ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Επιλογές
Τρόποι Παρακολούθησης
 1.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Χ. Μεϊδάνης, Δικηγόρος, ΔΝ, FCIArb, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (ΥΔΔΑΔ)
  Δ. Γαβριήλ, Δικηγόρος, DEA, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΔΑΔ)
  Διάρκεια: 12 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 29/6, 1/7, 6/7 & 8/7/2020 (Δευτέρα – Τετάρτη, 17:00 – 20:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 2. Εισηγητής:  Ευάγγελος Ν. Κουράκης, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρία Κουταλίδη, LL.M. Cambridge
  Διάρκεια: 15 ώρες
  Ημερ/νία: Τρίτη 30 Ιουνίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 30 Ιουνίου, 2 & 7 Ιουλίου 2020 (Κάθε Τρίτη & Πέμπτη 17:30 - 20:30)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΔΕΕ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΔΕΕ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 3.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Χ. Τσόγκας, Συμβολαιογράφος Αθηνών
  Κ. Ντζούφας, Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, LLM Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών
  Π. Ρεντούλης, Δικηγόρος, ΔΝ
  Διάρκεια: 12 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 6 - Τρίτη 7 - Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (17.00-21.00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 4. Εισηγητής:  Α. Σπυρίδωνος, Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
  Διάρκεια: 2 ώρες
  Ημερ/νία: Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 (17:00 – 19:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 5. Εισηγητής:  Γ. Τιμαγένης, Δικηγόρος, LL.M., ΜΔΕ, Solicitor Αγγλίας και Ουαλίας, MCIArb, εταίρος «Τιμαγένης Δικηγορική Εταιρία»
  Διάρκεια: 4 ώρες
  Ημερ/νία: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (17:00 – 21:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 6. Εισηγητής:  Κ. Ρίζος, Δικηγόρος, Δ.Ν
  Διάρκεια: 3 ώρες
  Ημερ/νία: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (18:00 – 21:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 7.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Χ. Μαχαίρας, Principal, Head of ADR Deloitte
  Η. Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος, L.LM., Εταίρος KBVL Law Firm
  Ε. Αχλαδιανάκη, General Director – Association of Members of the Athens Exchanges
  Ειδική Εισηγήτρια: 
  Π. Σίδερη, Δικαστική Μεσολαβήτρια
  Διάρκεια: 4 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 (17:00 – 21:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 8. Εισηγητής:  Δ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
  Διάρκεια: 5 ώρες
  Ημερ/νία: Τρίτη 14 Ιουλίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 (16:30 – 21:30)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 9.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Κ. Παπαχριστοφής, Information Security Advisor, MSc, MBA, cDPO, CEH, CEHi, CISM, ISO27001-LA, CCAI, CCSP, CCNP, VCP
  Κ. Γρατσία, Δικηγόρος, MSc, Νομική Σύμβουλος, DPO
  Παρέμβαση: 
  Ν. Πέρος, Λέκτορας Τεχνικών Μαθημάτων στην Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. (Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου) και Operations & Training Consultant της ESPERIA GROUP OF HOTELS
  Διάρκεια: 4 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 (17:00 – 21:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 10. Εισηγητής:  Ι. Τριανταφύλλου, Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
  Διάρκεια: 5 ώρες
  Ημερ/νία: Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 (16:00 – 21:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 11.  Δείτε όλους τους εισηγητές
  Εισηγητές: 
  Δ. Γεωργόπουλος, Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy
  N. Γεωργόπουλος, MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy
  I. Γιαννακάκης, Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P
  Δ. Ζωγραφόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας

  Ν. Λουκάς, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
  K. Παπαδάτος, Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
  Διάρκεια: 40 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 12. Εισηγητής:  Π. Τσιρίδης, Δικηγόρος, ΔΝ
  Διάρκεια: 30 ώρες
  Ημερ/νία: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
  Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 21 Σεπτεμβρίου - 21 Οκτωβρίου 2020 (17:00 - 20:00)
  Κόστος Συμμετοχής
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σελίδα:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">