ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Κωδικός Προϊόντος : 17218
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)
Φυσική παρουσία
Εισηγητής: Χ. Παπατσώρη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, MJI, Μεταφράστρια - Διερμηνέας
Διάρκεια: 24 ώρες
Ημερ/νία: Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 18, 20, 25, 27 Νοεμβρίου & 2,4,9,11 Δεκεμβρίου 2019 (18.00 - 21.00)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το γερμανικό δικαιικό σύστημα και τη γερμανική νομική γλώσσα. Σε όλους τους κλάδους του δικαίου θα γίνει χρήση των αντίστοιχων νομοθετημάτων και επεξήγηση της ορολογίας. Για την εξοικείωση με τον γραπτό λόγο θα χρησιμοποιηθούν διάφορα νομικά κείμενα όπως δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συγγράμματα και πρακτικά θέματα. Θα γίνει εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού νομικού λόγου με τελικό στόχο την κατανόηση σύνθετων συλλογισμών και την επιστημονικά ορθή διατύπωσή τους στη γερμανική γλώσσα. Επίσης θα δοθεί έμφαση στον προφορικό λόγο και στις ιδιαιτερότητες της σωστής απόδοσης νομικών όρων μέσα από τη συζήτηση επιλεγμένων ζητημάτων.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, ασκούμενους και νέους δικηγόρους που σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γερμανία, υποψήφιους για τις εξετάσεις του δικαστικού σώματος, σε δικηγόρους της μαχόμενης και συμβουλευτικής δικηγορίας καθώς και σε όλους τους νομικούς που έρχονται σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη γερμανική νομική ορολογία. «Η γνώση Γερμανικής Γλώσσας επιπέδου C1 αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου».

Δημόσιο Δίκαιο

 • - Θεμελιώδη δικαιώματα: προστασία και περιορισμοί, νομολογία Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου
 • - Δομή και οργάνωση του κράτους: ομοσπονδιακά όργανα, σχέση ομοσπονδίας-ομόσπονδων κρατιδίων, νομοθετικές αρμοδιότητες
 • - Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο: διαδικασία, είδη προσφυγών
 • - Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Δικονομία: βασικές έννοιες γενικού διοικητικού δικαίου, επιλεγμένα ζητήματα και ορολογία ειδικού διοικητικού δικαίου, διάκριση μεταξύ ομοσπονδιακής διοικητικής νομοθεσίας και διοικητικής νομοθεσίας των ομόσπονδων κρατιδίων, δομή και αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων


Ποινικό Δίκαιο

 • - Επιλεγμένα ζητήματα από το Γενικό Μέρος του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα, όπως αξιόποινη πράξη, το άδικο της πράξης, δόλος και αμέλεια, πλάνη, απόπειρα και συμμετοχή
 • - Ανάλυση των κυριότερων εγκλημάτων από το Ειδικό Μέρος του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα, όπως εγκλήματα κατά της ζωής, κατά της σωματικής ακεραιότητας, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά της τιμής
 • - Ορολογία ποινικής δικονομίας


Αστικό Δίκαιο

Επιλογή θεμάτων από όλα τα βιβλία του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, όπως:

 • - Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: φυσικά και νομικά πρόσωπα, δικαιοπραξίες, δήλωση βουλήσεως, αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα
 • - Γενικό Ενοχικό Δίκαιο: παροχή, αδυναμία παροχής, υπερημερία, ενοχή, συμβατική σχέση, συμβατική υπαναχώρηση
 • - Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο: πώληση και ανταλλαγή, μίσθωση, σύμβαση έργου, εντολή, διοίκηση αλλοτρίων, δάνειο, χρησιδάνειο, αδικαιολόγητος πλουτισμός, αδικοπραξίες, σύμβαση εργασίας
 • - Εμπράγματο Δίκαιο: κινητά και ακίνητα πράγματα, εμπράγματα δικαιώματα, κτήση και προστασία της κυριότητας και της νομής, δουλείες, υποθήκη
 • - Οικογενειακό Δίκαιο: μνηστεία, σύναψη και λύση γάμου, γαμικό σύμφωνο, περιουσιακό καθεστώς των συζύγων, διατροφή, σχέσεις γονέων και τέκνων
 • - Κληρονομικό Δίκαιο: κληρονομική διαδοχή, εξ αδιαθέτου διαδοχή, διαθήκη (είδη, σύνταξη, περιεχόμενο, ανάκληση, δημοσίευση), κληρονομική σύμβαση, αγωγή περί κλήρου
 • - Επιλεγμένα θέματα πολιτικής δικονομίας

Η Χριστίνα Παπατσώρη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μεταφράστρια και διερμηνέας. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στη Γερμανία, στη Νομική Σχολή του Justus-Liebig Universitätät Gießßen (Erstes Juristisches Staatsexamen 2001, Magister Juris Internationalis 2002). Είναι κάτοχος κρατικού διπλώματος μετάφρασης και διερμηνείας – με ειδίκευ­ση στην νομική ορολογία – από το ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης (Hessisches Kultusministerium 1998, 2001). Έχει εργασθεί ως εξουσιοδοτημένη μεταφρά­στρια και ορκωτή διερμηνέας στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Gießen Γερ­μανίας (1998-2005). Συμμετείχε στην μεταφραστική ομάδα του πολιτικού-αυτοβιογραφικού βιβλίου του πρώην καγκελαρίου Gerhard Schröder “Κρίσιμες Αποφάσεις. Η ζωή μου στην πολιτική” (2007). Είναι μέλος της συγγραφικής ομά­δας του γερμανο-ελληνικού / ελληνο-γερμανικού Λεξικού Νομικών Όρων της Νομικής Βιβλιοθήκης (2013) και επιμελείται την επικαιροποίηση της ηλεκτρονι­κής έκδοσής του. Από το 2008 ως το 2015 δίδαξε γερμανική νομική ορολογία στο Goethe Institut Athen. Η δικηγορική πρακτική της περιλαμβάνει και υποθέ­σεις που άπτονται του γερμανικού δικαίου. Διερμηνεύει ενώπιον δικαστηρίων και επιμελείται μεταφράσεις νομικών άρθρων που δημοσιεύονται στον ελληνικό και γερμανικό επιστημονικό τύπο.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα "Χάρης Καρατζάς"

Λυκαβηττός

Αίθουσα Πλειάδες

Αίθουσα Πλειάδες

Αίθουσα Βιβλιοθήκη

Αίθουσα Αθηνά

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Χριστίνα Παπατσώρη
Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  59177

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Α.Φ.Μ 094443580
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης με βαθμολόγηση, θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία μετά το πέρας του σεμιναρίου. Οι υπόλοιποι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">