NOMIKO ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - Εξ Αποστάσεως

Ζητήστε συνάντηση για εξατομικευμένη ενημέρωση επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το διαγωνισμό και την προετοιμασία σας

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ) LIVE STREAMING
Εισηγητές: Κ. Κουτσουλέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω , Κ. Σαϊτάκης, Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΕΚΠΑ, Δ. Βαρελάς, Δικηγόρος Α.Π., Αθ. Πολυχρονόπουλος,Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, MSc
 Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια: 1 ακαδημαϊκό έτος
Ημερ/νία: Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Τιμή όπως διμορφώνεται: Κόστος Παρακολούθησης 0,00 €

*Ειδική τιμή για εγγραφές όσων συμμετείχαν στον ΚΕ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Νέα Υπηρεσία : Ζητήστε πριν από την εγγραφή σας ενημερωτική συνάντηση με τους υπεύθυνους των φροντιστηρίων για εξατομικευμένη ενημέρωση επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τον διαγωνισμό και την προετοιμασία σας, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτόν και απαντήσεις στα ζητήματα που σας απασχολούν.


Πληροφορίες εκπαιδευτικού προγράμματος:

Το τμήμα Εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης οργανώνει ένα σύγχρονο και υψηλού επιπέδου νομικό φροντιστήριο προετοιμασίας θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής, Ποινικής Δικαιοσύνης & Εισαγγελέων για τις εξετάσεις του έτους 2020.

Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών νομικών φροντιστηρίων που έχει επιλέξει διά ζώσης με τη φυσική του παρουσία στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Η διδασκαλία οργανώνεται σε ολιγομελή τμήματα, από διδάσκοντες που διαθέτουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου, με πολυετή πρακτική και φροντιστηριακή εμπειρία.

Το υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, πρακτικά και λύσεις) του κάθε νομικού μαθήματος προσφέρεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας nblearning στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (flipping book) για ευκολία ανάγνωσης και αναζήτησης με δυνατότητα εκτύπωσης ή/και αποθήκευσης ενώ παραμένει στη διάθεσή τους για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας οργανώνονται επαναληπτικά φροντιστήρια εμπέδωσης της ύλης με επίλυση σύνθετων πρακτικών και προσομοιώσεις εξετάσεων (γραπτών και προφορικών με Live streaming)

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, στους συμμετέχοντες με Live streaming προσφέρεται πρόσθετη διδασκαλία με εισηγήσεις και διαλέξεις από καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους της πράξης, δωρεάν συνδρομή στην ηλεκτρονική έκδοση των νομικών περιοδικών και έκπτωση στις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να παρακολουθήσουν το σύνολο των νομικών μαθημάτων ή κάποιο/α από αυτά, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικής δωρεάν παρακολούθησης πριν από την εγγραφή.


Δηλώσεις συμμετοχής

 • Για την online δήλωση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα επιλέξτε τα νομικά φροντιστήρια ή το πακέτο των νομικών μαθημάτων που σας ενδιαφέρει και θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά η αίτηση εγγραφής.

 • Μπορείτε εναλλακτικά να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Προετοιμασίας ΕΣΔΙ Πολιτικής Ποινικής Κατεύθυνσης & Εισαγγελέων και να μας την αποστείλετε στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση  edu@nb.org

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη των νομικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κα. Γεωργία Σιακανδάρη: τηλ 210 3678924, email: edu@nb.org


Δείτε επίσης

Πληροφορίες για την Εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών


Προκήρυξη ΚΓ΄ Διαγωνισμού


Δικαιολογητικά Υποψήφιων για τον ΚΓ΄ Εισαγωγικό Διαγωνισμό

Αστικό Δίκαιο

Εισηγητής: Κίμων Σαϊτάκης, Δικηγόρος, LL.M. Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Διάγραμμα προγράμματος
Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Αποτελεί τον βασικό κορμό του Ιδιωτικού Δικαίου, πάνω στον οποίο βασίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι του δικαίου αυτού (Εμπορικό, Εργατικό κλπ.). Στο πλαίσιο του Μαθήματος εξετάζονται όλες οι ενότητες του Αστικού Δικαίου:
• Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: Γενικοί ορισμοί που αφορούν όλο το Αστικό Δίκαιο, όπως τι είναι φυσικό και νομικό πρόσωπο, τι είναι δήλωση βουλήσεως και δικαιοπραξία, διακρίσεις δικαιωμάτων και δικαιοπραξιών, πώς και πότε καταρτίζεται έγκυρα μια σύμβαση (πρόταση, αποδοχή κλπ.), ποιες είναι οι συνέπειες των ελαττωμάτων της βούλησης (πλάνης, απάτης, απειλής) κλπ.

