Κατατακτήριες

2018 17 Σεπτεμβρίου
Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια:  8 Μήνες
Έναρξη:  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
Τρόποι Παρακολούθησης
Φυσική παρουσία
Εξ αποστάσεως
Δείτε όλους τους εισηγητές
Διάρκεια:  3 Μήνες
Τρόποι Παρακολούθησης
Εξ αποστάσεως

Εκπαίδευση

  • 210 3678828
  • 210 3678800 (Call Center)
  • F210 3678922
  • nbekpaideftiki@nb.org
  • Μαυρομιχάλη 23, 10680 Αθήνα