GDPR & ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κωδικός Προϊόντος : 16331|16332

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Γεώργιος Ασλανίδης, Senior Information Security Consultant (@CyberNoesis ΙΚΕ)
Διάρκεια: 4 ώρες
Ημ/νία Διεξαγωγής: Ιουνίου 2018
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σκοπός του θεματικού σεμιναρίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε νέους και υφιστάμενους Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) που αφορούν στον χώρο της πληροφορικής, εφόσον δεν είναι εξοικειωμένοι με τους τεχνικούς όρους του Γενικού Κανονισμού, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή και εφαρμογή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που στοιχειοθετούν την Ασφάλεια Πληροφοριών, όπως την περιγράφει ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων στα άρθρα 25, 32, 33, 34, 35. Φιλοδοξία επίσης του σεμιναρίου είναι να λειτουργήσει σαν ένα σημείο αναφοράς για έναν DPO, καθώς περιγράφει με συνοπτικό τρόπο, όλο το εύρος των θεμάτων της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Συστημάτων Ασφαλείας με τα οποία θα έρθει σε επαφή και να τον εξοικειώσει με αυτά.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δικηγόρους, Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης και εν γένει επαγγελματίες που πρόκειται να ασχοληθούν με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων χωρίς να είναι εξοικειωμένοι με τον χώρο της Πληροφορικής.

 • Διασύνδεση των άρθρων του GDPR που αναφέρονται σε τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα, όπως τα “32.Security of processing”, “25. Data protection by design & by default”, “33 και 34.Data breach notification”, με τις τεχνολογίες πληροφορικής.
 • Αποσαφήνιση του ρόλου των Συστημάτων Πληροφορικής και του Λογισμικού, στην επεξεργασία, αρχειοθέτηση και ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Παρουσίαση του βασικού υπολογιστικού συστήματος και των τμημάτων που το απαρτίζουν ώστε να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Περιγραφή και κατηγοριοποίηση του λογισμικού, σαν τμήμα ενός υπολογιστικού συστήματος, του τρόπου λειτουργίας του και την οργάνωση των δεδομένων σε Βάσεις Δεδομένων.
 • Επεξήγηση της λειτουργίας δικτύων, Internet, των δικτυακών συσκευών που τα υλοποιούν, των κινδύνων που επιφέρουν και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται κατά τις διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων όπως αναφέρονται στο Kεφάλαιο V του Γενικού Κανονισμού.
 • Παρουσίαση των συστημάτων ασφαλείας και των σκοπών που αυτά επιτελούν στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Γεώργιος Ασλανίδης είναι στέλεχος της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληροφορικής Ελληνικού Τραπεζικού Ιδρύματος, εξωτερικός συνεργάτης της CyberNoesis IKE και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του (ISC)2 Hellenic Chapter υπεύθυνος για θέματα εκπαίδευσης και συνεδρίων. Έχει περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε πολλαπλά αντικείμενα στον χώρο της πληροφορικής, της ασφάλειας πληροφοριών και στη διοίκηση μεγάλων έργων πληροφορικής σε εθνικούς και πολυεθνικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η ενασχόλησή του στον χώρο της Ασφάλειας Πληροφορικής περιλαμβάνει θέματα διαχείρισης υπο δομών, ανάπτυξης πολιτικής ασφάλειας, ανάλυσης κινδύνων, ανάπτυξη σχεδίων επιχειρηματικής συνέχειας και αποκατάστασης από καταστροφή,θέματα κανονιστικής και θεσμικής συμμόρφωσης, όπως επίσης και θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και υλοποίησης τεχνολογιών ασφάλειας. Κατέχει B.Sc. σαν Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι πιστοποιημένος με CISSP από το 2004, είναι (ISC) 2Authorized Instructor και πιστοποιημένος DPO Executive, με πολλές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις στον χώρο της πληροφορικής (CISSP, ITIL v3, CISCO, Microsoft, IBM etc.)

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand)

Η ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ προσφέρει ευελιξία στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μέσω της δυνατότητας εξ αποστάσεως παρακολούθησης προσφέρονται ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους σε όλη την επικράτεια.

H εξ αποστάσεως παρακολούθηση των βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων (On demand) δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση προσωπικών κωδικών να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org σε τόπο και χρόνο της επιλογής σας, μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση. Η παρακολούθηση γίνεται από οποιονδήποτε Η/Υ με απλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλήρες συνοδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου) που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org με δυνατότητα αναζήτησης, αποθήκευσης και εκτύπωσης
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτημάτων ανά σεμινάριο
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org.

 

Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα www.nblearning.org ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα και παρακολουθήστε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια καθώς και αποσπάσματα από όλα τα διαθέσιμα σεμινάρια της ΝΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ .

1. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο www.nblearning.org

2. Επιλέξτε το κόκκινο πλαίσιο: Δεν είστε μέλος; Εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ.

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας (password).

4. Βρείτε το επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ακολουθήστε τον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

5. Συνδεθείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση σας.

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">