• Ενοχικό Δίκαιο: Έννοια και νομική διάπλαση των ενοχών, δηλαδή των εννόμων σχέσεων με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει μια παροχή σε ένα άλλο, Ενοχές από σύμβαση και ενοχές από τον νόμο, Δικαιώματα και υποχρεώσεις οφειλέτη και δανειστή μιας παροχής, ανώμαλη εξέλιξη μιας ενοχής (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη), επιμέρους συμβάσεις Ειδικού Μέρους του Ενοχικού Δικαίου (δωρεά, πώληση, μίσθωση, δάνειο κλπ.), Αδικαιολόγητος πλουτισμός, Αδικοπραξίες κ.ά.

• Εμπράγματο Δίκαιο: Απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων (κυριότητα, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη). Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται. Επίσης αναλύεται η έννοια του πράγματος (καθώς επίσης και τα συστατικά και παραρτήματα αυτού), οι έννοιες και η νομική ρύθμιση της Νομής και της Κατοχής κ.ά.

• Οικογενειακό Δίκαιο: Γάμος, υποχρεώσεις και δικαιώματα των συζύγων, λύση του γάμου, γονική μέριμνα τέκνων, δικαιώματα και υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, ίδρυση συγγένειας, διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών κ.ά. • Κληρονομικό Δίκαιο: Λόγοι κληρονομικής διαδοχής (διαθήκη, νόμος), επαγωγή της κληρονομίας στους κληρονόμους, ευθύνη για χρέη κλπ.

Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι τόσο η κατανόηση και θεωρητική εμβάθυνση σε ολόκληρη την ύλη του Αστικού Δικαίου όσο και -κυρίως- η πρακτική αξιοποίηση των πορισμάτων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νομικών προβλημάτων. Ο προσανατολισμός του μαθήματος είναι πρακτικός, με ιδιαίτερη έμφαση στη νομολογία και την επίλυση πρακτικών θεμάτων.

Παροχές
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org έντυπο βοηθητικό υλικό:
- Σημειώσεις εισηγητή
- Πρακτικά
- Πρόσφατη νομολογία

Πρόγραμμα
Το μάθημα γίνεται κάθε Δευτέρα 16.00-18.00 και Τετάρτη 19.00-21.00. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται έως τέλος Μαΐου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιπλέον επαναληπτικά μαθήματα για το διάστημα από τον Ιούνιο του 2017 και έως τις εξετάσεις του έτους.

Σημείωση
Οι συμμετέχοντες που εγγράφονται μετά την ημερομηνία έναρξης μπορούν να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένα όσα μαθήματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να συνεχίσουν την παρακολούθηση με φυσική παρουσία ή και εξ αποστάσεως (live ή & on demand ).

Εισηγητής: Κίμων Σαϊτάκης, Δικηγόρος, LL.M. Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα
 
 
Εμπορικό Δίκαιο

Εισηγητής: Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος Α.Π, MSc

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Διάγραμμα προγράμματος
Στο πλαίσιο του Μαθήματος εξετάζονται όλες οι ενότητες του Εμπορικού Δικαίου:
• Ιστορία Εμπορικού Δικαίου
• Εμπορικές πράξεις
• Εμπορική ιδιότητα
• Βιομηχανική ιδιοκτησία
• Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Σήμα, Ευρεσιτεχνία
• Προσωπικές Εταιρείες
• ΑΕ,
• ΕΠΕ
• Λοιπές εταιρείες
• Συναλλαγματική
• Επιταγή, Λοιπά Αξιόγραφα
• Πτωχευτικό δίκαιο
• Στοιχεία Ναυτικού δικαίου
• Στοιχεία Ασφαλιστικού δικαίου
• Νέες μορφές εμπορικών συμβάσεων
• Franchising
• Factoring

Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι τόσο η κατανόηση και θεωρητική εμβάθυνση σε ολόκληρη την ύλη του Εμπορικού Δικαίου όσο και -κυρίως- η πρακτική αξιοποίηση των πορισμάτων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νομικών προβλημάτων. Ο προσανατολισμός του μαθήματος είναι πρακτικός, με ιδιαίτερη έμφαση στη νομολογία και την επίλυση πρακτικών θεμάτων

Παροχές
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org έντυπο βοηθητικό υλικό:
- Σημειώσεις εισηγητή
- Πρακτικά
- Πρόσφατη νομολογία

Πρόγραμμα
Τo μάθημα γίνεται κάθε Δευτέρα, ώρες 18.00-21.00
Τα μαθήματα ολοκληρώνονται έως τέλος Μαΐου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιπλέον επαναληπτικά μαθήματα για το διάστημα από τον Ιούνιο του 2017 και έως τις εξετάσεις του έτους.

Σημείωση
Οι συμμετέχοντες που εγγράφονται μετά την ημερομηνία έναρξης μπορούν να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένα όσα μαθήματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να συνεχίσουν την παρακολούθηση με φυσική παρουσία ή και εξ αποστάσεως live ή & on demand


Εισηγητής: Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος Α.Π, MSc

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα
 
 
Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

Εισηγητής: Δημήτρης Βαρελάς, Δικηγόρος A.Π.

Σε ποιους απευθύνεται
Το μάθημα απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Διάγραμμα προγράμματος
Στο πλαίσιο του Μαθήματος εξετάζονται όλες οι ενότητες του Ποινικού Δικαίου & της Ποινικής Δικονομίας:
• Έγκλημα - ποινή - μέτρα ασφαλείας - Αρχές ποινικής δίκης,
• τόπος-χρόνος τέλεσης του εγκλήματος- άρθρο 1 ΠΚ - διεθνές ποινικό - ποινικά δικαστήρια,
• εγκληματική πράξη - παράλειψη - Πρόσωπα ποινικής δίκης,
• Αντικειμενική - υποκειμενική υπόσταση εγκλήματος,
• είδη εγκλημάτων & δικαιοδοσία και αρμοδιότητα ποινικών δικαστηρίων,
• υπαιτιότητα & αποδεικτικά μέσα ποινικής δίκης,
• ο άδικος χαρακτήρας της πράξης - λόγοι άρσης-Δικαστική απόφαση - ποινικό δεδικασμένο,
• Καταλογισμός - λόγοι άρσης- Ποινική δίκη - έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης,
• νομική πραγματική πλάνη - Μήνυση - έγκληση,
• Τιμωρητέο της πράξης - Απόπειρα - Προανάκριση,
• Συμμετοχή - Κύρια ανάκριση,
• Διαδικασία δικαστικών συμβουλίων -βουλεύματα,
• Συρροή - Προπαρασκευαστική διαδικασία ακροαματικής διαδικασίας - κλητήριο θέσπισμα,
• Ακροαματική διαδικασία & δικαιώματα κατηγορούμενου,
• Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα,
• Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα - Ακυρότητες - σχετική ακυρότητα,
• Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης - Ακυρότητες - απόλυτη ακυρότητα,
• Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία,
• Μεταβολή κατηγορίας,
• Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα - Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων,
• Αυτόφωρη διαδικασία,
• Εγκλήματα κατά της ζωής,
• Διαδικασία κατ' απόντων και φυγόδικων - δικαστική συνδρομή,
• Σωματικές βλάβες,
• Ένδικα μέσα - αρχή μη χειροτέρευσης γενικές έννοιες,
• Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας,
• Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων,
• Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλή¬ματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής - Ένδικα μέσα κατ' αποφάσεων,
• Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια,
• Αναίρεση και λόγοι αναιρέσεως,
• Εγκλήματα κατά της τιμής,
• Παραβίαση απορρήτων,
• Επανάληψης διαδικασίας,
• Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας,
• Δικαστική αποκατάσταση - αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν,
• Εκτέλεση απόφασης - αντιρρήσεις,
• Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι τόσο η κατανόηση και θεωρητική εμβάθυνση σε ολόκληρη την ύλη του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας όσο και -κυρίως- η πρακτική αξιοποίηση των πορισμάτων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νομικών προβλημάτων. Ο προσανατολισμός του μαθήματος είναι πρακτικός, με ιδιαίτερη έμφαση στη νομολογία και την επίλυση πρακτικών θεμάτων.

