GDPR CASE STUDIES

Προστασία & Aσφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Privacy and security by design and by default)

GDPR CASE STUDIES
Εισηγητές: Δ. Ζωγραφόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, Ανάργυρος Χρυσάνθου, Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων)
Διάρκεια: 5 ώρες
Έναρξη: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή (16:30 – 21:30)
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
 

Σκοπός

  Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση για τις νομικές και τεχνικές επιταγές σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις νέες ρυθμίσεις του ΓΚΠΔ (2016/679 – GDPR), ήδη από τον σχεδιασμό της επεξεργασίας και εξ ορισμού (Privacy and security by design and by default). Κάθε φυσικό ή νομικό (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) πρόσωπο, που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει, από 25-05-2018, να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του στο ανανεωμένο, πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, επιλέγοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση και η κριτική προσέγγιση των σχετικών ρυθμίσεων του GDPR αποτελούν ένα αναγκαίο εφόδιο για όλους όσοι (ως υπεύθυνοι ή ως εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά.

Διάγραμμα Ύλης

  Case studies
  • Βασικοί ορισμοί – Έννοιες.
  • Οι θεμελιώδεις αρχές για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας.
  • Το πλαίσιο ευθύνης, αντίστοιχα, του υπευθύνου επεξεργασίας, των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία.
  • Το περιεχόμενο της υποχρέωσης προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήδη από το σχεδιασμό της επεξεργασίας (Privacy and security by design and by default).
  • Το περιεχόμενο της διασφάλισης του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας (κρυπτογράφηση, ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση, DLP, κ.λπ.).
  • Οι υποχρεώσεις σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (data breaches).
  • Οι υποχρεώσεις για εκτίμηση αντικτύπου (impact assessment) σχετικά με την προστασία δεδομένων και προηγούμενη διαβούλευση.
  • Η υποχρέωση για τον ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) και ο ρόλος του DPO στο σύστημα προστασίας και ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το σχεδιασμό και εξ ορισμού.
  • Η υποχρέωση για συνεργασία με την ΑΠΔΠΧ.
  • Οι αρμοδιότητες της ΑΠΔΠΧ και η διενέργεια ελέγχων.
  • Το σύστημα προσφυγών, ευθύνης και κυρώσεων.

Βιογραφικό εισηγητή

  O Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, είναι Δικηγόρος (ΔΝ) - Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο συγκριτικό εργατικό δίκαιο (Université de Strasbourg III - Robert Schuman). Ως μέλος του DAPIX Working Group on Information Exchange and Data Protection (Council of European Union), έχει συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το “data protection reform package” (GDPR και Οδηγία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους τομείς του ποινικού δικαίου).

  Ο Ανάργυρος Χρυσάνθου είναι Ειδ. Επιστήμονας στην ΑΠΔΠΧ, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων). Είναι πτυχιούχος πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Ασφάλεια Πληροφοριών και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα» στο Πανεπιστήμιο του Glamorgan στην Ουαλία. Διατέλεσε ελεγκτής της Αρχής επί σειρά ετών.

Τρόποι Παρακολούθησης

  Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

  Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

  Αίθουσα Λυκαβηττός
  «Λυκαβηττός»
  Αίθουσα Ευρώπη
  «Ευρώπη»
  Αίθουσα Πλειάδες
  «Πλειάδες»
  Αίθουσα Ευνομία
  «Ευνομία»
  Αίθουσα Μέλλον
  «Μέλλον»

  Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

  Η παρακολούθηση γίνεται

  Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
  EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
  ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

  Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
  ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

  Παρέχονται επίσης:

  Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

  Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

  *Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Πληροφορίες:

 • Τμήμα εκπαίδευσης
 • 2103678920
 • 2103678800
 • F 2103678922
 • nbekpaideftiki@nb.org
 • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα

Που βρισκόμαστε

Δείτε επίσης