ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ)

Κανονιστική εφαρμογή και πρακτικά ζητήματα κυκλοφορίας, εμπορίας, τιμολόγησης και προώθησης φαρμάκων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ)
Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Α. Κορτέσης, Δικηγόρος LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας PotamitisVekris
Διάρκεια: 10 ώρες
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 19 & Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 (16:30 - 21:30)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι να παράσχει την απαραίτητη κωδικοποίηση του κανονιστικού και νομολογιακού υπόβαθρου που απαιτείται να διαθέτει ένας σύγχρονος νομικός παραστάτης για την εμπεριστατωμένη κατανόηση των αναγκών της συγκεκριμένης αγοράς και ασφαλώς την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κυκλοφορία και εμπορία των φαρμακευτικών προϊόντων σε όλα τα στάδιά της.

Απευθύνεται σε νομικούς συμβούλους και δικηγόρους που είτε δραστηριοποιούνται στην φαρμακευτική αγορά είτε επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτή, καθώς και σε στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται αφενός με την εφαρμογή και εποπτεία του ρυθμιστικού πλαισίου (regulatory & compliance) και αφετέρου με την κανονιστική διαπραγμάτευση μεταξύ φαρμακευτικών επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων για την λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων σχετικά με την κυκλοφορία και τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων στην χώρα μας.

1η ημέρα - Τρίτη 19 Μαρτίου 2018 (16:30 - 21:30)

Α΄ Ενότητα - Κανόνες παραγωγής και κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων
- Έννοια του φαρμάκου και διακρίσεις. Πρωτότυπα, γενόσημα, βιολογικά, υβριδικά
- Αδειοδότηση κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων
- Η έννοια του τεχνικού φακέλου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ιn licensing και out-licensing συμβάσεις φαρμακευτικών προϊόντων
- Κλινικές μελέτες και μελέτες βιοϊσοδυναμίας
- Ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την αδειοδότηση και κυκλοφορία των φαρμάκων
- Κανόνες Παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων (GMP)
- Υποχρεώσεις των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας και των Παραγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
- Φαρμακευτική κάνναβη: όροι παραγωγής και κυκλοφορίας

Β’ Ενότητα - Οι κανόνες τιμολόγησης και εμπορίας των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδας
Υπο-ενότητα 1 - Η τιμολόγηση
- Οι κανόνες τιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων. Το Δελτίο Τιμών. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/105.
- Αποζημίωση φαρμακευτικών προϊόντων από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Rebates και Clawbacks
- Δημόσιες Προμήθειες Φαρμάκων

2η ημέρα - Τετάρτη 20 Μαρτίου 2018 (16:30 - 21:30)

Υπο-ενότητα 2 - Η εμπορία
-Το κανονιστικό πλαίσιο για τη χονδρική και λιανική πώληση των φαρμάκων στην Ελλάδα. Τα ρυθμιζόμενα περιθώρια κέρδους και οι επιτρεπόμενες εκπτώσεις
- Παράλληλες εξαγωγές
- Συμβάσεις συνεργασίας φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τρίτους για τη διανομή και αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων
- ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. / Κανόνες τιμολόγησης και εμπορίας τους

Γ΄ Ενότητα - Προώθηση των Φαρμάκων και Διαφάνεια
- Η έννοια της διαφήμισης στο φάρμακο. Ιατρική Ενημέρωση. Χορηγίες και Δωρεές στον χώρο του Φαρμάκου. Οι Κανόνες Δεοντολογίας και Διαφάνειας για την προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο
- Το διακριτό πλαίσιο για τη διαφήμιση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
- Δημοσιοποίηση Παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας

Ο Αλέξανδρος Α. Κορτέσης είναι δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ από το 2012. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996) και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου έλαβε δίπλωμα LL.M. (1998) με εξειδίκευση στο εμπορικό Δίκαιο, το διεθνές οικονομικό Δίκαιο και τη διεθνή εμπορική διαιτησία. Παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φαρμακευτικής αγοράς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των νομικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης του τομέα της Υγείας. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, εκπροσωπεί εταιρίες τόσο κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς, όσο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
  • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
  • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">