Παροχές
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org www.nblearning.org έντυπο βοηθητικό υλικό:
- Σημειώσεις εισηγητή
- Πρακτικά
- Πρόσφατη νομολογία

Πρόγραμμα
Το μάθημα γίνεται κάθε Τετάρτη, ώρες 18.00-21.00
Τα μαθήματα ολοκληρώνονται έως τέλος Μαΐου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιπλέον επαναληπτικά μαθήματα για το διάστημα από τον Ιούνιο του 2017 και έως τις εξετάσεις του έτους.

Σημείωση
Οι συμμετέχοντες που εγγράφονται μετά την ημερομηνία έναρξης μπορούν να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένα όσα μαθήματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να συνεχίσουν την παρακολούθηση με φυσική παρουσία ή και εξ αποστάσεως live ή & on demand


Εισηγητής: Δημήτρης Βαρελάς, Δικηγόρος A.Π.

Σε ποιους απευθύνεται
Το μάθημα απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα
 
 
Πολιτική Δικονομία

Εισηγητής: Κώστας Κουτσουλέλος, Δικηγόρος Α.Π.

Σε ποιους απευθύνεται
Το μάθημα απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Διάγραμμα προγράμματος

 Στο πλαίσιο του Μαθήματος εξετάζονται όλες οι ενότητες του Δικαίου της Πολιτικής Δικονομίας:<br/>

Bασικές έννοιες (Δικαιοδοσία, Αρμοδιότητα, Υποκείμενα, Διαδικαστικές Προϋποθέσεις),

 • Οι προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας,
 • Ομοδικία,
 • Παρέμβαση,
 • Προσεπίκληση,
 • Ανακοίνωση,
 • Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές,
 • Διαδικαστικά Έγγραφα,
 • Επιδόσεις,
 • Δικονομικές Προθεσμίες,
 • Διαδικαστικές Πράξεις,
 • Εγγυοδοσία,
 • Δικαστικά Έξοδα,
 • Ευεργέτημα Πενίας,
 • Ποινές,
 • Μορφές Συμβιβασμού,
 • Άσκηση,
 • Στοιχεία και συνέπειες άσκησης Αγωγής,
 • Σώρευση Αγωγών,
 • Εισαγωγή της Αγωγής στο Ακροατήριο και Συζήτησή της (Προτάσεις, Αναβολή Συζήτησης, Αναστολή Δίκης)
 • Ματαίωση Συζήτησης, Συνεκδίκαση Υποθέσεων,
 • Αυτοπρόσωπη Εμφάνιση Διαδίκων,
 • Πρακτικά,
 • Διαδικασία, Διακοπή, Κατάργηση και Περάτωση Δίκης,
 • Μέσα Επίθεσης και Άμυνας,
 • Ερημοδικίες,
 • Παρεμπίπτοντα Ζητήματα, Παρεμπίπτουσα Αγωγή,
 • Δεδικασμένο,
 • Απόδειξη &amp; Αποδεικτικά Μέσα,
 • Ένδικα Μέσα (Ανακοπή Ερημοδικίας, Έφεση, Αναψηλάφηση, Αναίρεση),
 • Ένδικα Βοηθήματα (Ανακοπή και Τριτανακοπή),
 • Αναγκαστική Εκτέλεση,
 • Κατάσχεση και Πλειστηριασμός Κινητής &amp; Ακίνητης Περιουσίας, Πλοίων και Αεροσκαφών,
 • Εκούσιος Πλειστηριασμός, Κατάσχεση Ειδικών Περιουσιακών Στοιχείων, Αναγκαστική Διαχείριση,
 • Προσωπική Κράτηση,
 • Ειδικές Διαδικασίες,
 • Ασφαλιστικά Μέτρα,
 • Εκουσία Δικαιοδοσία,
 • Μικροδιαφορές - Λογοδοσία - Διανομή,
 • Διαιτησία
   


Σκοπός του Φροντιστηρίου
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και θεωρητική εμβάθυνση σε ολόκληρη την ύλη της Πολιτικής Δικονομίας και η πρακτική αξιοποίηση των πορισμάτων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νομικών προβλημάτων. Ο προσανατολισμός του μαθήματος είναι πρακτικός, με ιδιαίτερη έμφαση στη νομολογία και την επίλυση πρακτικών θεμάτων.

