για την πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη τους. Το 2015 στο δυναμικό των υλικοτεχνικών υποδομών προστέθηκαν 2 επιπλέον αίθουσες (ΕΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΛΛΟΝ) επί συνόλου 6 για τη φιλοξενία και διοργάνωση Διαμεσολαβήσεων (Ν 3898/2010). Οι υλικοτεχνικές υποδομές σε συνδυασμό με την έμπειρη και αποτελεσματική γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προσφέρουν άριστες συνθήκες διεξαγωγής κάθε είδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όπως προβλέπονται από το νόμο.

Πλεονεκτήματα
 • Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη.
 • Άνετες φωτεινές αίθουσες με απεριόριστη ημερήσια χρήση.
 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (Laptops, Data projectors κ.ά.).
 • Μαγνητοφώνηση - Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών και παράδοσή τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (e-mail).
 • Δυνατότητα διεξαγωγής διαδικασίας σε περισσότερες αίθουσες για χωριστές διασκέψεις.
 • Δυνατότητα ασφαλούς φύλαξης φακέλων διαιτησίας μέχρι την αποπεράτωσή της
 • Coffee breaks - ελαφριά γεύματα.
 • Ευκολία πρόσβασης στο κέντρο της Αθήνας (Μαυρομιχάλη 23) και παρακείμενοι σταθμοί ΙΧΕ αυτοκινήτων.
 • Έμπειροι μεταφραστές, διερμηνείς, court reporters (εφόσον χρειαστεί).