• Διαιτησίες

    ✔ Οργανωτική & διοικητική εμπειρία
    ✔ Τεχνογνωσία & σύγχρονες υποδομές
    ✔ Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες

    Διαιτησίες
  • Καλώς ήλθατε στις σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές της Νομικής Βιβλιοθήκης

Διαιτησίες

 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, η οποία από το έτος 2000 υποστήριξε συστηματικά και με απόλυτη επιτυχία την οργάνωση φιλοξενίας εθνικών και διεθνών διαιτησιών, από τον Ιανουάριο 2017 παρέδωσε τη σκυτάλη του τομέα αυτού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), ο οποίος και ανέλαβε πλέον εξ ολοκλήρου την οργάνωση διεξαγωγής διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, μεταξύ των οποίων και αυτής της φιλοξενίας διαιτησιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο φιλοξενίας εθνικών και διεθνών διαιτησιών από τον ΕΟΔΙΔ, καθώς και για την αποστολή αιτήματος φιλοξενίας διαιτησίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.