Παροχές
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org βοηθητικό υλικό:
-Σημειώσεις εισηγητή
- Πρακτικά
-Πρόσφατη νομολογία

Πρόγραμμα
Τα μάθημα γίνεται κάθε Πέμπτη, ώρες 17.00-21.00
Τα μαθήματα ολοκληρώνονται έως τέλος Μαΐου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιπλέον επαναληπτικά μαθήματα για το διάστημα από τον Ιούνιο του 2017 και έως τις εξετάσεις του έτους.

Σημείωση
Οι συμμετέχοντες που εγγράφονται μετά την ημερομηνία έναρξης μπορούν να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένα όσα μαθήματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να συνεχίσουν την παρακολούθηση με φυσική παρουσία ή και εξ αποστάσεως live ή & on demand


Εισηγητής: Κώστας Κουτσουλέλος, Δικηγόρος Α..Π.

Σε ποιους απευθύνεται
Το μάθημα απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα
  
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών και στους υποψηφίους για το διαγωνισμό των Ειρηνοδικών.

Διάγραμμα προγράμματος:
- Αυτονομία και όργανα της έννομης τάξης της Ε.Ε.
- Νομοθεσία της Ε.Ε.
- Θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου
- Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε.
- Ένδικα μέσα στην Ε.Ε.
- Η προδικαστική παραπομπή
- Αρχές προστασίας των δικαιωμάτων του ιδιώτη στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου (σύμφωνη ερμηνεία, εξωσυμβατική ευθύνη κράτους μέλους)
- Εσωτερική Αγορά
- Ιθαγένεια της Ε.Ε.
- Ιστορικά στοιχεία

Σκοπός του Φροντιστηρίου:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης των υποψηφίων σπουδαστών στις εισαγωγικές εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών και στο διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειρηνοδικών, διά μέσου της διδασκαλίας των βασικότερων και θεμελιωδών αρχών και κανόνων, που διέπουν την παραγωγή, την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. τόσο εντός της ενωσιακής, όσο και εντός των εθνικών εννόμων τάξεων. Διά της διδασκαλίας και της επίλυσης πρακτικών θεμάτων, ο ορίζοντας του σεμιναρίου επεκτείνεται και στις πρακτικές εκφάνσεις της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου από τα εθνικά και τα ενωσιακά δικαστήρια, ώστε να μην περιορίζεται σε θεωρητικά, αυστηρά ακαδημαϊκά ζητήματα.

Παροχές
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org βοηθητικό υλικό (σημειώσεις εισηγητή), όπου περιέχονται οι παραδόσεις, η νομολογία που αφορά το μάθημα, και οι αναφερόμενες διατάξεις.

Σύνολο 8 ώρες

Σημείωση
Οι συμμετέχοντες που εγγράφονται μετά την ημερομηνία έναρξης μπορούν να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένα όσα μαθήματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και να συνεχίσουν την παρακολούθηση με φυσική παρουσία ή και εξ αποστάσεως live ή & on demand


Διαβάστε περισσότερα
Γενική Παιδεία
Εισηγητής: Μιχαήλ Ροδόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Υπ Δρ Φιλοσοφίας Παν/μίου Αθηνών

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών / Κατεύθυνση Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης


Διαβάστε περισσότερα


Αγγλική Νομική Ορολογία
Εισηγήτριες: Ευαγγελία Μπαλογιάννη, Δικηγόρος, Μεταφράστρια νομικών κειμένων, ΜΔΕ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Μαίρη Ορφανού, Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια, ΜΔ Ιδιωτικού Δικαίου


Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών (Πολιτική & Ποινική Κατεύθυνση & Εισαγγελείς), που επιθυμούν να εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα στις επερχόμενες εισαγωγικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Βαρελάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Δημήτρης Βαρελάς εργάζεται ως μάχιμος δικηγόρος από το 1983 και εξειδικεύεται στο Ποινικό Δίκαιο.Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία ως εισηγητής σε νομικά μαθήματα, διδάσκοντας θέματα Ποινικού δικαίου και Ποινικής δικονομίας σε φοιτητές της Νομικής, υποψήφιους Παρέδρους Πολιτικών Δικαστηρίων, υποψήφιους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Ειρηνοδίκες κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κουτσουλέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Ο Κων/νος Κουτσουλέλος εργάζεται από το 1984 έως σήμερα ως μάχιμος δικηγόρος, με εξειδίκευση στο Αστικό, το Δικονομικό και το Δημόσιο Δίκαιο. Έχει πολυετή εμπειρία ως εισηγητής σε σεμινάρια Πολιτικής Δικονομίας και Δημοσίου Δικαίου προοριζόμενα για διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση φοιτητών Νομικής, υποψηφίων Παρέδρων Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, υποψηφίων της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Ειρηνοδικών, Συμβολαιογράφων κλπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος Α.Π, MSc

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος εργάζεται από το 1983 ως μάχιμος δικηγόρος και διδάσκων Εμπορικού Δικαίου, με εξειδίκευση στο Εμπορικό, το Ποινικό και το Δίκαιο των Επιχειρήσεων.  Διετέλεσε συνεργάτης στην έδρα του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και καθηγητής νομικών σπουδών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε θέματα εμπορικού, αστικού και ποινικού δικαίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κίμων Σαϊτάκης,  Δικηγόρος , LL.M. Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Ο Κίμων Σαϊτάκης είναι μάχιμος δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο. Παράλληλα με τη δικηγορία, δραστηριοποιείται και ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, με ειδίκευση στον τομέα του corporate finance. Το ερευνητικό και συγγραφικό έργο του καλύπτει ευρύ φάσμα του ιδιωτικού δικαίου και περιλαμβάνει δύο βιβλία, συμμετοχή σε συλλογικά έργα και πληθώρα δημοσιεύσεων στον ελληνικό επιστημονικό τύπο, ιδίως στα νομικά περιοδικά «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου» και «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου», των οποίων είναι τακτικός συνεργάτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μπαλογιάννη, Δικηγόρος, Μεταφράστρια νομικών κειμένων, ΜΔΕ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ευαγγελία Μπαλογιάννη, Δικηγόρος, Μεταφράστρια νομικών κειμένων, ΜΔΕ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Η Ευαγγελία Μπαλογιάννη είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Μ.Α.) στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Ορφανού Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, ΜΔ Ιδιωτικού Δικαίου

Η Μαίρη Ορφανού είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του πανεπιστημίου Universidad Carlos III de Madrid, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαμεσολάβηση και στο Ιδιωτικό Δίκαιο. Ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργου.

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Ροδόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Υπ Δρ Φιλοσοφίας Παν/μίου Αθηνών

Ο Μιχαήλ Α. Ροδόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΜΙΘΕ), κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων της Νομικής Αθηνών με άριστα στους τομείς Αστικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δευτέρα

Αστικό Δίκαιο

17.00-20.30

Κίμων Σαϊτάκης, Δικηγόρος, LL.M. Διδάκτωρ Αστικού Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Τετάρτη

Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

16.00-18.30

Δημήτρης Βαρελάς, Δικηγόρος A.Π.

 

Εμπορικό Δίκαιο

18.30-21.00

Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, Δικηγόρος Α.Π, MSc

Πέμπτη

Πολιτική Δικονομία

17.00-21.00

Κωνσταντίνος Κουτσουλέλος, Δικηγόρος A.Π.

Η Νομική Βιβλιοθήκη προσφέρει ειδικές παροχές και προνόμια στους συμμετέχοντες στα νομικά φροντιστήρια προετοιμασίας θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής, Ποινικής Δικαιοσύνης & Εισαγγελέων για τις εξετάσεις του έτους 2020.
 
Έκπτωση 30% επί της αρχικής τιμής για κάθε αγορά βιβλίου της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Έκπτωση 30% επί της αρχικής τιμής συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις που οργανώνει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης, εφόσον αφορούν στους κλάδους των μαθημάτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα. 
 
Δωρεάν πρόσβαση σε σχετική βιβλιογραφία, νομοθεσία, νομολογία και αρθρογραφία μέσα από την ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών ΔΕΕ, ΕΦΑΔ, Ποιν. Δικ. & Επιθεώρηση Νομολογίας, από το 1981 μέχρι σήμερα.

Δωρεάν πρόσβαση στους συμμετέχοντες - εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας www.nblearning.org σε σειρά επιστημονικών ημερίδων και εκδηλώσεων που προσφέρει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Νομικής Βιβλιοθήκης μέσα από την πλατφόρμα. 

Δωρεάν πρόσβαση στο blog του Υποψήφιου Δικαστή, όπου δημοσιεύονται θέματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις

Δωρεάν αναπλήρωση σε βιντεοσκοπημένη μορφή στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία έως 5 μαθήματα, στην περίπτωση που απουσιάσουν για έκτακτους λόγους.

Δωρεάν πρόσβαση στο blog του Υποψήφιου Δικαστή, όπου δημοσιεύονται θέματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις

Course Pack πακέτο προτεινόμενων ηλεκτρονικών εκδόσεων σχετικών με την προετοιμασία στις εξετάσεις με έκπτωση 80%

 
Δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να παρακολουθήσουν το σύνολο των νομικών μαθημάτων ή κάποιο/α από αυτά, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
·        
Στους συμμετέχοντες παρέχεται δυνατότητα έναρξης προετοιμασίας σε χρόνο της επιλογής τους.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα με όποιον τρόπο από τους εξ αποστάσεως τους εξυπηρετεί. Εξ αποστάσεως (απευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω internet - Live Streaming - με τον τόπο και στον χρόνο διεξαγωγής του μαθήματος, με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων -γραπτά ή προφορικά- και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι φυσικά παρών. Μέσω βιντεοσκοπημένης λήψης (Οn demand) ποιότητας High Definition (HD) σε χρόνο της επιλογής του εκπαιδευόμενου.

Δυνατότητα δωρεάν δοκιμαστικής παρακολούθησης πριν από την εγγραφή. 
Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες πριν την εγγραφή τους έχουν τη δυνατότητα δοκιμαστικής δωρεάν παρακολούθησης των πρώτων μαθημάτων της κατεύθυνσης που επιθυμούν.
 
Τρόποι Παρακολούθησης
Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στους τρόπους παρακολούθησης των νομικών φροντιστηρίων θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των υποψήφιων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών- Κατεύθυνση Πολιτικής, Ποινικής Δικαιοσύνης & Εισαγγελέων

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org)

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποδεδειγμένα βρίσκει προσφορότερο έδαφος για ανάπτυξη και τείνει να κυριαρχήσει στον χώρο της εκπαίδευσης. Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ αξιοποιεί τις τεχνολογικές καινοτομίες και συνεργάζεται με τις καλύτερες εκπαιδευτικές πλατφόρμες (LMS) του κόσμου, παρέχοντας στους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα μία απολαυστική εμπειρία ζωντανής παρακολούθησης των μαθημάτων και αμεσότητας με τον διδάσκοντα εισηγητή. Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org, ο εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενος παρακολουθεί ζωντανά την παράδοση του νομικού μαθήματος, απολαμβάνοντας υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου (high definition) με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL. Το υλικό και οι σημειώσεις των εισηγητών που διανέμονται στους διά ζώσης συμμετέχοντες προσφέρονται και στους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή (flipping book) και παραμένουν στη διάθεσή τους στην πλατφόρμα www.nblearning.org, με μοναδικά προνόμια την ευκολία χρήσης της πλατφόρμας και την ευκολία περιήγησης στο περιεχόμενό της. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

LIVE STREAMING

 

