DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018

Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), Ζ ΤΜΗΜΑ, 28 Φεβρουαρίου 2018 - 23 Μαρτίου 2018
Εισηγητές: Δ. Γεωργόπουλος, Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος, MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης, Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Δ. Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, K. Παπαδάτος, Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
Διάρκεια: 40 ώρες
Έναρξη: Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
 

Σκοπός

  Η ΝOMIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και η DPO ACADEMY διοργανώνουν από κοινού εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Data Protection Officers σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

  Υπό την αιγίδα:

  Φορέας Πιστοποίησης:

   

  Γιατί είναι υποχρεωτική η παρουσία DPO στις εταιρίες από 25-5-2018;

  Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις απαιτεί την συμμόρφωσή τους με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική παρουσία των DPO από 25-5-2018 και μετά και απαιτεί από αυτές:

  • Nα έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους
  • Nα έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών
  • Nα κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment)
  • Nα σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας (privacy by default, privacy by design)
  • Nα ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (data breach notification)
  • Nα έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer)
  • Nα έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)
  • Nα αποζημιώνουν τους πελάτες των οποίων απέτυχαν να προστατεύσουν τα δεδομένα τους.


  Τι προσφέρει το πρόγραμμα

  • To μοναδικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση Data Protection Officers & Privacy Professionals, ειδικά σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), από επαγγελματίες DPO’s, εξειδικευμένους νομικούς, information security professionals, cyber privacy insurance professionals & Privacy Professionals.
  • H εκπαίδευση περιλαμβάνει μελέτη case studies, χρήση οδηγών για την δημιουργία Privacy Impact Assessments και Incident Response Planning οι οποίοι αποτελούν βασικά εργαλεία των DPO’s.
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, που υλοποιούνται από την TÜV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024

Σε ποιους απευθύνεται

  Επαγγελματικές Ομάδες

  • Διοικητικά Στελέχη (CEO, COO, ΓΔ, Marketing, Production, κ.λπ.)
  • Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Δικηγόροι, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικοί Σύμβουλοι Εταιριών


  Φορείς

  • Τράπεζες & Πάροχοι Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
  • Ασφαλιστικές εταιρίες
  • Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι
  • Web service providers & e-shops / e-business
  • Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα, φαρμακευτικές επιχειρήσεις
  • Collection Agencies
  • Ξενοδοχεία
  • Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Ενέργεια
  • Εταιρίες Μεταφορών
  • Λιανεμπορικές Αλυσίδες & Λοιπές ιδιωτικές επιχειρήσεις

Διάγραμμα Ύλης

  ✔Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  ✔Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679 General Data Protection Regulation - GDPR, (άρθρα, ορισμοί, βασικές αρχές, δικαιώματα υποκειμένων και συγκατάθεση, επεξεργασία  δεδομένων, κώδικες δεοντολογίας, πιστοποιήσεις , διαβιβάσεις δεδομένων, εποπτικές αρχές).
  ✔Ρόλος Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ορισμός DPO, ανεξαρτησία και σύγκρουση συμφερόντων, σχέση με τις εποπτικές αρχές.  
  ✔Ασφάλεια Πληροφοριών/Δεδομένων (Information Security).
  ✔Διαχείριση κινδύνου (Risk Management).
  ✔Επιχειρησιακή συνέχεια (BC/DR).
  ✔Εκτίμηση αντίκτυπου (PIA), μεθοδολογίες, κατάρτιση.
  ✔Διαχείριση περιστατικών παραβίασης δεδομένων (Data Breach).
  ✔Θέματα ασφάλισης (Cyber Insurance).
  ✔Διαδικασία συμμόρφωσης  (GDPR Compliance).

Βιογραφικό εισηγητή

  Ο Δημήτρης Γεωργόπουλος είναι ιδρυτής και CEO της εταιρίας Rethink Business Lab, (Global Partner της Ιρλανδικής Tenego Partnering) και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων (στην Ελλάδα & το Εξωτερικό), σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, business development, οργανωτικές υποδομές, omnichannel, πελατοκεντρική οργάνωση και βιωματική εκπαίδευση.

