Σεμινάριο

ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ

Οδηγός επιβίωσης (νομοθεσία – νομολογία – case studies)

ΔΙΚΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Κωδικός Προϊόντος : 17382|17383
Ημερ/νία: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 16 & Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 (18.00 - 21.00)
Διάρκεια: 6 ώρες
Εισηγητής: Α. Άνθιμος, Δικηγόρος, ΔΝ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με τρόπο πρακτικό και στη βάση των πορισμάτων της νομολογίας τις συστηματικά ανεξερεύνητες πτυχές της δίκης με στοιχεία αλλοδαπότητας στο σύνολο των αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Θα παρουσιαστούν όλα τα στάδια που απαιτούν την εφαρμογή υπερεθνικών κανόνων (κοινοτικών κανονισμών / διμερών ή πολυμερών διεθνών συμβάσεων), ενώ παράλληλα θα επισημανθούν οι περιπτώσεις όπου συνεχίζει να εφαρμόζεται αποκλειστικά το εγχώριο δίκαιο. H παρουσίαση της ύλης θα κινηθεί σε κάθετους άξονες διαφορών / υποθέσεων από πλευράς αντικειμένου δίκης. Ειδικότερα, θα εξεταστούν ξεχωριστά οι αστικές - εμπορικές από τις οικογενειακές υποθέσεις, εστιάζοντας στους βασικούς πυλώνες στήριξης του ΔΔΔ, δηλαδή στα ζητήματα με τα οποία κατεξοχήν έρχονται αντιμέτωποι δικαστές και δικηγόροι: Διεθνής δικαιοδοσία (+ εκκρεμοδικία & ασφαλιστικά μέτρα) / επιδόσεις στην αλλοδαπή / διασυνοριακή διεξαγωγή αποδείξεων / αναγνώριση & εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. Η παρουσίαση της θεματικής θα εστιάσει στη νομολογία που σχετίζεται με τα ζητήματα αυτά, και για κάθε ενότητα θα υπάρχει διαδραστική επικοινωνία μέσω της αναφοράς παραδειγμάτων και επεξεργασίας case studies.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και φοιτητές νομικής, που θέλουν να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες των διαφορών όπου εμπλέκονται αλλοδαποί, είτε πρόκειται για υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, είτε για αμιγώς εσωτερικές υποθέσεις, όπου όλοι οι διάδικοι κατοικούν / εδρεύουν στην Ελλάδα.

1η ημέρα - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 (18.00 - 21.00)

Εισαγωγή
   • Ανάλυση στοιχείων αλλοδαπότητας / διασυνοριακότητας
   • Βασική τετραμερής διάκριση
     [ΕΕ / πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις / διμερείς διεθνείς συμβάσεις / εσωτερικό δίκαιο]
   • Περιήγηση στο υλικό που διατίθεται
   • Διάκριση από πλευράς πεδίου [αστικές / εμπορικές / οικογενειακές]
   • Διάκριση από πλευράς νομοθετικού πλαισίου
     [ΕΕ / διεθνείς συμβάσεις / εσωτερικό δίκαιο]
   • Διάκριση από πλευράς θεματικής
     [Διεθνής δικαιοδοσία (+ εκκρεμοδικία & ασφαλιστικά μέτρα) / επιδόσεις / απόδειξη στην αλλοδαπή / Αναγνώριση / εκτέλεση]

■ Οικογενειακές Διαφορές
   • Η ύλη γενικά: Κοινοτικό Δίκαιο
     • Καν. 2201/2003 • Καν. 1259/2010 • Καν. 4/2009
     • Καν. 2016/1103 • Καν. 2016/1104
     Πολυμερείς Διεθνείς Συμβάσεις
     • Σύμβαση Χάγης 1973 • Σύμβαση Χάγης 1980
     • Σύμβαση Χάγης 1993 • Σύμβαση Χάγης 1996

Λοιπές Πολυμερείς και Διμερείς Διεθνείς Συμβάσεις
   • Case Study Ι - Διαζύγιο • Case Study ΙΙ - Σχέσεις γονέων τέκνων
   • Case Study ΙΙΙ - Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης
   • Πορίσματα

2η ημέρα - Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 (18.00 - 21.00)

■ Αστικές / Εμπορικές Διαφορές
   • Η ύλη γενικά:
     • Καν. 1215/2012 (+ Καν. 44/2001) • Καν. 864/2007
     • Καν. 593/2008 • Καν. 2015/848

■ Αστικές Διαφορές
   • Case Study ΙV - Διεθνής δικαιοδοσία

■ Εμπορικές Διαφορές
   • Case Study V - Σύμβαση • Case Study VI - Κήρυξη εκτελεστότητας

■ Ευρωπαϊκές Διαδικασίες
   • Η ύλη γενικά:
     • Καν. 805/2004 • Καν. 1896/2006
     • Καν. 861/2007 • Καν. 655/2014

Δικαστική Συνεργασία
   • Καν. 1393/2007 • Καν. 1206/2001 • Οδηγία 2003/8
   • Σύμβαση Χάγης 1965
   • Διμερείς συμβάσεις

■ Δικαστική Συνεργασία - Επιδόσεις
   • Case Study VII - Καν. 1393/2007
   • Case Study VIII - Σύμβαση Χάγης 1965
   • Πορίσματα

Ο Απόστολος Άνθιμος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένος στον ΔΣΘ από το 1998. Αναγορεύτηκε διδάκτορας ΑΠΘ στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Δικονομίας το 2002. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σε Ελλάδα (ΑΠΘ) και Γερμανία (Πανεπιστήμιο Ανοβέρου). Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες στο πεδίο του αστικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά. Από το 2006 είναι μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας για την επίλυση διαφορών επί κοινοτικών ονομάτων χώρου [.eu ADR Court]. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του νομικού περιοδικού ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ και Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, επιφορτισμένος με τον τομέα της Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου από το 2012 και 2019 αντίστοιχα. Μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ από το 2007. Διδάσκει Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο στην ΕΣΔι και το European Judicial Training Network· Πολιτική Δικονομία, Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, και Κληρονομικό δίκαιο στο Τμήμα Νομικής ελληνικής κατεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει διδάξει Γενικές Αρχές και Αδικοπραξίες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο [2003-2004], και δίκαιο της διαμεσολάβησης (σε αγγλική γλώσσα) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας [2013]. Διετέλεσε γραμματέας της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του καθ. Νίκα [2010], που οδήγησε στην έκδοση του ν. 3994/2011. Συνεργάτης του Conflict of Laws Net.blog. Ιδρυτικό μέλος της European Association of Private International Law. Διατηρεί προσωπικό αποθετήριο δημοσιευμάτων στον ιστοτόπο Academia.edu [https://independent.academia.edu/ApostolosAnthimos], και από τις αρχές του 2014 ιστολόγιο (στην αγγλική γλώσσα), όπου και αναρτά άρθρα του σχετικά με ενδιαφέρουσες ελληνικές αποφάσεις από το πεδίο του ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου [https://icl-in-greece.blogspot.gr].

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">