Ίσες ευκαιρίες παρακολούθησης για τους υποψήφιους σε όλη την επικράτεια με σημαντικές επιτυχίες στις εξετάσεις, ακόμα και στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των επιτυχόντων.
Aπευθείας σύνδεση του εκπαιδευόμενου μέσω ενσύρματου internet από τον χώρο του εκπαιδευόμενου με μοναδική προϋπόθεση τη χρήση Η/Υ ή laptop και τη σύνδεσή του με μια απλή γραμμή ADSL.
Ενεργή - διαδραστική συμμετοχή του εκπαιδευόμενου την ώρα της διεξαγωγής του μαθήματος με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων γραπτά ή προφορικά και ταυτόχρονη λήψη απάντησης από τον εισηγητή, σαν να είναι ο εκπαιδευόμενος φυσικά παρών


ON DEMAND

 

Mέσω βιντεοσκοπημένης λήψης (οn demand) ποιότητας High Definition (HD), η οποία περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διενέργεια των μαθημάτων, τις διαφάνειες, τη νομολογία και λοιπές σημειώσεις που προβλήθηκαν κατά τη διάρκειά του και το έντυπο υλικό που διανεμήθηκε στους διά ζώσης συμμετέχοντες (πρακτικά κλπ).

Προσφέρεται ευελιξία στον χρόνο παρακολούθησης με τη δυνατότητα της εκ των υστέρων παρακολούθησης των νομικών φροντιστηρίων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org για καλύτερη εμπέδωση των εισηγήσεων. Η βιντεοσκόπηση του μαθήματος και ο συγχρονισμός με τα slides και τις διαφάνειες γίνονται με κάθε πρόσφορο τεχνολογικό μέσο, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας.

Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.
Τιμές μεμονωμένων μαθημάτων

Νομικά Μαθήματα
Αστικό Δίκαιο: 1500 €
Εμπορικό Δίκαιο: 1500 €
Ευρωπαϊκό Δίκαιο: 450 €
Ποινικό Δίκαιο: 1500 €
Πολιτική Δικονομία: 2000 €

Δια ζώσης: early bird Από 1/8/19: 5.300 €
 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ (Ονομασία Προγράμματος Προετοιμασίας) ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 24 άτοκες δόσεις.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Αριθμ. 65573

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, σαράντα (40) θέσεις [μία (1) θέση δόκιμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τριάντα τέσσερις (34) θέσεις παρέδρων Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων]. Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα τέσσερις (34) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου. Γ. Εισαγγελείς, δέκα έξι (16) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Επιτυχία στις εξετάσεις:

Σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι εκπαιδευόμενοι στα φροντιστήρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ στους πρόσφατους ΚΒ’ και ΚΓ’ Εισαγωγικούς Διαγωνισμούς (Πολιτική – Ποινική Δικαιοσύνη) επιτυγχάνοντας την κατάταξη στις πρώτες θέσεις των οριστικών αποτελεσμάτων. Ανάμεσα τους για πρώτη φορά στην ιστορία των εξετάσεων υποψήφιων Δικαστών βρίσκονται και οι εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν το πρόγραμμα αποκλειστικά εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Testimonials: Είπαν για το πρόγραμμα:

"Οι καθηγητές, η γραμματεία και το τεχνικό προσωπικό κάνατε μια πάρα πολύ χρήσιμη, εποικοδομητική και ποιοτική δουλειά"
Γιώργος Ταβαντζής (εξ αποστάσεως παρακολούθηση)

"Πήγαμε όλοι πολύ καλά. Σίγουρα το νομικό φροντιστήριο βοήθησε στο να είμαστε σε αυτό το επίπεδο"
Μαρία Τσότρα (Δια ζώσης παρακολούθηση)

"Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άριστη συνεργασία! Χωρίς τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας nb learning θα ήταν αδύνατο να παρακολουθήσω διά ζώσης το νομικό πρόγραμμα μετακομίζοντας στην Αθήνα"
Ανθούλα Βεζυρίδου, Θεσσαλονίκη (Εξ αποστάσεως παρακολούθηση)Πληροφορίες για την Εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών

Η Νομική Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμαστικής παρακολούθησης των πρώτων μαθημάτων του νομικού φροντιστηρίου για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Πολιτική, Ποινική κατεύθυνση & Εισαγγελείς 2016-2017.  Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org και παρακολουθήστε τα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν.

Για τη δωρεάν εγγραφή σας στην πλατφόρμα:

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org 

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για επιβεβαίωση.

5. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια σας ενδιαφέρουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα. Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3678800

Δείτε απόσπασμα από τα μαθήματα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">