ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4605/2019

Κωδικός Προϊόντος : 17172|17173

Μεταβίβαση και άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – Δημόσια προσφορά – Υποχρεωτική αδειοδότηση – Κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4605/2019
Φυσική παρουσία Βίντεο (On Demand)
Εισηγητής: Γ. Γεωργόπουλος, Δικηγόρος, Dr. iur., LL.M. (Düsseldorf)
Διάρκεια: 5 ώρες
Ημερ/νία: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη (16.30 - 21.30)
Κόστος Συμμετοχής:
 
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • NEOI & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των επίκαιρων εξελίξεων στο δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας και του ισχύοντος καθεστώτος στη μεταβίβαση και τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μετά τις αλλαγές του πρόσφατου Ν 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52). Στην ύλη περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των μεταβιβάσεων και των αδειών εκμετάλλευσης, αναλύονται με πρακτικά παραδείγματα τα δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών, ενώ παρουσιάζονται και οι νέες ρυθμίσεις για τη δημόσια προσφορά, την υποχρεωτική αδειοδότηση και τις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας.

Το Σεμινάριο απευθύνεται: σε νομικούς που ασχολούνται με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σε επιχειρηματίες/στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών καθώς και σε κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα διπλώματά τους παραχωρώντας άδειες εκμετάλλευσης.

Το ισχύον καθεστώς στις μεταβιβάσεις και τις άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Μεταβίβαση

 • Έννοια και τρόποι μεταβίβασης
 • Περιεχόμενο και δικαιώματα αποκτώντος
 • Διαδικασία μεταβίβασης
 • Μεταβίβαση δικαιώματος προσδοκίας
 • Συμμεταβίβαση knowhow/επιχείρησης

 

Άδεια εκμετάλλευσης

 • Διάκριση από τη μεταβίβαση
 • Περιορισμοί στην άδεια εκμετάλλευσης
 • Απλή και αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης: Έννοια, χαρακτηριστικά και περιεχόμενο
 • Ερμηνεία άδειας εκμετάλλευσης
 • Συμμεταβίβαση knowhow
 • Υποάδεια χρήσεως
 • Νέα ρύθμιση: Δημοσίευση της συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης

 

Η δημόσια προσφορά αδειών εκμετάλλευσης - Το νέο άρθρο 12Α του Ν 1733/1987

 • Διαδικασία προσφοράς
 • Χαρακτηριστικά προσφερόμενης άδειας
 • Δικαιώματα του δικαιοδόχου
 • Περιπτώσεις αποκλεισμού δημόσιας προσφοράς άδειας εκμετάλλευσης
 • Υπολογισμός αποζημίωσης δικαιοδόχου

 

Οι μη συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης - Το νέο άρθρο 13 του Ν 1733/1987

 • Χαρακτηριστικά μη συμβατικής άδειας εκμετάλλευσης
 • Προϋποθέσεις χορήγησης
 • Η διαδικασία χορήγησης από τον ΟΒΙ:
 • Δικαιώματα κάτοχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας - Δικαστικός έλεγχος

 

Το καθεστώς της υποχρεωτικής αδειοδότησης – Το νέο άρθρο 14 του Ν 1733/1987

 • Χαρακτηριστικά υποχρεωτικής αδειοδότησης
 • Περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογούν την υποχρεωτική αδειοδότηση
 • Διαδικασία υποχρεωτικής αδειοδότησης
 • Δικαιώματα κατόχου
 • Οι υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης του Κανονισμού (ΕΚ) 793/2016 - Το νέο άρθρο 14Α του Ν 1733/1987: Έννοια, περιεχόμενο, διαδικασία

 

Κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας - Το νέο άρθρο 22Λ του Ν 1733/1987

 • Έννοια
 • Όροι και διαδικασία σύστασης
 • Αντικείμενο

Ο Γιάννης Γ. Γεωργόπουλος είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Heinrich Heine Ντύσσελντορφ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας από το Πανεπιστήμιο Heinrich Heine του Ντύσσελντορφ. Δικηγορεί στην Αθήνα και αρθρογραφεί στο νομικό Τύπο για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείσιμο
Ρυθμίσεις απορρήτου

Χρησιμοποιούμε δεδομένα μέσω cookies για την σωστή λειτουργία του website , καθώς και πληροφορίες που μας βοηθάνε να παρέχουμε το μέγιστο των υπηρεσιών μας, εσείς όμως θα αποφασίσετε για τα δεδομένα αυτά.

30%
Γιατί αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά;

Έτσι μας βοηθάτε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας & να σας παρέχουμε ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Όροι Χρήσης
">