ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κωδικός Προϊόντος : 17277|17278

Πώς να επενδύσω τα χρήματα της εταιρίας μου; 8 απλές συμβουλές

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Φυσική παρουσία
Εισηγητής: Π. Γιώτης, Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
Διάρκεια: 4 ώρες
Ημερ/νία: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 (17.00 - 21.00)
Κόστος Συμμετοχής:
 
  • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  • NEOI - ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με συνοπτικό και πρακτικό τρόπο τις ουσιώδεις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, καθώς και βασικές έννοιες οικονομικών μαθηματικών που έχουν εφαρμογή τόσο σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων όσο και στη σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών διευθύνσεων αλλά και σπουδαστές οικονομικών και λογιστικών κατευθύνσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες και πρακτικές αξιολόγησης επενδύσεων. Ειδικότερα απευθύνεται σε οικονομικούς διευθυντές, διευθυντές ή προϊσταμένους λογιστηρίων, treasurers και διαχειριστές χαρτοφυλακίων που είναι επιφορτισμένοι με ή συμμετέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης επενδύσεων ή κατάρτισης προϋπολογισμών συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (master budgets). Απευθύνεται επίσης και σε νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αναφορικά με τα εργαλεία που οικονομικά στελέχη χρησιμοποιούν στις εισηγήσεις τους, για το ποιες επενδύσεις μπορούν να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση.

• Εξισώσεις αξίας
(Υπολογισμός της μέλλουσας αξίας ενός χρηματικού ποσού διαθέσιμου σήμερα, υπολογισμός της παρούσας αξίας ενός μελλοντικού χρηματικού ποσού, σύγκριση χρηματικών ποσών που είναι διαθέσιμα σε διαφορετικά χρονικά σημεία)

Καθαρή παρούσα αξία
(Κατανόηση των διαφορών μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών μεγεθών, αξιολόγηση επενδύσεων με κριτήριο την καθαρή παρούσα αξία, έννοια του επιτοκίου προεξόφλησης)

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης
(Οικονομική σημασία του εσωτερικού βαθμού απόδοσης, διαδικασία υπολογισμού του εσωτερικού βαθμού απόδοσης, αξιολόγηση επενδύσεων με κριτήριο τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης)

Σύγκριση της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης
(Βασικές διαφορές μεταξύ καθαρής παρούσας αξίας και εσωτερικού βαθμού απόδοσης, επιλογή μεταξύ καθαρής παρούσας αξίας και εσωτερικού βαθμού απόδοσης για την αξιολόγηση μεμονωμένης επένδυσης, αξιολόγηση αμοιβαία αποκλειόμενων επενδύσεων)

Μέθοδος ανάκτησης κεφαλαίου
(Ο χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου ως μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, μέθοδος ανάκτησης κεφαλαίου και οικονομικά αποτελέσματα, μέθοδος ανάκτησης κεφαλαίου και καθαρές ταμειακές ροές)

Ο κίνδυνος στην αξιολόγηση επενδύσεων
(Αξιολόγηση επενδύσεων χωρίς κίνδυνο, έννοια της προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης)

Πηγές χρηματοδότησης και κόστος κεφαλαίου
(Άμεση και έμμεση χρηματοδότηση, αγορές κεφαλαίου και αγορές χρήματος)

Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC)
(Κόστος κεφαλαίου οικονομικής οντότητας, πηγές χρηματοδότησης οικονομικής οντότητας)

Ο Πολύκαρπος Γιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Executive MBA του ίδιου Πανεπιστημίου. Διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε ελεγκτική εταιρία ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε όμιλο εισηγμένης, σε χρηματιστήριο αξιών, εταιρίας. Διαθέτει επίσης, πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αλλά και διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (ΙΕΣΟΕΛ, ΚΕΛΕ, GRAND VALUE).

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Το σεμινάριο είναι πλήρως επιδοτούμενο από το ειδικό πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των σεμιναρίων στον ΟΑΕΔ είναι τα υποψήφια στελέχη προς εκπαίδευση να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να διαθέτει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει Κωδικό Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) & Κωδικό Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ).

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων σας, επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ όπου επιλέγετε το εικονίδιο ΛΑΕΚ και αφού ανοίξει η σελίδα, την επιλογή ΛΑΕΚ 0,24%.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω ΟΑΕΔ ισχύουν έως και την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Ονοματεπώνυμο εισηγητή: Πολύκαρπος Γιώτης

Κωδικός μητρώου ΛΑΕΚ:  25120

Στοιχεία εκπαιδευτικού φορέα:

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Α.Φ.Μ 094443580

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διευ/ση: Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">