Σεμινάριο

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

CORPORATE FINANCE & LAW (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
Φυσική παρουσία
Φυσική παρουσία
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΔΕΕ - ΦΠ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΔΕΕ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ
Κωδικός Προϊόντος : 17305
Ημερ/νία: Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 2, 4, 9, 11, 16 & 18 Δεκεμβρίου 2019 (Δευτέρα & Τετάρτη 17.00 - 21.00 & 18.00 - 21.00)
Διάρκεια: 20 ώρες
Εισηγητές: Ι. Λιναρίτης ,Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθ. Κουλορίδας, Δικηγόρος, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Ντζούφας, Δικηγόρος, LL.M. Αστικού Δικαίου, Msc in Banking and Finance Law, νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιριών, A. Στάμου, Δικηγόρος, LLM, Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών
 Δείτε όλους τους εισηγητές

Το περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών» (ΔΕΕ) διοργανώνει σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων με σκοπό την κατάρτιση του νομικού κόσμου σε επίκαιρα θέματα πρακτικής σημασίας και εφαρμογής από κορυφαίους νομικούς της πράξης.

Το Πρόγραμμα επιχειρεί να αναπτύξει την έννοια και τη σημασία της χρηματοοικονομικής διοίκησης και να αναδείξει κυρίως τις πρακτικές εφαρμογές της, στο πλαίσιο λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων που αφορούν στην εύρεση και την αξιοποίηση κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων της επιχείρησης. Επιπλέον, αποσκοπεί στο να αναλύσει νέες και αναπτυσσόμενες μορφές συμβατικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και να εξετάσει προεχόντως πρακτικά νομικά προβλήματα που ανακύπτουν από τη σύζευξη μεταξύ της κάθε είδους χρηματοδότησης και της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται, κυρίως, σε δικηγόρους της πράξης και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται εν γένει με ζητήματα χρηματοδοτικής διοίκησης – από την κατάρτιση και τον έλεγχο σχετικών συμβάσεων μέχρι των αντιδικιών ανάμεσα σε τράπεζες, επιχειρήσεις, μετόχους, Δημόσιο κ.ά. – και, έτσι, έχουν χρέος να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα νομικά θέματα που αναφύονται από αυτά, εντάσσοντας τα δημιουργήματα της σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής στο δικαιικό μας σύστημα.

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 (17.00 - 21.00) - Κ. Ντζούφας

 • Μορφές τραπεζικού δανεισμού
  (συμβάσεις τραπεζικών δανείων - αλληλόχρεος λογαριασμός)


Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 (17.00 - 21.00) - Κ. Ντζούφας

 • Μορφές πιστωτικών συμβάσεων
  (εγγυητική επιστολή - ενέγγυα πίστωση)
 • Πλασματικό ενέχυρο και κυμαινόμενη ασφάλεια ως έμμεσες μορφές χρηματοδότησης - Δήλωση πατρωνίας
 • Σύγχρονες συμβατικές μορφές χρηματοδότησης
  (Factoring - Leasing)


Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 (18.00 - 21.00) - Ι. Λιναρίτης

 • Κοινά Ομολογιακά Δάνεια


Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 (17.00 - 21.00) - Αθ. Κουλορίδας

 • Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μέσω διαδικτύου (donation crowdfunding, reward crowdfunding, p2p lending, invoice trading, crowd investing)


Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 (17.00 - 21.00) - Αν. Στάμου

 • Πλαίσιο εισαγωγής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγορές του ΧΑ
 • Ευκαιρίες χρηματοδότησης (μικρομεσαίων) επιχειρήσεων από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (investment funds)


Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 (17.00 - 21.00) - Ι. Λιναρίτης

 • Ειδικά ομολογιακά δάνεια και λοιπές υβριδικές μορφές χρηματοδότησης - Τίτλοι κτήσης μετοχών (Warrants)

 

Ο Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας είναι Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Athens Business Lawyers και Λέκτορας εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013). Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εμπορικό δίκαιο (LL.M., Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999), στο δίκαιο και τη λογιστική (M.Sc. in Law and Accounting, London School of Economics, 2000) και διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) στο εταιρικό χρηματοοικονομικό δίκαιο (εξαγορές) (London School of Economics, 2004). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των European Issuers, αναπληρωματικό μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος διαφόρων άλλων επιστημονικών και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στο χρηματοοικονομικό και εταιρικό δίκαιο, ενώ έχει πρόσφατα συγγράψει το βιβλίο "Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης μέσω Διαδικτύου - Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση", έκδοσης Νομικής Βιβλιοθήκης.    

 Ο Ιωάννης Λιναρίτης είναι Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο,Υποδιευθυντής Εταιρικών Σχεδιασμών και Μετασχηματισμών στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αριστούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στο University of Birmingham (Business School) της Μεγάλης Βρετανίας, όπου απέκτησε M.B.A. in International Banking & Finance(distinction merit) και αργότερα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα διδακτορικής διατριβής την Πρόσβαση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Internet Banking). Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ζητήματα εταιρικού δικαίου, τραπεζικού δικαίου, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια, και παράσχει έκτακτες διαλέξεις με αντικείμενο τα Σύνθετα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, τις Ηλεκτρονικές Εμπορικές Συμβάσεις/Έγγραφα/Άυλα Αξιόγραφα, τη Διαχείριση και πώληση Μη εξυπηρετούμενων δανείων κα., στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού & Τραπεζικού Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

 Ο Κωνσταντίνος Ντζούφας είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εξειδικευμένος στο εταιρικό, χρηματοδοτικό και πτωχευτικό δίκαιο, νομικός σύμβουλος εταιριών με σημαντική πείρα στο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών και μόνιμος εισηγητής στο πρόγραμμα E-learning του Πανεπιστημίου Πειραιά για τα μαθήματα του Εταιρικού Χρηματοδοτικού και Πτωχευτικού Δικαίου. Είναι κάτοχος LLM Αστικού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Msc in Banking and Finance Law από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει σειρά εξειδικευμένων μελετών στα παραπάνω θεματικά πεδία σε έγκριτα νομικά περιοδικά και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε εισήγηση σεμιναρίων στο χώρο του εμπορικού δικαίου.

 Η Νατάσα Στάμου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον (LL.M. Sotón), στο εταιρικό και χρηματιστηριακό δίκαιο (1995). Εντάχθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως νομική σύμβουλος, το 1999, με εξειδίκευση στους τομείς της χρηματοδότησης εταιρειών, της υλοποίησης εταιρικών συναλλαγών εισηγμένων εταιρειών, της δημιουργίας νέων αγορών, της παροχής  επενδυτικών υπηρεσιών και της προστασίας από την κατάχρηση αγοράς. Είναι Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής  Διακυβέρνησης. Συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα κεφαλαιαγοράς , εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης , καθώς και σε νομικά  και οικονομικά συνέδρια, ως ομιλήτρια. Eίναι  εμπειρογνώμων και τεχνικός σύμβουλος διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών  σε θέματα ελληνικού εταιρικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς και εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Στους συμμετέχοντες προσφέρεται ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΔΕΕ έως τέλος του 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">