  Διαβάστε περισσότερα

  Ο Νίκος Γεωργόπουλος είναι απόφοιτος του ALBA Graduate Business School και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πάτρας.

  Διαβάστε περισσότερα

  O Iωάννης Ε. Γιαννακάκης, είναι δικηγόρος στον Αρειο Πάγο. Εξειδικεύεται σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και λειτουργεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ( Data Protection Officer) για ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και εταιρίες.

  Διαβάστε περισσότερα

  Ο Δημήτρης Ζωγραφόπουλος είναι μέλος του ΔΣΑ και από τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται ως ειδικός επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ. Έχει, ιδίως, εισάγει εκατοντάδες υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής (ιδίως, σε υποθέσεις σχετικά με εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, το δίκαιο της υγείας, το δίκαιο του Τύπου και των ΜΜΕ, το φορολογικό και το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο της παιδείας) και έχει διεξάγει περισσότερους ελέγχους σε αυτοματοποιημένα αρχεία. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Έχει διδάξει στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το έτος 2008, διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ).

  Διαβάστε περισσότερα

  Ο Κώστας Παπαδάτος έχει επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών που ξεπερνάει τα είκοσι χρόνια. Στο διάστημα αυτό, έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους είτε ως διευθυντής είτε ως υπεύθυνος σε μεγάλα έργα ασφάλειας πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ενασχόλησής του με την ασφάλεια πληροφοριών, έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών Διαχείρισης Κινδύνου, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ασφάλειας, Σχεδιασμού Πλάνων Αντιμετώπισης Καταστροφών, Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας, Δοκιμών Εισβολής και Σχεδιασμού Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς.

  Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

   

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

   Κόστος συμμετοχής (40 ώρες)

  Κατηγορίες Κόστος
  Φυσικά Πρόσωπα 1950€

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 8 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

Επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ 0. 24%

  Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

  Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

  Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

  Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2017.

  Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Δημήτρης Γεωργόπουλος
  Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  58947

  Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Ιωάννης Γιαννακάκης  
  Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 62503

  Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Κωσταντικός Παπαδάτος 
  Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 49050

  Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Νικόλαος Γεωργόπουλος 
  Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ: 62639

  Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
  Α.Φ.Μ 094443580
  ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
  Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Πιστοποίηση

  Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης  “Data Protection Officer”, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024, που υλοποιούνται από την TÜV AUSTRIA HELLAS. Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής του προγράμματος.  

Πρόγραμμα

  Ημερομηνία Ώρες Ενότητα
  Τετάρτη
  28-02-2018
  16.30 - 21.30 GDPR- Αναλυτική παρουσίαση άρθρων Κανονισμού 2016/679
  Δημήτρης Ζωγραφόπουλος
  Παρασκευή
  02-03-2018
  16.30 - 21.30 GDPR- Αναλυτική παρουσίαση άρθρων Κανονισμού 2016/679
  Δημήτρης Ζωγραφόπουλος
  Τετάρτη
  07-03-2018
  16.30 - 19.30 Ρόλος του DPO
  Ιωάννης Γιαννακάκης
  19.30 - 21.30 Cyber Insurance
  Νίκος Γεωργόπουλος
  Παρασκευή
  09-03-2018
  16.30 - 21.30 Information Security
  Κώστας Παπαδάτος
  Τετάρτη
  14-03-2018
  16.30 - 21.30 Information Security
  Κώστας Παπαδάτος
  Παρασκευή
  16-03-2018
  16.30 - 19.30 Incident Response Plan
  Δημήτρης Γεωργόπουλος
  Τετάρτη
  21-03-2018
  16.30 - 21.30 Data Privacy Impact Assesment
  Ιωάννης Γιαννακάκης
  Παρασκευή
  23-03-2018
  16.30 - 21.30 GDPR COMPLIANCE & workshop
  Ιωάννης Γιαννακάκης

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης